Jak z dobré firmy udělat skvělou: Disciplinované jednání

Jak z dobré firmy udělat skvělou: Disciplinované jednání"Většina firem vytváří svá byrokratická pravidla proto, aby řídila malé procento nesprávných lidí," upozorňuje Jim Collins ve třetí části knihy Jak z dobré firmy udělat skvělou. Takový přístup má ovšem za následek, že z "autobusu" odcházejí správní lidé a roste procento těch nesprávných, které je zase zapotřebí ještě více byrokraticky kontrolovat. George Rathmann ze společnosti Amgen přišel na to, jak se z tohoto bludného kruhu dostat: místo byrokracie a hierarchie vytvořit kulturu disciplíny. Pokud se spojí s etikou podnikání, získáme kouzelný recept na vynikající výkon a trvalé výsledky.

Firmy, které se staly skvělými, vybudovaly systém, jenž sice dává mantinely, ale uvnitř nich poskytuje svobodu. Tato transformace ovšem nezačíná snahou o ukázňování nesprávných lidí. Ve svém autobuse už musíme mít ty správné, se sebekázní. Pak je k tomu zapotřebí disciplinovaného myšlení a nakonec i jednání.

"Místo byrokracie a hierarchie vytvořit kulturu disciplíny."

Mnoho podniků se snaží začít rovnou jednat. Ale bez správných lidé se to nemůže podařit. Příklady úspěšných firem navíc ukázaly, že disciplína musí začínat nahoře. Jim Collins to nazývá "odtučňováním tvarohu". Jak můžeme chtít po pracovnících, aby neustále mysleli na úspory, když vedení považuje všechny své výdaje za nezbytné?

Rozhodný krok kupředu představuje seznam věcí, se kterými je třeba skoncovat - a to v souladu s ježčí koncepcí. Nejde tedy o to, aby se v rozpočtu rozhodovalo, kolik ta která činnost dostane. Je třeba určit, co budeme financovat a čeho se zbavíme. Firmy, které se staly skvělými, většinou v tomto směru prokázaly velkou odvahu.

Společnost Kimberly-Clark se ze dne na den zbavila papírenského provozu, jenž dosud tvořil její podstatu, aby mohla uspět na poli spotřebního zboží.

Posledním faktorem, který je třeba zmínit, jsou technologie. Nejde o oslnění technickými možnostmi, které často vyústí v samoúčelné zavádění novinek jen pro ně samé. Společnosti, které se staly skvělými, vždy zaváděli moderní postupy v souladu se svoji ježčí koncepcí. Nikdy ne proto, aby se pochlubily, jak jsou moderní.

Například u společnosti Gillette můžeme obdivovat její technicky pokročilé holící strojky. Ale to nejlepší není k vidění na pultech drogerií, ale ve výrobě. Při vývoji systému Sensor vzniklo devětadvacet patentů - a většina se jich týká výrobních linek.

Víte, že... Víc jak 50 % zákazníků se při nakupování nudí? Jsou to obvykle právě ti, kteří mohou nadprůměrně utrácet. Kdo chce získat jejich peníze, musí nabídnout víc, než jen dobré zboží za nízké ceny.


Technologie je akcelerátorem

Technologie je v těchto případech akcelerátorem, nikoliv tvůrcem hybné síly. Úspěšné firmy nikdy nezačínaly transformaci nasazením nové technologie. Nejdříve se totiž musely dobrat průsečíku tří kruhů ježčí koncepce, aby pochopily, které technologie budou potřebovat. Proto také jejich manažeři nepovažují tuto oblast za důležitou. Neupadají do technologické pasti, jak se nám to často stává, a nemyslí si, že rozvoj technologií hýbe světem. Jen dva z osmdesáti zpovídaných manažerů ji postavili na první místo. Ostatní považovali za důležitější jiné faktory.

Ředitel společnosti Nucor, která se stala učebnicovým příkladem použití nových technologií, považuje za nejdůležitější soudržnosti firmy a schopnost promítnout její filosofii do celé organizace. A to se podle něj povedlo proto, že odstranili byrokracii a zaměstnanci se nedělili na vyšší a nižší ( doporučuji také informace z knihy Zamrzlá produktivita).

Technologie tedy nerozhodují o tom, zda bude firma dobrá nebo ne. "Průměrnost vyplývá v prvé řadě ze selhání managementu," upozorňuje Jim Collins. Jeho tým nenašel žádný příklad, kdy by za pádem firmy stála technologie. Například společnost Bethlehem Steel ztrácela trh dávno před tím, než v Nucoru přišli s miniocelárnami, a pravou příčinou byly dlouhodobě nepřátelské pracovní vztahy.

Proč si ale úspěšné společnosti udržely svůj vyrovnaný pohled na roli technologií, zatímco jiné reagovaly panicky? Důvodem je skutečnost, že firmy, které se z dobrých staly skvělými, nikdy nehovoří o konkurenční strategii. Jistě, mají svoji strategii úspěchu, chtějí být nejlepší, ale nikdy nemluvily o reakci na jiné firmy a nikdy svoji strategii nedefinovaly jako odpověď na to, co dělají ostatní.

 


Nastavte si podnikání