Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? Idea

Baťova soustava řízení - minulost či budoucnost? IdeaZ toho, co už víme, je zřejmé, že Baťův systém řízení nelze považovat za soubor nástrojů, bez problémů použitelných vždy a všude. Služba veřejnosti nebyla jen frází, reklamním sloganem, ale podstatou Baťova podnikání. Můžeme říci, že bez této ideje by nebylo Baťovy soustavy. Ve službě veřejnosti ale nelze vidět jen vyhovění potřebám zákazníků. V minulé kapitole jsem upozornil, že i zaměstnanci patřili do této oblasti a jejich hospodářský vzestup byl tedy stejně důležitým cílem jako spokojený zákazník a prosperující závod.

Dnes ideje, které jsou vloženy do základů firmy, nazýváme "posláním". Nemálo podniků má své poslání formulována ve firemních dokumentech, bohužel často jen formálně. Jiné se zase zhlédly v penězích natolik, že označují zisk za jediný důvod a smysl své existence. Jedna významná energetická společnost tak ještě nedávno tvrdila, že jejím posláním je přinášet peníze akcionářům.

"Základem fungujícího systému je idea řídící firmu."


Základem je nosná idea

Taková idea samozřejmě těžko může být hybatelem dlouhodobého rozvoje firmy. Je známo, že drobné akcionáře nezajímá nic jiného, než rychlé zhodnocení jejich investice. Proto se nelze divit Tomáši Baťovi, že držel vlastnictví závodu pevně ve svých rukou. Osoba majitele - pokud je samozřejmě schopným podnikatelem, a to i po stránce mravní - je nejlepší zárukou, že poslání nebude odbyto odškrtnutím splněného úkolu.
Základem fungujícího systému je tedy idea řídící firmu ( čtěte také v článku Podnikatelská vize: K čemu to je?). Dávno před tím, než je vtělena do firemních materiálů, existuje v jednotlivých zúčastněných osobách, zejména pak vlastnících firmy či vrcholových manažerech. Dobré poslání se obrací ke třem skupinám (a stojí tedy na třech pilířích): zákazníkům, pracovníkům a majitelům. Naplňovány jsou zájmy všech, nikoliv jedné skupiny na úkor druhých.

U Bati například nebyly (až na krátkou epizodu) odbory. Je to logické - i dnes můžeme při jejich zaměření říci, že se snaží vychýlit rovnováhu ve prospěch zaměstnanců. Stávky v dopravě zřetelně ukazují, že na takové mocenské uspořádání doplácí nejen zákazník, ale také myšlení pracovníků, kteří přestávají vidět smysl své práce ve službě.

Firemní poslání tedy funguje jako zdroj energie pouze tehdy, je-li všemi pracovníky podniku nejen poznáno, ale také přijímáno. Dokument uložený do složky je ničím. Dokument vyvěšený na nástěnku a podepsaný všemi pracovníky na znamení, že ho četli, je také ničím. Pouze dokument přijatý za svůj má sílu hýbat firmou.

Už téměř 3.000 obchodníků v ČR používá největší věrnostní program Cashback World. Vy ho můžete mít s nadstandardní podporou v PARTNER PLUS.


Příklad

"Rozhodl jsem se vybudovat vlastní systém, který, jak doufám, prospěje lidstvu. Tento systém se jmenuje ''Příklad''," prohlásil v roce 1930 Tomáš Baťa. Ztotožnění s idejí nezajistí žádný příkaz. Každý pracovník posuzuje její pravdivost podle chování managementu. Jestliže vedení káže vodu, ale samo pije víno, nemůže očekávat, že někoho nadchne. V takových případech opět jako jediné řešení nastupuje bič direktivního řízení. Nelze-li získat srdce člověka, je třeba si přivlastnit jeho ruce.

Hovoříme-li o příkladu, pak to neznamená žádné rovnostářství. Většině lidí nejde o to, aby šéf jezdil ve stejném modelu auta jako oni. Naopak - mnozí chtějí mít šanci vydělat si také na takový drahý vůz. Nikdo rozumný také nechce, aby ředitel chodil celý den v montérkách.
Co ideu znehodnocuje, to jsou naopak neopodstatněné rozdíly. Jestliže firma nemá na výplaty, ale management si pořídí jako služební vozidla Jaguáry, pak nelze čekat, že to lidé pochopí. Pokud ředitel nařídí, že si zaměstnanci nesmí zamykat pracovní stoly, ale ředitelské patro oddělí dveřmi na kartu, otevírajícími se jen vyvoleným, nemůžeme se divit, že idea služby vezme za své ( více najdete v knize Zamrzlá produktivita).


Ideu je třeba komunikovat

V knize Řízení změn jsem napsal, že frázi "jsme na jedné lodi" je třeba praxí upřesňovat. Není totiž jedno, je-li podnik podoben luxusnímu Titaniku (kdy dole teče topičům do bot a nahoře se tančí u šampaňského a kaviáru), nebo nákladnímu parníku, kde má každý svůj úkol a jeden závisí na druhém. Dobrým příkladem ostatním je tedy ten, kdo se ideou sám řídí - bez výjimek a privilegií. Pak může očekávat, že se k němu připojí i další.

Ideu je třeba komunikovat. Jak firemní poslání, tak vize jsou hodnoty, které se naplňují činy. Žijí ve všech - nebo alespoň většině pracovníků - nebo jsou mrtvy. Direktivní řízení se samozřejmě dokáže obejít i bez těchto idejí, ale nikdy nemůže dosáhnout synergie. Je jistě jednodušší místo trpělivého vysvětlování a diskuse dát příkaz, ale výsledek tomu odpovídá. Nemůžeme očekávat, že s malou námahou dosáhneme velkých věcí.

Základní vlastností úspěšného člověka je schopnost poznat dobrou šanci, když ji uvidí. Čeká na vás v PARTNER PLUS NETWORK!

Komunikovat neznamená vtloukat do hlavy. Něco jiného je zapamatovat si a něco jiného přijmout, ztotožnit se. O poslání je nutno mluvit především neformálně, vysvětlovat, diskutovat. To ovšem vyžaduje jiný styl řízení, než na jaký jsou v mnohých firmách zvyklí. Je třeba vyjít z kanceláří mezi lidi, trávit čas s pracovníky, zajímat se o jejich - a nejen pracovní - potřeby a problémy.
Mnohá vedoucí místa jsou dnes bohužel obsazena technokraty, pletoucími si vedení s manipulací. Tito lidé nemohou být příkladem z toho jednoduchého důvodu, že je jejich podřízení ani pořádně neznají. Můžeme očekávat, že budou vysvětlovat, diskutovat? A jestliže to po nich při dobré vůli nelze chtít, kde je příklad?

Slovo diskuse některé manažery děsí. Zbytečně. V Baťových závodech se také nedebatovalo o pracovních příkazech a slovo mistra či vedoucího mělo velkou váhu. Diskutuje se o idejích, vysvětluje se poslání firmy a smysl práce. To jsou všechno věci, které lze komunikovat souběžně s prací. Nezasahují do ní přímo, nezastavují ji, nevyžadují její omezení.

Vysvětlování smyslu práce se však nemůžeme vyhnout, ať už Baťovu soustavu řízení využijeme nebo ne. Podle průzkumu provedeného v roce 2006 mezi českými zaměstnanci, je smysluplná a společensky přínosná práce na druhém místě žebříčku pracovních hodnot, hned po jistotě. Těžko se tedy domnívat, že takové preference nemají vliv na pracovní výkony a kvalitu práce - o samostatné aktivitě ani nemluvě. Zatímco ale téměř samozřejmě podnikáme potřebné kroky, aby pracovníky nesužovalo horko nebo zima, hluk, prach a další škodliviny, nejistotu, bezperspektivnost a ideovou prázdnotu za rizikové faktory nepovažujeme.


Poskytujte pracovníkům šance

Vysvětlování ideje se nevyhne otázce "Co z toho budeme mít?". Baťa odpovídal: "Zámožnost!" Co jsme schopni nabídnout my?
Jedním z úkolů firmy v oblasti vedení je poskytovat pracovníkům šance. V každém kolektivu se najdou jak lidé řadící na první místo jistotu (průměr z výzkumu to ostatně potvrzuje), tak pracovníci ctižádostiví. V Baťově podniku převažovali ti druzí, a to nejen proto, že se sami aktivně o místo v této firmě ucházeli. Všudypřítomná atmosféra úspěchu a spolehnutí se na vlastní schopnosti tomu jistě napomáhala.

Důležitým vodítkem každého člověk je zkušenost. Jsou-li naše schopnosti uznány a naše úsilí ohodnoceno, získáme důvěru v sebe sama a budeme dovednosti dále rozšiřovat. Setkáme-li se ovšem s neúspěchem, naše sebevědomí poklesne, přestaneme se snažit, rezignujeme. V pracovním procesu hraje firma v tomto smyslu významnou roli. Je to ona, kdo oceňuje úspěch a povzbuzuje sebevědomí, nebo naopak sráží každé úsilí a vytváří atmosféru bezvýchodnosti. Ze stejných lidí tedy dokáže zformovat výkonný tým, ale i houf povalečů.

Skutečná šance není omezena. Dovoluje-li pohyb jen v úzkých mantinelech, stává se karikaturou. Ta je bohužel běžným firemním úkazem. Obchodník dostává provize do té doby, než se mu podaří obchod století a má mu být vyplacena částka, jakou nebere ani ředitel. V tu chvíli je s procentuální odměnou konec, nebo se sníží na desetinu.
Nebo se setkáme s poměry, které popsala Corinne Maierová v knize Lenosti… buď pozdravena!, kdy jsou manažerská místa vyhrazena absolventům prestižních univerzit, ačkoliv firma řadové zaměstnance naoko povzbuzuje, aby o ně usilovali.

V samotné vizi je vhodné kombinovat šance s konkrétními cíli. Baťa vyhlásil, že každý mladý muž zaměstnaný u něj by měl mít ve 24 letech úspory cca 100.000 korun. Nikdo pracovníka samozřejmě neomezoval, aby nedosáhl ještě vyšší mety. Byla však dána jakási spodní hranice, jistota, ke které se směřovalo lépe než k neurčitému neomezenému úspěchu.

Žádné triky, které rády používají řetězce. Naučíme vás, jak to udělat, aby vás zákazníci měli rádi a utráceli u vás.


Vinni jsou vždy lidé

Kvalitně formulované poslání firmy a jeho uvedení do života nepřináší jen zvýšení výkonnosti zaměstnanců. Celému podniku dodává sebevědomí a jistotu. Mluvíme-li zde o finančních cílech pracovníků, mnoho firem je podmiňuje všemožnými vnějšími faktory. "Poměry nejsou vinny nikdy a ničím. Vinni jsou vždy lidé," prohlásil naproti tomu Tomáš Baťa. Kde bral toto sebevědomí? Jednak ze svých podnikatelských schopností, ale zejména pak z ideje služby veřejnosti. Byl si jist, že podnik řízený takovým posláním je schopen překonat všechny překážky.

Jsem si vědom, že už tento první požadavek - tedy pravdivá, upřímná a sdílená idea - je pro mnohé firmy nepřekonatelnou bariérou. Je ovšem lépe říci si zavčas, že ji nejsme schopni překonat, než pracně zavádět jednotlivé nástroje systému a pak na konci zjistit, že jako celek nefungují.  Program PARTNER PLUS vás ve vašem úsilí podpoří.

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.