Jan Baťa - pohled z druhé strany 6

Jan Baťa - pohled z druhé strany 6   A tím se dostáváme k nejsmutnějším kapitolám Janova života. Kdyby šlo jen o ztrátu podniků v Československu, jakkoliv to nebyla malá hodnota v penězích i emocích, zřejmě by se otřepal a pokračoval dále s neztenčeným elánem. Ale to, že se k nepřátelům přidali i jeho blízcí, ho nakonec zlomilo.
Hned po osvobození byli z čela zlínského podniku vyhozeni všichni dosavadní vedoucí a dosazen komunista dr. Ivan Holý jako národní správce. Ten se hned dává do práce, takže Jan brzy dostává informace o tom, jak kdysi prosperující podnik prodělává miliony denně.

"Unavený Jan Baťa se nakonec v březnu 1962 vzdává svých nároků ve prospěch Tomáše."

24. října podepisuje president republiky dekret o znárodnění, do něhož spadaly i Baťovy podniky. Podle téhož dekretu však musel majitel dostat odpovídající náhradu. A právě proto bylo třeba udělat z Jana kolaboranta a zrádce.


Soud v režii komunistů

Agenti se rozjeli za moře a kontaktovali emigranty, čekající na návrat. Postavili je před jednoduchou volbu: buď podepíší, že Baťa podporoval nacisty a zabraňoval zaměstnancům vstoupit do československé armády, nebo se už domů nikdy nevrátí. Byli tací, co podepsali, jiní naopak ne. Autor knihy cituje vůbec poprvé prohlášení, která v roce 1968 někteří z těchto lidí na československém konzulátu v Sao Paulu sepsali. Odvolali své vynucené podpisy a potvrzovali Baťovu podporu exilu.

Začátkem roku 1947 předložil ministr vnitra prokurátorovi Národního soudu trestní oznámení na Jana Baťu. Objevila se však komplikace. Soudce Beran, který dostal případ na starost, odmítl soudu předsedat. Měl se totiž konat bez přítomnosti obžalovaného, ačkoliv jeho adresa byla známa a on sám se chtěl dostavit.
Komunisté to vyřešili po svém. Přidělili případ rozkazem vojenskému soudci. Bylo třeba spěchat, protože činnost Národního soudu měla skončit 5. května 1947. Proces byl tedy zahájen 28. dubna. S námitkami, že obžalovaný ke krácen ve svých právech, se soud vypořádal jednoduše - ignoroval je. Vyslechnuti byli jenom svědci obžaloby.

Třetího dne přelíčení soud náhle rozhoduje, že vše podstatné už ví a není tedy třeba dále pokračovat. Konec jeho působnosti se totiž rychle blížil. Narychlo je ještě vyměněn jeden člen senátu za spolehlivého komunistu, aby tím získali většinu. Na námitky obhájců nikdo nebere ohled.
Druhého května 1947 byl Jan Baťa shledán vinným a odsouzen. Z dekretu presidenta Beneše navíc vyplývalo, že proti rozhodnutí Národního soudu se nelze odvolat.

žárovka"Ze všech smutných slov jazyka či pera nejsmutnější jsou: Mohlo to být!" napsal básník John Greenleaf Whittier. Usilujte o to, aby to nebyla i vaše slova, až budete hodnotit svůj život. Dobré příležitosti se nenabízejí věčně a na každém rohu. Tato vám může změnit život, stačí po ní sáhnout.


Soudy s rodinou

V téže době ovšem otevřeli druhou frontu proti Janovi jeho nejbližší. Marie Baťová, vdova po bratrovi Tomášovi, a její syn Tomáš junior. Obvinili Jana, že je zkrátil na jejich právech a přisvojil si dědictví nezákonně.
Ve sporu byly důležité dvě listiny. Tou první byla zmíněná kupní smlouva, kterou Tomáš prodával podnik Janovi a z níž nepřímo vyplývalo, že se týká i akcií společnosti Leader A. G. (tato společnost vlastnila všechen majetek na západě). Tou druhou pak prohlášení, jímž Marie Baťová potvrdila platnost smlouvy o prodeji podniku. Obě byly v rukou československé komunistické bezpečnosti. Ta usoudila, že je výhodnější podpořit Janovy protivníky, a odmítla je vydat.

Podívejme se ještě na jednu důležitou věc. Miroslav Ivanov uvádí, že Marie Baťová u amerického soudu prohlásila, že onu důležitou kupní smlouvu poprvé spatřila až v roce 1949! Přitom musela dobře vědět, že existuje protokol, popisující otevření trezoru, pod nějž se podepsala. Tomáš junior zase nejdříve požadoval po (již znárodněném) podniku náhradu nevyplacených peněz z dědictví (a tím tedy jeho platnost uznal), následně ale uznání nároku zatajil a ustanovení o dědictví prohlásil za neplatné.

Americký soud nakonec rozhodl v neprospěch Jana Bati. Je otázkou, nakolik se na tom podepsal nedostatek důkazů a nakolik předpojatost soudců. Ledacos svědčí pro druhou možnost. Jan se však nevzdal. Vedl celou řadu dalších sporů, některé i vyhrál. Byl však odstřižen od příjmů a nedostávalo se mu peněz. Budovatelské plány v Brazílii musel odložit.

V roce 1961 přece jenom svitla naděje. Když totiž požádal právní zástupce Jana Bati československou vládu, aby mohl nahlédnout do pozůstalostních spisů, nešlo mu dost dobře odmítnout. H. E. Stassen byl americkým zástupcem v OSN a signatářem její zakládající charty. Proto byla návštěva alespoň pečlivě připravena. Pan Stassen dostal fotokopie vybraných dokumentů. Některé byly upraveny, jiné zatajeny. Pravda opět nevyšla najevo.

Unavený Jan Baťa se nakonec v březnu 1962 vzdává svých nároků ve prospěch Tomáše. Zůstává mu pouze majetek v Brazílii.

žárovkaAni triky, ani nezájem o zákazníky, jak to dělají řetězce. Rád se s vámi podělím o lepší způsob, jak prosperovat v maloobchodě i dalších oborech podnikání a být lepší než oni. Program PARTNER PLUS vznikl právě proto, aby vás zbavili starostí o budoucnost. Přidejte se


Jan Baťa a Brazílie

Na závěr přidám svoji osobní zkušenost. Když jsem v roce 1992 navštívil Brazílii, stačilo říci, že jsem z Československa, abych slyšel "Á, Bata, Bata." Nemohlo jít o proslavenou značku, protože tu už si v té době málokdo spojoval se Zlínem. Tady bylo zřejmé, že mají na mysli Jana. Nezapomínejme ostatně, že byl v roce 1957 navržen na Nobelovu cenu míru.

S Tomášem juniorem jsem se zase několikrát setkal a vážil jsem si ho pro jeho postoje. Nemohu se tedy přiklonit na něčí stranu. Nicméně si myslím, že kniha "Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše" konečně přinesla alespoň žádoucí rovnováhu. Je pak věcí každého z čtenářů, jestli bude věřit tomu nebo onomu. Černobílým schématům je však podle mého názoru odzvoněno.

  Komentáře: Co by asi Jan dokázal, kdyby spor vyhrál?

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.
 

Využijte tyto užitečné nástroje: