Esencialismus

 

Kniha, jejíž název Esencialismus vypadá na první pohled nezvykle a až příliš poučeně, však v sobě skrývá obsahově zajímavý a poutavý text o tom, jak si zachovat plnou kontrolu nad svými volbami a jak dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně smysluplnosti svého konání. Současná doba je posedlá idejemi jako "více toho stihnout", "mít všeho více" a my se snažíme, abychom opravdu "stihli všechno".

 
Esencialismus McKeown
 
Za touto "honbou" se mohou navíc skrývat i soukromé motivy, jako "být oblíbený" či "se všem zavděčit". Bojíme se, že nám něco uteče nebo že se na nás někdo naštve. A tak se bezvýsledně řítíme od jedné věci ke druhé.

"Je to umění, jak odlišit od spousty nepodstatných záležitostí těch několik málo, na nichž absolutně záleží, a na ty se zaměřit."

Esencialismus ale není knihou o time managementu nebo o nějaké další technice zvyšování produktivity. "Esencialismus" je systematická disciplína, jak dělat pouze ty zásadní - Esenciální - a správné věci. Je to umění, jak odlišit od spousty nepodstatných záležitostí těch několik málo, na nichž absolutně záleží, a na ty se zaměřit. Tím, že se přinutíme být neúprosně výběroví v tom, čím se budeme zabývat, si znovu vydobudeme vládu nad svými vlastními volbami a rozhodnutími namísto toho, abychom je bezděčně přenechávali svému okolí. Jinými slovy: Je to ucelená filozofie, jak dělat věci jinak, s absolutním zaměřením na cíl, jak racionalizovat (manažerské) myšlení a jednání.

Kniha Esencialismus je určená nejen pro manažery a byznysmeny, ale pro ty, kteří chtějí zlepšit své rozhodovací procesy, lépe se soustředit na hlavní úkoly a zvládnout je kvalitně a v souladu se strategií svého osobního rozvoje. Zároveň učí, jak nepodlehnout tlaku okolí, které by chtělo "hřešit" na naši ochotu a přenášet na nás své úkoly, jak se nenechat rozptylovat a pracovat účelně a jen na správných věcech. Řečeno jednou z mnoha variací výroku gurua světového managementu P. F. Druckera "Dělat správně správné věci", či jinými slovy "Méně, ale lépe". Těžko bychom hledali výstižnější definici Esencialismu.

Greg McKeown, kouč a lektor ve firmách v Silicon Valley, předkládá 15 rad (odpovídajících 15 kapitolám knihy), které - pokud se jimi budete řídit - úplně postačí, abyste jednali v souladu s filozofií Esencialismu.

Atraktivní způsob výkladu je zárukou toho, že kniha - přestože pojednává o tématech ne jednou již zpracovaných - bude pro manažery, podnikatele, učitele, právníky, pracovníky státní i veřejné správy, studenty i všechny ty, kterým leží na srdci racionalizace jejich vlastní činnosti či pracovníků, jež řídí, velkým přínosem.

.