Pravidlo 80/20

Pravidlo 80/20 Kniha anglického podnikatele a poradce Richarda Kocha Pravidlo 80/20 (její druhé, aktualizované vydání, resp. jeho nový dotisk s podtitulem Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím připravilo nakladatelství Management Press) se věnuje praktickým aplikacím tzv. Paretova principu, a to především jako myšlenkového návodu, jak zvýšit efektivnost jedince i organizací.

Autorství „Paretova pravidla“ (Paretova zákona) je tradičně připisováno významnému italskému ekonomovi a sociologovi přelomu 19. a 20. století Vilfredu Paretovi. Podle Kocha Pareto sám pravidlo „80/20“ obecně neformuloval, ale považuje je za „zcela legitimní dedukci z jeho metody“. (Pareto studoval vztahy mezi příjmovými skupinami a rozdělení bohatství v Anglii 19. století, přičemž dospěl k závěru, že rozdělení bohatství je „předvídatelně nerovnoměrné“. Další zkoumání ho dovedla k poznatku, že obdobné vztahy platí jak v různých obdobích, tak i v různých zemích.)


20 % činností vytváří 80 % výsledků

Pravidlo 80/20 podle Kocha říká zejména to, že 80 % výsledků plyne z pouhých 20 % vynaložených zdrojů (nebo také že 80 % vynaložených zdrojů vytváří jen 20 % veškerých výsledků) a že tedy k dosažení maximálního efektu s minimálními časovými, věcnými (a personálními) náklady stačí soustředit pozornost na ty zdroje, které jsou pro dosažení rozhodující části výsledků skutečně významné.

Pojistěte si poloviční slevu na PARTNER PLUS! Pořiďte si nejlevnější variantu LIGHT, která je do 30. 6. zcela zdarma, a ta vám umožní čerpat naše služby a kdykoliv přejít na vyšší úroveň programu jen za poloviční cenu. Pojistěte si svoji slevu, ať vám neuteče.

Na podporu pravidla 80/20 – „návodu k myšlení“, který nám umožní zvýšit „osobní efektivnost i uspokojení“ a „znásobit ziskovost každé firmy“ – autor uvádí rozsáhlé množství ilustrativních příkladů nejen z oblasti marketingové segmentace, investování, managementu a podnikání vůbec, ale i ze světa veřejné správy, sociálních služeb, politického systému a samozřejmě i osobního života.

Na těchto praktických příkladech Koch ukazuje, jak dosáhnout lepších výsledků s menším vynaložením úsilí, času a zdrojů tím, že se soustředíme právě na těch důležitých 20 %, která přinášejí 80 % výsledků.

Čtenář této praktické, živě a čtivě napsané a inspirativní knihy pravděpodobně nebude souhlasit se všemi myšlenkami a závěry jejího autora. Koch má ale jistě pravdu v tom, že pravidlo 80/20 odporuje naší „přirozené“ intuici. – Máme totiž sklon předpokládat, že všechny příčiny jsou zhruba stejně důležité, takže by se jim měla přikládat zhruba stejná váha. Blud, že 50 % vstupů bude reprezentováno 50 % výstupů, je podle Kocha jednou z nejškodlivějších pověr, která je v pozadí většiny podnikatelských, ekonomických či osobních nezdarů. – Má pravdu i v tom, že „jen málo věcí je důležitých – většina věcí důležitá není“. A protože platnost Paretova pravidla je dennodenně statisticky potvrzována, Kochova kniha nepochybně získá pozornost těch, kdo odpovědně přemýšlejí o efektivním využití zdrojů a nalezení konkurenční výhody, a to ať v podnikání nebo v osobním životě.

  Komentáře: Používáte Paretovo pravidlo?

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.
 

Využijte tyto užitečné nástroje: