Jan Baťa - pohled z druhé strany 5

Jan Baťa - pohled z druhé strany 5Dvanáctý červenec roku 1932 se stal dalším mezníkem v Janově životě. Tomáš, který nebyl zvyklý čekat, dal pokyn pilotovi, aby vzlétl do mlhy. Zanedlouho po startu se letadlo zřítilo. Zakladatel podniku byl mrtev.
E. E. Kisch v již zmíněné reportáži popsal, jak se prý Jan okamžitě ohlásil do telefonu "Zde šéf" a objednal si auto na letiště. A všichni kolem to prý považovali za rouhačství. .

Ve skutečnosti se nejdříve podepsal za správu závodu pod vyjádření pro dělníky, spolu s Dominikem Čiperou. Účelem tohoto prohlášení bylo zamezit panice. Závod byl tak spjat s jménem Tomáše Bati, že se okamžitě objevily obavy z krachu. Dokonce i ministerský předseda Udržal letěl okamžitě do Zlína, aby se přesvědčil, že firma pokračuje v práci.

"Za Tomáše existovalo 24 podniků, za Jana 120. Tomáš provozoval 1.045 prodejen, Jan téměř šest tisíc."


Závěť Tomáše Bati

Ještě téhož dne byl za přítomnosti notáře otevřen Tomášův trezor. Nalézaly se v něm dvě obálky. Ta první, nadepsaná "Moje poslední vůle" byla hned otevřena a přečtena. Ve druhé, adresované "J. A. Baťa" byla údajně nalezena kupní smlouva, kterou Tomáš prodal továrnu svému nevlastnímu bratrovi.
Ferdinand Menčík, syn jednoho ze svědků, kteří byli otevření trezoru přítomni (dr. Alexandr Menčík byl bratrem Marie Baťové) je autorem známé historky o tom, jak Jan Baťa dodatečně na místě podepsal kupní smlouvu, aby platila. I to později posloužilo jako údajný důkaz svědčící pro neplatnost transakce.
Jaká však byla skutečnost? Miroslav Ivanov cituje notářský zápis, podle něhož byla obálka zřejmě otevřena až druhého dne a odevzdána do úschovy notáři. Ten byl pak v roce 1948 přinucen předat originál smlouvy státní bezpečnosti.

Paní Marie Baťová přijala 20.7.1932 svým podpisem (i za nezletilého syna Tomáše) a za přítomnosti svědků jak závěť, tak kupní smlouvu. Tehdy tedy z její strany nepanovaly žádné pochybnosti.

žárovkaChcete patřit mezi nejlepší a mít odpovídající příjmy? Chcete si splnit své sny bez dlouhého čekání? Pusťte se do práce, která ukáže, co ve vás je. Pomáhejte více jak 1.000.000 podnikatelům vydělávat a vydělejte tím také. Využijte této šance a přijdete se k nám!


Byl Jan Baťa chopný nebo neschopný?

Jaký byl Jan nástupce? Kdybychom měli věřit různým "odborníkům" včetně citovaného Kische, musel by se závod potácet od desíti k pěti. Čísla, která Ivanov uvádí, však hovoří o něčem jiném:

Za Tomáše existovalo 24 podniků, za Jana 120. Tomáš provozoval 1.045 prodejen, Jan téměř šest tisíc. Tomášův podnik měl šestnáct a půl tisíce pracovníků, Janův 105.700. Jistě, byla tu vybudovaná základna, Jan měl k dispozici skvělé odborníky, ale přesto - mohl by závod takto vzkvétat, kdyby v jeho čele stál neschopný a bezcharakterní člověk? ( o fungování podniku Baťa se více dozvíte v knize Zamrzlá produktivita).


Válka

Události, které předcházely Janovu odjezdu do Spojených států v roce 1939, už známe z knihy  Těžké časy. Podívejme se tedy především, co nového přináší Miroslav Ivanov. Zajímavý je zejména závěr dopisu ředitele Zlínského závodu Hlavničky: "Bylo by neštěstím pro všechny, nás všech 50.000, kdybys na nás přivodil svým jednáním hněv a pomstu mocných. To by se už nikdy nedalo napravit."
Potvrzuje to Janova slova z knihy "Těžké časy". Nijak nemiloval nacistické okupanty a dělal proti nim vše, co bylo v jeho silách. Ale vyjádřit se veřejně, to znamenalo ohrozit životy spolupracovníků. A to Jan, vychovaný v Tomášových přísných morálních zásadách, udělat nemohl.

Čtenář si samozřejmě může myslet své a přičítat tuto "opatrnost" Janově obavě, aby mu nebyl zabaven majetek. Ale právě proto je v knize "Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše" shromážděno tolik dokladů a informací o jeho postojích, způsobu myšlení, hodnotách. Žádný člověk se nemůže celý život přetvařovat, a to dokonce i v soukromí. Jestliže tedy Janův postoj k jasnému vymezení se vůči okupaci odpovídal jeho celoživotním zásadám, těžko ho podezřívat, že právě v tu dobu myslel na něco jiného.

Bylo však odmítnutí deklarace jediným důvodem, proč se Jan Baťa dostal na černou listinu spojenců? V žádném případě. To mohlo nejspíš posloužit jako záminka, především Edvardu Benešovi, který Jana neměl rád. Proto také od něj odmítal oficiálně přijmout peněžité dary a ty pak plynuly do pokladny exilu postranními cestami. Je smutné, že president po válce Baťovu podporu popřel.

žárovkaAktivní prodej je tím nejspolehlivějším způsobem, jak zvýšit tržby (už se mi podařilo i navýšení o 100 %). A funguje vždy a všude, ve všech oborech. Není to tak obtížné, jak by se mohlo zdát, protože aktivní prodej je pro tradičního obchodníka tím nejpřirozenějším prostředím. Přečtěte si o tom více


Nepohodlný Baťa

V první řadě zde byly hospodářské důvody. Proti Janovi intrikovali zejména jeho američtí konkurenti, ale přisadila si i britská vláda. Ta totiž tak dlouho otálela s nákupem milionu bot, které se před Němci podařilo vyvézt do Norska (zřejmě doufala, že je nakonec dostane zadarmo), až padly do rukou nepřítele. Mohl za to "samozřejmě" Baťa.

Dalším důvodem, proč se vláda Velké Británie chovala k Janovi odmítavě, byl zřejmě i jeho emotivní rozhlasový projev, kterým po Mnichovu obvinil Brity ze zrady. Ti mu to nikdy neodpustili.

A jistě se na tom podílela i Janova nešikovnost, například jeho angažování ve prospěch jednoho z kandidátů na amerického presidenta (a bohužel toho neúspěšného).

Jak však v knize uvádí Janova dcera Ludmila, rodina dostala po válce oznámení z anglického ministerstva, že zařazení na černou listinu mělo charakter preventivního opatření, protože podnik byl na území ovládaném nepřítelem. Československá vláda však po skončení války požádala spojence, aby Baťu na černé listině ponechali. Důvod je zřejmý - usnadnilo to znárodnění jeho majetku.

  Komentáře: Měl Jan Baťa právo být Tomášovým nástupcem?

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.