Jak z dobré firmy udělat skvělou: Disciplinované myšlení

Jak z dobré firmy udělat skvělou: Disciplinované myšleníV konfrontaci s tvrdými fakty nelze strkat hlavu do písku. To je nejdůležitější poselství druhé části knihy Jak z dobré firmy udělat skvělou. Její autor, Jim Collins, porovnává dvě společnosti. Obě provozovaly tradiční potravinářské prodejny, obě ve druhé polovině dvacátého století viděly, že vkus a požadavky zákazníků se mění. Jen jedna ale našla odvahu a změnila celý systém prodeje. Druhá firma dokonce vytvořila experimentální prodejnu s názvem Zlatý klíč, kde ověřovala formát supermarketu.

Zákazníkům se to velice líbilo, ale manažeři byli jiného názoru. Příčily se jim odpovědi, které prodejna dávala, a tak ji zavřeli.

"Ježčí koncepce není úkolem, záměrem být nejlepší. Je to pochopení, v čem můžete být nejlepší."

Zavírání očí před skutečností, ale i nereálné sny jsou hluboce demotivujícími faktory. Sedí-li v autobuse správní lidé, ještě zdaleka není vyhráno. Pád snů v konfrontaci s realitou může ochromit veškerou jejich aktivitu.


Důležitá je atmosféra

"Ano, u vůdcovství jde o vizi," říká Jim Collins. "Ale stejně tak v něm jde o vytváření atmosféry, ve které je pravda slyšet a tvrdá fakta jsou konfrontována."
Jak tuto atmosféru vytvořit? Autor nabízí čtyři základní postupy:

  • Veďte pomocí otázek, ne odpovědí
  • Používejte rozhovor a diskusi, nikoliv nátlak
  • Pitvejte chyby, ale bez obviňování
  • Vytvořte mechanismy "červeného praporku"

Podívejme se trochu podrobněji na termín "červený praporek". Označuje se jím opatření, které neumožňuje přehlédnout nebo podcenit varovné signály. Inspirací je postup firmy Graniterock, která dává svým zákazníkům možnost, aby ve faktuře zakroužkovali položku, s níž nejsou spokojeni, a jednoduše ji odečetli od celkové hodnoty k platbě. Takto si nikdo nemůže dovolit ignorovat nespokojenost klientů - jde rovnou o peníze.


Soustřeďte se na jednou věc

Do oblasti disciplinovaného myšlení patří také takzvaná "ježčí koncepce". Vychází z eseje Isaiaha Berlina, který rozděloval lidi na lišky a ježky. Liška je schopná vymyslet stovky důmyslných strategií, kdežto ježek jen jednu: stočit se do klubíčka a nastavit ostny. Přesto vyhrává ježek ( také v článku Co je to Ježčí koncepce?)

V oblasti podnikání to platí podobně. Firmy, které se staly skvělými, se do určité míry chovaly jako ježci. Soustředily se na jednu jedinou věc.

"Ježčí koncepce je jednoduchá, naprosto jasná koncepce vyplývající z hlubokého prolínání tří kruhů," zní závěr výzkumného týmu. Těmi kruhy jsou:

  • V čem můžete být nejlepší na světě
  • Co pohání váš ekonomický motor
  • Pro co planete vášnivým nadšením

Ježčí koncepce ovšem není úkolem, záměrem být nejlepší. Je to pochopení, v čem můžete být nejlepší ( inspirujte se e-knihou Od poslání ke strategii - postavte firmu na pevné základy).

Víte, že... I když akce platí dodavatelé, proděláváte na nich, a to hned dvakrát? Jednak na snížené marži a tržbách za akční zboží, jednak proto, že zákazníci nekupují zboží mimo akce. Není to tedy zrovna nejlevnější způsob, jak přilákat zákazníky.


V podnikání nejsou lepší a horší obory

Zajímavé je zjištění - pokud hovoříme o ekonomickém motoru - že není důležité, v jakém odvětví firma působí. Z toho pohledu nejsou žádné lepší a horší obory. Podstatné je, aby společnost pochopila svoji ekonomiku. Obvykle je to spojeno i se změnou ukazatelů. Nový ukazatel by měl vyjadřovat, v čem je hybná síla ekonomického motoru.

Například americká banka Wells Fargo si tváří v tvář komodizaci oboru uvědomila, že standardní měřítka, jako je zisk na půjčku či vklad, nebudou nadále hlavní hybnou silou. Proto si v bance jako ukazatel stanovili zisk na zaměstnance.

 

Stáhněte si informace: