Jan Baťa - pohled z druhé strany 2

Jan Baťa - pohled z druhé strany 2Kniha Jana Bati Těžké časy popisuje období zhruba mezi anšlusem Rakouska a autorovou emigrací do USA v červenci roku 1939. Podtitul sice říká, že jde o "román z průmyslového života", ale stejně tak bychom ji mohli označit za poutavou literaturou faktu. Jan Baťa je dobrý vypravěč a rozhodně jej nelze označit za pouhého grafomana, jak jeho literární projev i dnes občas vnímán. Vždyť ani nijak nevyužil svého postavení a většina jeho děl dodnes čeká na vydání.

Setkáme se zde s událostmi a činy, které byly později Janovi připsány k tíži. Čtenář by ho tak mohl podezírat, že s odstupem času ledacos líčí jinak a vytváří si tak alibi. Víme, že už za války byl Jan Baťa zařazen na "černou listinu" spojenců a hned po ní obviněn komunisty z kolaborace s nacisty. Bylo by tedy snadné vylíčit věci po svém a neohlížet se příliš na skutečnost. Vždyť kdo by mohl namítat, že některé rozhovory mezi čtyřma očima se odehrály jinak!

"Firma Baťa nevyvážela do cizích zemí jen stroje, technologie a vedoucí pracovníky, ale v podstatě celou baťovskou kulturu práce a života."

Přesto při srovnání s jinými zdroji informací, zejména pak "Ságou o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše" Miroslava Ivanova (viz první část tohoto seriálu), je zřejmé, že autor vylíčil podstatné děje poctivě, třebaže s básnickou licencí.

Podívejme se nyní na knihu trochu jinak - ne podle kapitol a časové logiky děje, ale dle témat, kterými se zabývá. Čtenáři tak zbude dost prostoru pro to, aby ji i sám pro sebe objevil.

žárovka"Ze všech smutných slov jazyka či pera nejsmutnější jsou: Mohlo to být!" napsal básník John Greenleaf Whittier. Usilujte o to, aby to nebyla i vaše slova, až budete hodnotit svůj život. Dobré příležitosti se nenabízejí věčně a na každém rohu. Tato vám může změnit život, stačí po ní sáhnout.


Jak vznikla idea Průmyslových měst

Zvyšující se politické napětí zastihuje firmu Baťa uprostřed úspěšné globální expanze. Doposud tak především obcházela celní bariéry. Nad Evropou se však začaly stahovat mraky nového válečného konfliktu a najednou šlo o více než jen o zisk. Vedení společnosti bylo nuceno myslet na samotné přežití.

Uvnitř republiky se tedy některé aktivity přesouvají na východ, dále od předpokládané bojové linie. Baťovci horlivě pročesávají Slovensko a hledají vhodné pozemky ke stavbě továren. Jan však realisticky počítá s tím, že Československo může být poraženo. Hlavní pozornost je tedy upřena na zahraničí, a to jak na Evropu, tak později i na ostatní kontinenty.

Nedostatek času nutí vedení změnit navyklé postupy. Firma Baťa totiž nevyvážela do cizích zemí jen stroje, technologie a vedoucí pracovníky, ale v podstatě celou baťovskou kulturu práce a života. Vznikala tak "průmyslová města", spojující továrnu, bydlení a občanské vybavení, charakteristická svébytnou životní kulturou. Teď však bylo nutné zachránit alespoň to nejnutnější. Proto byla vyvinuta takzvaná "jednotka", minimální útvar, který byl schopen samostatně vyrábět. Teprve později, zbude-li čas, měly být tyto jednotky rozšiřovány ( viz také informace o knize Tovární města Baťova koncernu).

Změnila se také politika "exportů lidí". Jan Baťa si byl vědom toho, že nejohroženější skupinou jsou Židé. Zatímco ostatní zaměstnanci, byť by v budoucnu zůstali na okupovaném území, byli relativně v bezpečí, o Židech se to říci nedalo. Zprávy z Německa i Rakouska byly výmluvné. Proto vedení rozhodlo, že to budou zejména oni (a s celými rodinami), kdo doprovodí vyvážené zařízení. Tak se podařilo zachránit množství lidských životů.


Žid Jan Baťa

Ostatně i Jan Baťa byl nacistickou propagandou označen za Žida, ačkoliv záznamy z matrik hovořily o něčem jiném. Byl to nejjednodušší způsob, jak se "zbavit" nepřítele. A je nutno podotknout, že tento tlak na znemožnění a likvidaci jak Bati samotného, tak aktivity jeho závodů, nepocházel ani tak od nacistických špiček, jako od německé konkurence. Stejně tak byl nakonec na nátlak zejména amerických továrníků označen za osobu nepřátelskou i v druhém táboře.
"Židovská" nálepka mu málem byla osudnou. Když před koncem roku 1938 vyjel na první "pomnichovskou" zahraniční cestu, přinutili ho Mariánských Lázních vystoupit z vlaku a následně byl zatčen. Údajně proto, že je Žid. Při převozu do Karlových Varů pak nechybělo mnoho, aby byl cestou zastřelen. Naštěstí ho ve druhém voze sledoval tajemník Krejčí a tím zřejmě zabránil nejhoršímu. Na nátlak československého ministerstva zahraničí byl pak Baťa po několika hodinách propuštěn.

žárovkaChcete patřit mezi nejlepší a mít odpovídající příjmy? Chcete si splnit své sny bez dlouhého čekání? Pusťte se do práce, která ukáže, co ve vás je. Pomáhejte více jak 1.000.000 podnikatelům vydělávat a vydělejte tím také. Využijte této šance a přijdete se k nám!

Při popisu výslechu se Jan baví tím, jak na policisty zapůsobila informace, že byl nedávno hostem maršála Göringa. I tato návštěva samozřejmě po válce posloužila jako "důkaz" pro jeho údajnou kolaboraci. Přitom nešlo o nic jiného, než o osud majetku v pohraničí. Jan Baťa samozřejmě nechtěl přijít o majetek vyčíslený na deset milionů dolarů. Zřídil sice v Sudetech samostatnou společnost, vedenou německými prokuristy, ale když byli tito lidé zatčeni, svolil k návštěvě u maršála.

Podle jeho slov nestál celý rozhovor ani za to, aby si ho zapamatoval. Göring údajně upozorňoval, že celé Československo ocitlo na "německém dvoře" a jeho průmysl by si toho tedy měl být vědom a spolupracovat. Jednání nemělo žádný skutečný závěr a jediným jeho výsledkem tak bylo propuštění prokuristů. Jenže právě ta absence nosného tématu, ten pouze zdvořilostní charakter návštěvy, vzbudily později podezření. Je možné, aby Baťa s jedním z nejmocnějších Němců jen diskutoval o charakteru podniků?


Doktorem technických věd

Jan Baťa věnuje nemalou část knihy (tři kapitoly) události, která byla často používána jako ilustrace jeho údajných velikášských sklonů.
V březnu roku 1938 rozhodla Vysoká škola technická dr. E. Beneše v Brně promovat Jana čestným doktorem. Ten na rozdíl od svého nevlastního bratra (Tomáš podobnou poctu odmítl), titul přijal.

Samotný akt popisuje velmi podrobně a uvádí zde také celou promoční řeč. Je to však chvástání a přisvojování si cizích zásluh, jak je mu často vyčítáno? V samotném projevu nevystupuje jeho osoba nijak do popředí. Řeč je jakousi zkrácenou verzí známé Baťovy publikace Budujme stát pro 40 milionů, zabývá se tedy hlavně otázkami hospodářské prosperity Československé republiky.

Ukažme si ostatně, jak v knize hodnotí své "zásluhy" sám Jan: "Ty Studijní ústavy. Tož možná, že tady z vašeho hlediska je to zásluha. No co, snad to vypadá pěkně. Ale opravdu, ti chlapi, co mají co dělat s těma chemikáliema, chtí vědět aspoň, co to je zač, a tož přece jim musíte dát možnost, aby se to někde dozvěděli, že?"

Pojistěte si poloviční slevu na PARTNER PLUS! Pořiďte si nejlevnější variantu LIGHT, která je do 30. 6. zcela zdarma, a ta vám umožní čerpat naše služby a kdykoliv přejít na vyšší úroveň programu jen za poloviční cenu. Pojistěte si svoji slevu, ať vám neuteče.


Bažil Jan Baťa po ovacích?

Vraťme se ještě k námitce, že Tomáš Baťa by nabídku odmítl. To je sice pravda, ale nemůžeme jeho postoji poměřovat činy někoho jiného. Jak by asi dopadli mnozí z nás, kdyby byli srovnáváni třeba s Gándhím? Rozhodnutí Tomáše bylo jeho vlastním rozhodnutím, nijak nezavazujícím k následování.

Navíc hlavním podnětem k udělení čestného doktorátu nebyla žádná maličkost. Byl jím geniální nápad přemístit kopec přes řeku Moravu tak, že byl tlakem vody proměněn v bahno, dopraven korytem na druhou stranu a tam kal zase usazen.

Připomeňme si také, že po Mnichovu "vysílá" svého blízkého spolupracovníka Dominika Čiperu do nové vlády, kde se ujímá postu ministra veřejných prací. A to nikoliv proto, aby vydobyl podniku nějaké výhody. Čipera se okamžitě "po baťovsku" pouští do práce pro okleštěnou republiku: buduje náhradní železniční tratě, připravuje výstavbu autostrády. Na to, aby zhmotnil Janův sen o zemi pro čtyřicet milionů už však nemá dostatek času…

  Komentáře: Byl Jan Baťa velikášský, nebo měl jen velké vize?

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.
 

Využijte tyto užitečné nástroje: