Jan Baťa - pohled z druhé strany 1

Jan Baťa - pohled z druhé strany 1 Dlouhá léta byl Jan Antonín Baťa, nevlastní bratr Tomáše Bati a jeho nástupce ve slavném obuvnickém podniku, přinejmenším přehlížen. V horším případě - a to je bohužel častěji - pak považován za budižkničemu a darebáka. Zasloužila se o to nejen komunistická propaganda, ale také konkurence a v neposlední řadě i blízcí příbuzní. Přestože v otázce kolaborace došlo k očištění Janova jména a jeho plné rehabilitaci, přetrvává mínění, že to nic nemění na jeho dalších poklescích a charakterových vadách.

V tomto směru je stále hlavním zdrojem veřejného mínění obraz z dílny komunistické propagandy. Podle marxistů byly Baťovy závody stvořeny z touhy po moci a když už se nemohli mstít mrtvému zakladateli, který prý v sobě viděl nadčlověka, museli zadupat do země alespoň jeho nástupce. Nejdříve proto, aby nemohl uplatňovat nárok na náhradu za zestátněný majetek, později i z toho důvodu, že hospodaření "národního podniku" šlo od desíti k pěti a bylo nutno zabránit jakémukoliv srovnávání. Nu, a jako symbol úspěšného kapitalisty také musel Jan Baťa s piedestalu dolů ( viz článek a video Baťa - cesta na ševcovský trůn).

"Dlouhou dobu jsme tedy měli při hodnocení osobnosti Jana Bati a jeho přínosu k dispozici jen pochybné doklady."

Jak se o Janovi na objednávku komunistů psalo, to si můžeme ukázat na reportáži E. E Kische Továrna na boty. "Zuřivý reportér" zde mimo jiné cituje grafologický posudek, který si údajně objednal Tomáš Baťa. Jeho autor prý Jana hodnotí takto:

"Poctivost: Je nespolehlivý, je-li Vaším úředníkem, nechci jej na základě této ukázky podezřívati, ale musím říci, že bych jej nikdy nebyl doporučil, kdybyste mi tento rukopis předložil před angažováním.
Důkladnost: Zdánlivě důkladný, rád si vylévá svou nespokojenost šikanováním lidí, kteří jsou v dosahu jeho pravomocí.
Rozhodnost: Velmi popudlivý, tvrdošíjný a umíněný. Za svým cílem jde s dobře připravenými triky.
Ctižádost: Šplhavec.
Iniciativa: Honí se za konstelačními výhodami a má iniciativu agresivní. Není vyděrač, ale má k tomu vlohy (jak se dá z ukázky rukopisu poznat, že dotyčný "není vyděrač", přestože k tomu má vlohy, to je mi nepochopitelné - pozn. autora).
Organizační schopnosti: Není plodný pracovník, při využívání konstelací nevidí do budoucna, ale drží se okamžitých výhod.
Technické schopnosti: Není vyloučeno, aby měl dobré nápady, ale je vyloučeno, že by byl s to je technicky provésti.
Otevřenost a upřímnost v jednání: Zdánlivě přímý, ježto je s většinou lidí na štíru, je však pokrytec.
Zdravý úsudek: Naprostá nevěcnost.
Schopnost vývoje: Závisí plně na ovzduší a stupni samostatnosti, již mu necháte. Dáte-li mu volnost, vyvine se spíše ve smyslu záporném."

Nevím, nakolik lze tento posudek považovat za pravý. Ale vzhledem k tomu, že je téměř ve všem nejen vzdálen realitě, ale dokonce jejím pravým opakem, mám spíše podezření, že jde o výrobek z dílny StB. Nasvědčuje tomu i následující Kischova poznámka: "A další události tento posudek úplně potvrdily".Ostatně jeho údajný autor, Robert Saudek, byl uznávaným grafologem a autorem učebnice vědecká grafologie. Že se i mistr občas utne, to je jistě možné. Ale zmýlit se takto - je to vůbec možné?

Dlouhou dobu jsme tedy měli při hodnocení osobnosti Jana Bati a jeho přínosu k dispozici jen pochybné doklady tohoto typu, případně informace synovce Tomáše, jenž také nelze považovat za zcela objektivní. Je proto dobře, že i v tomto směru začíná svítat a na knižním trhu se objevují publikace, které přinášejí pohledy z "druhé strany". Rád bych zde vyzdvihl především dvě knihy.

žárovkaAktivní prodej je tím nejspolehlivějším způsobem, jak zvýšit tržby (už se mi podařilo i navýšení o 100 %). A funguje vždy a všude, ve všech oborech. Není to tak obtížné, jak by se mohlo zdát, protože aktivní prodej je pro tradičního obchodníka tím nejpřirozenějším prostředím. Přečtěte si o tom více


Dvě knihy o Janu Baťovi

Autorem té první je sám Jan Baťa. Málo se ví, že byl schopným spisovatelem, ba dokonce i básníkem. I když nedosáhl nějaké významné úrovně, jeho díla určitě nejsou tuctová a hodná zapomenutí. Proto je chvályhodné, že se nakladatel Marek Beliza chopil iniciativy a přichází se záměrem seznámit české čtenáře postupně s celým Baťovým dílem. Kniha "Těžké časy" stojí na počátku této řady.

Miroslav Ivanov je zkušený autor literatury faktu. K úkolu popsat na pozadí historie Baťových závodů také vztah zakladatele podniku (včetně jeho nejbližších) a jeho nevlastního bratra přistoupil velmi zodpovědně. Za poutavým vyprávěním se skrývají stovky hodin strávených v archivech. Výhodou je, že autor spolupracoval s Janovou rodinou a měl tak pro knihu "Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše" k dispozici podklady, které jsou jinak běžně nedostupné.

Postupně tedy obě knihy projdeme a podíváme se zejména na mýty a nepravdy, které jsou v našem povědomí pevně zakořeněné. Pevně věřím, že pak mnozí své pohledy na Jana Baťu změní, jako jsem to - a rád - udělal i já.

  Komentáře: Byl Jan Baťa stejně schopný jako Tomáš?

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.
 

Využijte tyto užitečné nástroje: