O sedmi návycích skutečně efektivních lidí - 3

O sedmi návycích skutečně efektivních lidí - 3Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni Představte si, že máte problémy se zrakem a navštívíte proto svého lékaře. Ten vám nabídne, abyste si vyzkoušeli jeho brýle. Velice se diví, že s nimi vidíte ještě hůře - jemu se přece osvědčily a výborně mu slouží! Obviní vás proto, že se málo snažíte a vůbec projevujete nevděk, on se vám přece snaží pomoci. V reálném životě se často chováme podobně. Radíme a doporučujeme, aniž bychom se zabývali příčinami.

Snažit se nejdříve pochopit, to znamená dalekosáhlou změnu paradigmatu. "Obvykle se totiž snažíme, aby nás pochopili ti druzí," říká Covey. Většinou tedy neposloucháme proto, abychom se o lidech něco dozvěděli, ale abychom jim mohli odpovědět a vyjádřit tak svůj názor. Není divu, že toho mnoho nevíme ani o svých blízkých.

"Co byste tedy měli skutečně dělat? Snažit se pochopit."


Skutečně efektivní lidé naslouchají

Empatické naslouchání je vysokým vkladem na citové konto. Naopak zažité odezvy, které automaticky používáme, z něj hluboce čerpají. Co totiž obvykle děláme: hodnotíme, sondujeme a hledáme slabá místa, ptáme se z našeho pohledu, radíme podle svých zkušeností a interpretujeme motivy a chování druhé strany podle svých vlastních motivů a chování. Že to takto - černé na bílém - vypadá hodně negativně? V běžném životě si ani neuvědomujeme, že tak velmi často postupujeme.

Co byste tedy měli skutečně dělat? Snažit se pochopit. Nejen tedy vyslechnout (až do konce), ale dále se zabývat tím druhým. Ne mu skočit do řeči slovy "To znám, to já…". Teprve až budete chápat druhou stranu, můžete usilovat, aby naopak pochopili oni vás. Jistě zjistíte, že je to najednou mnohem snazší.

Pátý návyk je účinný, protože směřuje vaši aktivitu do vašeho okruhu vlivu. Jestliže se budete řídit zásadou nejdříve pochopit druhé, vaše aktivita se nebude vyčerpávat na marnou snahu vnutit svému okolí vlastní pohled.

Doporučení, jak postupovat, najdete v závěru kapitoly o pochopení.


Synergie

Vytvářejte synergii "Jednoduše řečeno, synergie znamená, že celek je víc než součet jeho částí," vysvětluje Stephen R. Covey. "Působí jako katalyzátor, sjednocuje, uvolňuje nejvýznamnější schopnosti člověka."

Synergicky komunikovat znamená otevřít svoji mysl, srdce a vyjadřování novým možnostem, novým alternativám, novým volbám. Na první pohled to vypadá, že tím popřete druhý návyk (začínejte s myšlenkou na konec), ale opak je pravdou. Nevíte sice s jistotou, co se stane, ale jste přesvědčeni, že výsledek bude lepší.
Kdybyste si totiž život dokonale naplánovali a pak svůj plán jen mechanicky plnili, ztratili byste radost z objevování.

Důležitou součástí synergické komunikace je hledání "třetí" nebo "střední" cesty. Nejde o kompromis. Ve skutečnosti máte za úkol najít řešení, které je lepší než ta stávající, mezi nimiž se rozhodujete. Kompromis totiž málokoho uspokojí.
Důležité je, abyste hledali a chtěli hledat. Postavíte li spor tak, že se buď pojede na víkend na ryby, nebo navštívit tchýni," těžko dojdete k rozhodnutí, které potěší obě strany. Budete-li však o problému otevřeně diskutovat, možná najdete přijatelnou cestu.

Vedle pozitivní synergie existuje i její negativní protipól. Stačí se podívat, kolik energie lidé vyplýtvají na pomluvy, politikaření, soupeření i vymýšlení plánů, jak se tomu bránit. Přitom většina z nás v reakci na takový příval negativní energie ještě zesiluje svůj tlak. Problém spočívá v tom, že se snažíme uspět silou v prostředí vzájemnosti ( přečtěte si také článek Nekonkurujte si, raději spolupracujte).

Lidé, kteří nemají vnitřní jistotu, bojují proti odlišnosti. Nejraději by byli, kdyby se jim všichni přizpůsobili a vyznávali stejné názory a pohledy na život. Vy byste si měli naopak odlišnosti vážit, protože obohacují vaše poznání. Tam, kde je všechno stejné, není už co objevovat, není se kam vyvíjet. Skutečného osvobození od diktátu prostředí, jak o tom mluví první návyk, se zbavíte právě uznáním práva na odlišnost u druhých.

Synergie je přítomná všude v přírodě, je přirozená. Jak tedy hledat třetí cestu, odlišnou od toho, co považujete za svoje a za to "nesprávné", o tom pojednává kapitola věnovaná synergii.

žárovkaChcete patřit mezi nejlepší a mít odpovídající příjmy? Chcete si splnit své sny bez dlouhého čekání? Pusťte se do práce, která ukáže, co ve vás je. Pomáhejte více jak 1.000.000 podnikatelům vydělávat a vydělejte tím také. Využijte této šance a přijdete se k nám!


Ostřete pilu

Sedmý návyk se zabývá časem na obnovu sil. Proč je to důležité, ukazuje autor na historce s dřevorubcem: Řezal už několik hodin kmen stromu. Kdyby si naostřil pilu, práce by mu šla lépe - ale on na to neměl čas.

Návyk číslo 7 umožňuje obnovovat čtyři dimenze lidské podstaty: fyzickou, duchovní, mentální a společenskou/citovou. Rozhodnutí "ostřit pilu" znamená rozvíjet všechny čtyři dimenze. Jakmile některou z nich vynecháte nebo zanedbáte, obnovy se dočkáte stěží.

Fyzická dimenze zahrnuje péči o tělo - správnou výživu, odpočinek, relaxaci, cvičení. Cvičení, zvláště pravidelné, považuje Covey za mimořádně významné. Vymlouvání se na nedostatek času je onou výmluvou dřevorubce. Ve skutečnosti nemáte čas necvičit.

Některým lidem poskytuje obnovu duchovních sil náboženství, jiným hudba nebo kontakt s přírodou. Příroda má na člověka blahodárný vliv, zvláště pak klid v ní. Opustíte-li načas hluk civilizace a necháte na sebe působit soulad a rytmus přírody, obnovíte tím své síly.

Mentální dimenze se týká poznávání. Místo abychom však k němu přistupovali kriticky, sedíme obvykle u televize. Rozumně se s tím vypořádáte pomocí návyku číslo 3. Díky němu dokážete určovat, co je pro vás potřebné a co ne.

Společenská/citová dimenze je spojena s návyky číslo 4, 5 a 6, které jsou zaměřeny na vedení lidí, empatickou komunikaci a tvůrčí spolupráci. Obnova této dimenze nepožaduje, abyste si na ni vyčlenili čas, jak je tomu u ostatních dimenzí. Probíhá při každodenním styku s lidmi.

Obnova sil je proces, který vám umožní pohybovat se po spirále nepřetržitého sebezdokonalování. K tomu, abyste se mohli takto pohybovat vzhůru cílevědomě a důsledně, musíte ale brát v úvahu ještě jeden faktor - svědomí. "Svědomé je vrozená lidská vlastnost," vysvětluje Stephen R. Covey," která nám umožňuje vnímat, zda je naše jednání v souladu nebo v rozporu se správnými principy, a pokud je v 'dobré kondici', usměrňuje nás."

Dospějete-li k sebeuvědomění, musíte si stanovit životní cíle a rozhodnout se, jakými principy se budete v životě řídit. Pokud to neuděláte, uvolněné místo se zaplní. Budete jako zvířata - budete se převážně plazit a ponižovat, snažit se přežít a rozmnožovat se.

Postupovat vpřed naopak znamená učit se, přijímat závazky a jednat… A v tom vám bude kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí užitečným pomocníkem.

Už téměř 3.000 obchodníků v ČR používá věrnostní program Cashback World, ale ne každý ho má se všemi výhodami v balíčku programu PARTNER PLUS. Vy ho můžete mít komplet s veškerou podporou, kterou v programu nabízíme. Přesvědčte se, že se to vyplatí.


Jak prosadit 7 návyků

Na závěr Nejlepší tečkou za představením knihy je určitě odpověď autora na otázku, jak přimět šéfa (životního partnera, dítě, přítele atd.), aby si 7 návyků osvojili:

"Lidé se nestarají o to, co všechno znáte a víte, dokud nevědí, co všechno znáte a víte. Musíte si proto nejdříve, na základě toho, že pro ně budete důvěryhodnými (charakter), s nimi vytvořit vzájemný vztah prodchnutý důvěrou a otevřeností a poté s nimi hovořit o tom, jak vám 7 návyků pomohlo. Jinak řečeno, ukažte jim, jak 7 návyků funguje na příkladech z vlastního života. Při vhodné příležitosti jim potom nabídněte účast na tréninkovém programu, nebo jim dejte či půjčte svůj výtisk 7 návyku skutečně efektivních lidí, nebo je, až vyvstane potřeba, seznamte s některými základními myšlenkami 7 návyků.

Začněte tedy tím, že si knihu 7 návyku skutečně efektivních lidí pořídíte.  Dál pak můžete pokračovat do Školy milionářů, kde nabyté dovednosti využijete.

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.