O sedmi návycích skutečně efektivních lidí - 1

O sedmi návycích skutečně efektivních lidí - 1Mnoho lidí není spokojeno se svým životem. Když však přijde řeč na to, že by s tím sami měli něco udělat, nacházejí jen výmluvy. Častým argumentem je, že vlastně nevědí, co by měli pro svůj úspěch a štěstí podniknout. "Jedním z nejvýznamnějších poznatků, k nimž jsem během života až dosud dospěl," říká v úvodu knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí autor Stephen R. Covey, "zní: pokud chcete realizovat svá největší přání a touhy, pokud chcete zvládnout ty nejobtížnější úkoly, rozpoznejte a využijte ty principy nebo přirozené zákony, jejichž působení podléhají výsledky, jichž chcete dosáhnout." A právě těmito principy a přirozenými zákony se kniha zabývá.

S jakými problémy se to vlastně potýkáme? Je to často strach a nejistota, zejména pokud se týče budoucnosti. Mnozí lidé také chtějí všechno hned a jsou frustrováni z poznání, že v tom jim ani tvrdá práce nepomůže. Často také ztrácíme čas hledáním viníků, místo abychom sami převzali odpovědnost. Obviňování pak plodí beznaděj a cynismus. Pozbýváme duševní rovnováhy, protože moderní způsob života nás ani chvíli nenechá na pokoji.

"Kolik lidí si na smrtelné posteli přeje, aby byli strávili více času v kanceláři - nebo sledováním televize?"

Naučili jsme se také vše kolem sebe posuzovat podle hesla "Co mi to přinese?" Smířili jsme se s názorem, že život je soutěž a v důsledku toho všechny vnímáme jako konkurenty. Na druhé straně však toužíme být chápáni a přijímáni.
Snažíme se také o kompromisy, ale ani jedna strana s nimi obvykle není spokojena. Ztrácíme čas hledáním minimálního společného jmenovatele, který nás nakonec jen omezuje v tvořivé práci.


Osobní stagnace

Závažným "neduhem" je osobní stagnace. Kulturně podmíněné sklony zplošťují naši čtyřrozměrnou existenci a nutí nás ke škodlivým návykům. Tak třeba v oblasti těla raději řešíme nemoci za pomocí chirurgie a chemie, než bychom se věnovali prevenci a zdravému způsobu života. Proti mysli se proviňujeme zvykem nechat se bavit (nejlépe u televize), místo abychom, četli a vzdělávali se. Srdce poškozujeme tím, že využíváme vztahů s lidmi jen k realizaci vlastních zájmů. A duši zanedbáváme díky rostoucímu sekularismu a cynismu.

"Kolik lidí si na smrtelné posteli přeje, aby byli strávili více času v kanceláři - nebo sledováním televize?" ptá se Stephen Covey. Odpověď zní "nikdo". Lidé v takovém okamžiku myslí na své blízké, na rodinu a na ty, jimž sloužili.

Podívejme se nyní na paradigmata a principy, jimiž se v první části knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí její autor Stephen R. Covey zabývá. Problémy mnoha lidí nejdříve ukazuje na jejich vyjádření a dopisech. Přečtěme si alespoň jede za všechny:

"Jsem skutečně velmi zaneprázdněný. Někdy ale přemýšlím, zda to, co dělám, z dlouhodobého hlediska něco změní. Rád bych si myslel, že můj život měl smysl, že jsem tu nebyl zbytečně."

Většinou jsou jako lék nabízeny určité techniky. Jenže spoléhat se na ně, to je jako vsadit na to, že se na poslední zkoušku nadřeme a tím vše zachráníme. Mohl by stejným způsobem postupovat třeba zemědělec? Na jaře nezasít, celé léto lenošit a na podzim hledat techniky, jak získat úrodu?
"Chcete-li jednotlivým technikám vdechnout život, musíme být v první řadě dobrými lidmi," zdůrazňuje autor. V umělém sociálním systému, jako je třeba škola, lze krátkodobě uspět, když se naučíme manipulovat stanovenými pravidly. Život je však příliš složitý na to, abychom ho zvládli se znalostí několika jednoduchých technik.
"Charakter mnoha lidí, kteří získali společenské uznání díky svému nadání (druhotná velikost), se vyznačuje tím, že tito lidé postrádají primární velikost nebo elementární dobrotu." Tím je jednoznačně řečeno, co je důležité.

Etika charakteru staví na myšlence, že existují principy, které určují efektivnost lidského chování. Jsou obdobou přírodních zákonů a stejně jako ony skutečné, neměnné a nezpochybnitelné ( čtěte také v článku Neškodit není totéž, co pomáhat).

Víte, že... I když akce platí dodavatelé, proděláváte na nich, a to hned dvakrát? Jednak na snížené marži a tržbách za akční zboží, jednak proto, že zákazníci nekupují zboží mimo akce. Není to tedy zrovna nejlevnější způsob, jak přilákat zákazníky.


Princip růstu a změny skutečně efektivních lidí

Život člověka se skládá z po sobě jdoucích etap růstu a rozvoje, kterými procházíme od narození až do smrti. Dítě se nejdříve učí obracet, pak sedět, lézt, chodit… Celý život se vyvíjíme.
Důležitým faktorem je pro nás příklad ostatních. Dítě se naučí chodit, protože i jiní chodí. Takže když uvidíme něčí úspěch, chceme ho dosáhnout také. Často se pak ptáme: "Co jste to udělali? Jakou techniku jste použili?"

Kdyby však skutečně existoval nějaký návod, jak být spolehlivě úspěšným, stačilo by navštívit příslušný seminář a svět by se zcela změnil. Všichni víme, že to tak nefunguje - ale proč?
Techniky si představujeme jako zkratku, která nás ušetří námahy a zdlouhavého putování jednotlivými etapami. Jenže sám život dokazuje, že to tak nefunguje. Účinnost toho, co přichází zvenku, je totiž závislá především na tom, co už je v nás.

"Přístup zevnitř ven říká, že veřejným vítězstvím předchází soukromá vítězství, že dříve, než něco slíbíme druhým (a dodržíme to), musíme dodržet sliby, které jsme dali sami sobě," vysvětluje Covey.

Paradigma zvenku dovnitř vede k tomu, že lidé jsou nešťastní. Vědí, co a jak by se mělo dělat, ale aplikují to na druhé. Chtějí, aby se oni změnili. Každá skupina je přesvědčena, že problém je v "těch druhých" a kdyby se nad sebou zamysleli, umoudřili se a změnili, nebo kdyby náhle přestali existovat, problém by zmizel.

 

Seznamte se s trojlístkem pro váš úspěch: