Digitální zákazník - náš protivník, nebo partner?

 

Nacházíme se uprostřed digitální revoluce: internet zásadně mění způsob, jakým nakupujeme, pracujeme, ale také žijeme. Nové digitální technologie výrazně zasahují do našich životů a ovlivňují naše myšlení.

 
Digitální zákazník - náš protivník, nebo partner?
 
Značný počet "klasických" zákazníků nakupujících v kamenných obchodech se rychlým tempem mění v digitální zákazníky obstarávající si své nákupy mnohem pohodlněji prostřednictvím internetu. Společenství sdružující se na sociálních sítích, na nichž si lidé sdělují své zkušenosti s výrobky a službami, se stávají mocnější než firmy, které - aby v boji o zákazníky obstály - budou s nimi muset víc než kdy předtím co nejúžeji spolupracovat.

Jinými slovy: zákazníci nakupující přes internet přebírají moc a firmy ji ztrácejí. O jejich úspěchu či neúspěchu dnes rozhoduje digitální zákazník.

Dosavadní prodejní modely pomalu ztrácejí své opodstatnění a jsou nahrazovány modely novými. Mobilní internet - tzv. evernet - otřásá základy mnoha firem, z nichž jen ty nejpružnější mají šanci se udržet a dále prosperovat. Evernet je dostupný odevšad. Zákazník si jeho prostřednictvím může opatřit informace, kdy chce on sám. O tom, kdo získá přístup na trh, rozhodují noví digitální zprostředkovatelé jako Google, Apple a Facebook. Mnoho průkopníků digitální ekonomiky již naznačilo, jaká budou nová pravidla byznysu a jak získat zákazníky na svou stranu. "Přesto se mnoho podnikatelů stále domnívá, že mohou svůj byznys provozovat stejně jako dříve," tvrdí ve své nejnovější knize Digitální zákazník - náš protivník, nebo partner? (s podtitulem Online Clienting aneb Zákazníci dnes nakupují jinak) Edgar K Geffroy - autor řady bestsellerů, úspěšný konzultant a podnikatel - a doporučuje, aby firmy do své strategie zahrnuly online clienting, jehož podstatou je vazba na zákazníky na kvalitativně vyšší úrovni a budování digitálních prodejních sítí.

Jen tomu, kdo pochopí, že služba a rychlost spolu souvisejí, patří budoucnost. Jen tomu, kdo přichází se zcela novými nápady, se ve spojení s novými technologiemi otevírají nové možnosti. Jen ten, kdo je rozpozná, bude mít náskok.

.

Další z IM+ :