O strategii

 

O strategii jakožto prostředku k dosahování konkrétních cílů toho bylo napsáno z různých perspektiv a oborů mnoho. Dodnes nás např. fascinuje více než dva a půl tisíce let staré pojednání mistra Suna Umění války, který úspěch podmiňoval soustavnou přípravou čí předvídáním dalších kroků "protivníka".

 
O strategii - 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review
 
I vybrané články v tomto sborníku nahlížení na moderní byznys jako na "souboj" mezi společnostmi v rámci vysoce konkurenčního prostředí, v němž může dlouhodobě uspět pouze ten, kdo jedná s promyšlenou a originální strategií.

Hned v úvodní stati nás například americký ekonom Michael E. Porter upozorňuje na jeden z tržních paradoxů. Pokud většina firem v daném segmentu zboží a služeb klade důraz pouze na svoji výkonnost a porovnává se s konkurencí jen skrze tzv. provozní efektivitu, po určité době dojde ke konkurenčnímu sbližování firem, které lze jen stěží rozeznat jednu od druhé. Výsledkem je stav, kdy se sice neustále zlepšuje provozní efektivita a posouvá hranice produktivity, nicméně nikdo z této destruktivní konkurenční situace významně neprofituje.


Kdo se odliší, bude mít úspěch

Proto by se měly firmy intenzivně zabývat strategickým stanovením pozice značky na trhu (strategický positioning), což v praxi znamená vykonávat jiné aktivity než konkurence, případně aktivity podobné, ale prováděné odlišným způsobem. Jinými slovy, Porter v knize O strategii firmám doporučuje, aby se snažily dosáhnout trvale udržitelné konkurenční výhody díky zachování odlišnosti od ostatních.

Na tomto příkladu je dobře vidět, že strategie (a knihy o strategiích) nejsou určeny jen velkým firmám. Vždyť jedním z hlavních problémů tradičních obchodníků je právě ono srovnávání se s řetězci a nadnárodními firmami, ale i mezi sebou navzájem. Vzniká tak situace, kdy se jediným konkurenčním nástrojem stává cena, ale i v té se podnikatelé sbližují. Strategie odlišnosti je tedy jediné, co dává smysl, ale i šanci na úspěch.

.