7 návyků skutečně efektivních lidí

 

Nový překlad aktualizovaného vydání nejúspěšnější knihy renomovaného autora „motivační“ literatury, lídra a experta na rodinnou problematiku a vedení lidí Stephena R. Coveyho 7 návyků skutečně efektivních lidí se setkal s živým ohlasem, a tak nakladatelství Management Press připravilo nový dotisk této knihy.

 
7 návyků skutečně efektivních lidí
 
Dnes již „klasická“ kniha, která je považována za jednu z nejvlivnějších knih století a jež byla přeložena do více než 40 jazyků, charakterizuje 7 návyků, které je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a které jsou základem pro vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti. Čím větším změnám a obtížnějším úkolům musíme čelit, tím naléhavější je potřeba se jimi řídit.

Dr. Covey v knize ukazuje, že nezávislost, která je klíčovým paradigmatem moderní společnosti, je ve skutečnosti pouze jedním z kroků na cestě ke skutečně efektivnímu jednání. Abychom mohli jednat opravdu efektivně, potřebujeme být nejenom nezávislými, ale rovněž vytvářet a rozvíjet prostředí umožňující a podporující spolupráci a specializaci, tj. musíme vytvořit to, co Stephen R. Covey nazývá vztahy vzájemnosti.

Autor se ve svém díle vrací k jedné ze dvou dominantních teorií úspěchu posledních dvou století, a to k etice charakteru. Ta byla po většinu 20. století zatlačena do pozadí teoriemi, které stavějí na etice osobnosti, na rozvoji schopností, dovedností a postojů, jejichž uplatňování dovede člověka k úspěchu. Covey dokazuje, že všechny tyto faktory i mnohé další jsou pro úspěch sice významné, nikoli však klíčové. Primárním předpokladem úspěchu je totiž osvojit si a integrovaně využívat základní návyky (principy) jak se stát efektivním nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Tyto návyky jsou univerzální a může si je osvojit každý člověk. Nejprve musíme začít sami u sebe (osvojit si návyky 1, 2 a 3 znamenající soukromé vítězství) a poté tyto návyky využít k působení na své okolí – k tomu, aby i další lidé začali jednat v souladu s principy skutečně efektivního chování. K tomu je třeba osvojit si návyky 4, 5 a 6 představující veřejné vítězství. Poslední 7. návyk (principy vyvážené obnovy sil) ilustruje, že je nezbytné celý proces neustále posouvat na kvalitativně vyšší úroveň, a poskytuje praktický návod, jak to udělat.

Coveyho poslední knihu The 8th Habit. From Effectiveness to Greatness o tom, co je třeba udělat, abychom byli nejen efektivní, ale i výjimeční – abychom objevili svůj hlas a inspirovali druhé, aby i oni objevili svůj hlas – vydalo nakladatelství Management Press pod názvem 8. návyk - Od efektivnosti k výjimečnosti.

  Komentáře: Jaký je podle vás nejdůležitější návyk efektivních lidí?

.