Seminář Chci být úspěšný

Seminář Chci být úspěšnýObčas se setkávám s názorem, že úspěchu může dosáhnout maximálně 5%. Ostatním prý chybí vhodné vlastnosti a především talent. Chtěl bych vás ujistit, že každý z nás je na něco talentovaný. Někdo možná své schopnosti neobjevil, protože se o ně dosud nezajímal. Ale pokud projeví odhodlání být úspěšný, talent odhalí. Jediné, co je pro úspěch skutečně nezbytné, je říci si "Chci!" a vytrvat v tom. Samotné rozhodnutí je tedy dobré, ale teprve čas ukáže, jestli v nastoupené cestě budete pokračovat, nebo ji po pár dnech či měsících vzdáte. V našem týmu máme tu výhodu, že vás neustále povzbuzujeme, aby se váš setrvačník nezpomalil a nezastavil.

Následující seminář má hned dva účinky. Jednak se toho hodně o úspěchu a jeho dosahování dozvíte, jednak si z něj odnesete - pokud budete chtít - i nový pohled na svůj život a své životní cíle.

Každý z nás má možnost být úspěšný

Co je to úspěch?

Podle je úspěch postupná realizace hodnotného ideálu. Tím hodnotným ideálem je samozřejmě váš životní cíl a poslání. Není však úplně jedno, jaké jsou. Earl Nightingale hned také dodává, že toho můžete dosáhnout jen užitečnou a hodnotnou službou lidem. V případě programu *egg nejsem na pochybách, že takový přínos zákazníkům poskytuje.

Co vám dá seminář?

Seminář je zaměřený na dosahování osobního a týmového úspěchu. Vychází ze znalosti fungování mysli a přinese vám odpovědi také na tyto otázky:

  • Čeho chci dosáhnout?
  • Proč je účinné prolnutí osobní a týmová vize?
  • Jak používat vizuální metodu?
  • Jak spustit automat úspěchu?
  • Funguje zákon přitažlivosti?

a také:

  • Kde jsou hranice mého úspěchu?
  • Proč musím změnit způsob myšlení?
  • Jak mám zvýšit a zacílit svoji výkonnost?

Lektor: Miloš Toman

Cena, místo a čas konání budou s předstihem oznámeny

Tento seminář je určen pouze pro členy týmu CASHBACK. Pokud se ho chcete zúčastnit a čerpat všechny výhody, staňte se členem týmu.

Přihláška: