O sedmi návycích skutečně efektivních lidí - 2

O sedmi návycích skutečně efektivních lidí - 2Stephen R. Covey, autor knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí nás už poučil, že než se pustíme do dosahování úspěchů veřejných, je třeba si nejdříve udělat pořádek "doma". První návyk tedy patří mezi vítězství soukromá. Říká, je načase převzít odpovědnost za vlastní život. "Pokud jediná představa, kterou o sobě máme, je ta, která pochází ze společenského zrcadla, je to stejné, jako bychom se dívali na svůj obraz v pokřiveném zrcadle," říká Covey.

A co obvykle děláme? Snažíme se tento pokřivený obraz napravit, jako by to takto vůbec bylo možné.

Ano, většina lidí reaguje na názory svého okolí, zabývá se pocity a dojmy. Snaží se všem kolem dokázat, že jsou jiní - a zbavují se tím své svobody a práva o sobě rozhodovat. Nebo rovnou rezignují.

"Jako proaktivní člověk brzy zpozorujete, že okruh vašeho vlivu se rozšiřuje."


Buďte proaktivní

Chcete-li se vymanit z tohoto trpného a odevzdaného postoje, musíte se přestat kontrolovat v zrcadlech, která vám nastavují jiní. Zvolte si k tomu vlastní odraz. Proaktivní lidé se neřídí pocity a dojmy, nýbrž hodnotami. Není pro ně podstatné to, co je vně, ale co je uvnitř. "Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se jí nevzdáte," upozorňoval Gándhí. Dobrovolný souhlas s tím, co se vám děje, vás tedy mnohem více zraňuje než to, co se vám děje.

Jistě, je to nepohodlné. Dosud jste možná byli zvyklí se vymlouvat na okolnosti nebo lidi kolem sebe. Ale vymlouvat se sám na sebe nelze. Vezměte tedy odpovědnost za svůj život do vlastních rukou. A protože činům předcházejí myšlenky a slova, začněte právě zde. Neříkejte "nemohu s tím nic dělat", ale třeba "podívejme se, jaké možnosti máme". Nebo místo vyjádření "nemohu" použijte raději "zvolím si - rozhodnu se".

Jako proaktivní člověk jistě brzy zpozorujete, že okruh vašeho vlivu se rozšiřuje. Zatímco reaktivní lidé (tedy ti, kteří pouze reagují na vnější podněty) mají jen malý vliv na své okolí, proaktivní jedinec má mnohem širší záběr. Stephen Covey ostatně radí, abyste si to ve třicetidenním testu vyzkoušeli. Návod, jak konkrétně na to, najdete v závěru kapitoly věnované prvnímu návyku.

žárovka"Ze všech smutných slov jazyka či pera nejsmutnější jsou: Mohlo to být!" napsal básník John Greenleaf Whittier. Usilujte o to, aby to nebyla i vaše slova, až budete hodnotit svůj život. Dobré příležitosti se nenabízejí věčně a na každém rohu. Tato vám může změnit život, stačí po ní sáhnout.


Začínejte s myšlenkou na konec

Na konci se obvykle bilancuje. Představte si, že jste na vlastním pohřbu a prohlížíte si program. Budou hovořit čtyři řečníci: jeden za vaše příbuzné, druhý byl vaším přítelem, třetí vystoupí za kolegy z práce, čtvrtý je představitelem církve. Co byste chtěli, aby o vás řekli?

Je zřejmé, že řešit tuto otázku až na samém konci nemá smysl. Chcete-li, aby se o vás nakonec dalo vůbec něco říci, musíte se začít starat mnohem dříve.

Vždyť se snažíme, staráme, říkáte si možná. A dokládáte to deseti, dvanácti hodinami každodenní práce. Bohužel, množství ještě neznamená, že svůj čas využíváte efektivně. Z větší části to může být právě reaktivní přístup, jak o tom mluví první návyk, co vás po většinu doby zaměstnává. Takto se však nikam nedostanete. Nebo chcete, aby nakonec to jediné, co po vás zbude, se dalo shrnout do věty "Pracoval do úpadu"?
Reaktivní člověk si nedokáže řídit svůj čas. Nemůže dopředu ani odhadnout, co mu přijde do cesty a kolik ho bude odpověď stát námahy.

Druhý návyk je založen na principech osobního vedení. Vedení není totéž, co řízení, ačkoliv nám tyto dva termíny často splývají. Řízení se zaměřuje na to, jak něco udělat nejlépe. Vedení se však ptá, co chceme dokázat. Peter Drucker a Warren Bennis to říkají takto: "Řídit znamená dělat věci správně; vést znamená dělat správné věci."

Jak tedy dělat správné věci? Především se zbavte cizích scénářů, přichystaných pro vás. Většinou jsou neefektivní a nepoužitelné ( čtěte také v článku Co udělat pro to, aby vaše podnikání prosperovalo?).

"Nejefektivnějším způsobem, jak v praxi začít aplikovat princip 'začínejte s myšlenkou na konec' je vypracovat si osobní poslání (filosofii, krédo)," radí autor knihy. Návod jak na to najdete v kapitole věnované návyku číslo dvě.

žárovkaChcete patřit mezi nejlepší a mít odpovídající příjmy? Chcete si splnit své sny bez dlouhého čekání? Pusťte se do práce, která ukáže, co ve vás je. Pomáhejte více jak 1.000.000 podnikatelům vydělávat a vydělejte tím také. Využijte této šance a přijdete se k nám!


To nejdůležitější dávejte na první místo

S pokynem obsaženým ve třetím návyku jistě všichni vysloví souhlas. Na tom, co je nejdůležitější, se už asi tak jednoznačně neshodneme. Stephen R. Covey radí, abyste si položili dvě otázky:

1. Která věc, kterou neděláte, by významně, pozitivně změnila váš osobní život, kdybyste ji pravidelně dělali?
2. Která věc by způsobila podobnou změnu ve vašem pracovním nebo profesním životě?

Návyk číslo 3 je výsledkem osvojení a praktickým naplněním prvního a druhého návyku. Opírá se o čtyři jedinečné lidské vrozené schopnosti: představivost, svědomí, nezávislou vůli a zejména o sebeuvědomění.

Podívejme se nyní na jednu věc, která nás všechny zajímá - a to je plánování času. Autor knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí popisuje jeho čtyři generace.

Pro první bylo typické využívání poznámek a úkolů, ale i snaha vtisknout přístupu zdání řádu, kompletnosti a spolehlivosti.
Druhá generace je charakterizována plánovacími kalendáři a diáři. Začali jsme se dívat kupředu.
Třetí generace odráží současný pohled na řízení času. Předešlé generace obohacuje především o stanovení priorit.

Ukázalo se však, že zaměření na "úsporné vynakládání času" je často kontraproduktivní. Zplošťuje náš život a dělá z něj mechanický úkon. Stáváme se tak otroky svého času. Mnoho lidí se proto začalo vracet k první a druhé generaci plánování. A to je škoda.

Čtvrtá generace plánování času vychází z matice, v níž jsou činnosti děleny na naléhavé a nenaléhavé a současně posuzovány jako důležité a nedůležité. Naléhavá a důležitá může být třeba krize, nenaléhavá, avšak důležitá například prevence.

Nechcete-li tedy ztrácet čas nebo naopak nebýt jeho otroky, zaměřujte se více než na problémy na příležitosti. To je v souladu s proaktivním postojem k životu.

Jak zacházet s časem tak, aby jste o nic nepřišli, to se dozvíte k kapitole věnované třetímu návyku.


Citové konto

Výraz "citové konto" je nejdůležitějším pojmem druhé části knihy Stephena R. Coveyho 7 návyků skutečně efektivních lidí. Podobá se kontu bankovnímu, místo peněz však na něj vkládáme pozitivní chování a jednání. Čím vyšší je citové konto, tím důvěryhodnější a pevnější jsou naše vztahy.

Pokud tedy jednáte s lidmi laskavě, čestně a zdvořile, držíte slovo, posilujete tím vklad na svém citovém kontu. Jestliže se ale chováte nezdvořile, lžete a snažíte se druhé zastrašovat a manipulovat s nimi, ze svého konta vybíráte.

Jistě byste rádi viděli na svém citovém kontě co nejvyšší vklady. Podívejme se tedy, co ho zejména naplňuje:

  • Chápejte druhého člověka
  • Věnujte pozornost důležitým maličkostem
  • Dodržujte závazky
  • Vyjasněte si očekávání
  • Dávejte najevo osobní integritu
  • Upřímně se omluvte, když čerpáte z citového konta
Už téměř 3.000 obchodníků v ČR používá věrnostní program Cashback World, ale ne každý ho má se všemi výhodami v balíčku programu PARTNER PLUS. Vy ho můžete mít komplet s veškerou podporou, kterou v programu nabízíme. Přesvědčte se, že se to vyplatí.


Myslete způsobem výhra - výhra

Čtvrtý návyk je důležitý pro vedení lidí, ale nejen pro něj. Je založen na vztahu vzájemnosti. Pod pojmem "výhra - výhra" se neskrývá žádná speciální technika. Je to životní postoj. Stephen R. Covey, autor knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí upozorňuje, že vedle tohoto způsobů myšlení existuje dalších pět možností: "výhra - prohra", "prohra - výhra", "prohra - prohra", "výhra" a "výhra - výhra nebo žádná dohoda".

Paradigma "výhra - výhra" znamená, že hledáte vzájemně prospěšná řešení ve všech lidských interakcích. Výsledkem je pak skutečnost, že řešení uspokojí všechny zúčastněné. Přístup "výhra - výhra" chápe život jako místo pro spolupráci, ne jako arénu vzájemného soupeření. Uvažovat způsobem "výhra - výhra" tedy znamená neztrácet víru, že existuje třetí alternativa.

Asi vás zaujmou ještě poslední dvě alternativy. Postoj "výhra" zaujímají lidé, kterým je naprosto lhostejné, čeho dosáhne druhá strana. Oni chtějí vyhrát - a ostatní nechť se starají o své věci.
Řešení "výhra - výhra nebo žádná dohoda" ještě dále rozvíjí postoj "výhra - výhra". Ne vždy totiž musíte nutně dojít k dohodě. Počítejte proto už dopředu s tím, že se dohodnout nemusíte. Je to lepší, než být posléze zklamáni, a to na obou stranách.

Jak dosahovat řešení "výhra - výhra", to se dozvíte v kapitole pojednávající o čtvrtém návyku efektivních lidí.  A je to důležité téma i ve Škole milionářů.

  Komentáře: Která věc, kterou neděláte, by významně, pozitivně změnila váš osobní život, kdybyste ji pravidelně dělali?

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.