Desatero boháče

 

Děpold Czernin, příslušník starobylé české šlechty, řekl, že nejbohatší rody světa učí své děti toto: "Nikdy si nepůjčuj! Každou korunu se snaž investovat s užitkem! Nešetři, peníze se musí točit!" Nemusíme se nutně koupat v penězích, ale měli bychom v dospělosti zabezpečit sebe a své rodiny a uchovat si přitom vlastní svobodu.

 
Desatero boháče - Marcela Hrubošová
 
Nejsme dnes už ničí otroci, nevolníci ani poddaní a nenarodili jsme se proto, abychom od rána do večera pracovali pro peníze a věřili v lepší zítřky, i přesto, že nás o tom staletí různé ideologie a náboženství přesvědčovaly.

Cílem této knihy je proto dát čtenáři návod jak žít svobodně, finančně zabezpečený a na vysoké životní úrovni.

"Aby člověk došel ve svém životě finančnímu zajištění a neupadl do moderní formy otroctví - dluhů."

Kniha Desatero boháče je základní průvodcem ve světě peněz. Učí základním dovednostem s penězi, tedy jak se dají peníze vydělávat, jak se dají řídit, jak je správně spravovat a jak peníze rozmnožovat tak, aby člověk došel ve svém životě finančnímu zajištění a neupadl do moderní formy otroctví - dluhů.

Kniha provází čtenáře na jeho cestě finančním životem, odkrývá jeho emoce spojené s penězi, jeho schopnost uplatnit se na trhu práce, potřebu peněz v životě jedince, nabízí různé formy výdělků a učí nastavit život na více zdrojů příjmů, představuje čtenáři, jak důležité je peníze řídit a hospodařit s nimi, včetně praktických ukázek.

V konečné fázi učí, jak peníze dělají další peníze. Dívá se na investice z pohledu stále platných investičních pravidel.

Shrnuto: Slyšel jsem hodně živnostníků, jak říkají, že jsou svobodní. Mysleli tím, že nad sebou nemají šéfa, protože jinak dělají od rána do večera, a když chvíli přestanou, jsou bez peněz. Skutečně nezávislí jsme, když peníze pracují pro nás, ne my pro ně. Jistě že to na začátku znamená také dělat od nevidím do nevidím, ale s perspektivou, že to nebude věčně. Vrcholem finanční inteligence je vybudování stabilního příjmu, který přichází, i když zrovna nepracujeme. Věřte mi, není to iluze. Pojďte dělat byznys se mnou:
chci vědět víc

.