Pravidlo 80/20

 

Paretovo pravidlo ukazuje, čemu věnovat pozornost, protože nám přináší většinu výsledků. Kniha anglického podnikatele a poradce Richarda Kocha Pravidlo 80/20 (její druhé, aktualizované vydání, resp. jeho nový dotisk s podtitulem Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím připravilo nakladatelství Management Press) se věnuje praktickým aplikacím tzv. Paretova principu, a to především jako myšlenkového návodu, jak zvýšit efektivnost jedince i organizací.

 
Pravidlo 80/20
 
Autorství „Paretova pravidla“ (Paretova zákona) je tradičně připisováno významnému italskému ekonomovi a sociologovi přelomu 19. a 20. století Vilfredu Paretovi. Podle Kocha Pareto sám pravidlo „80/20“ obecně neformuloval, ale považuje je za „zcela legitimní dedukci z jeho metody“. (Pareto studoval vztahy mezi příjmovými skupinami a rozdělení bohatství v Anglii 19. století, přičemž dospěl k závěru, že rozdělení bohatství je „předvídatelně nerovnoměrné“. Další zkoumání ho dovedla k poznatku, že obdobné vztahy platí jak v různých obdobích, tak i v různých zemích.)


20 % činností vytváří 80 % výsledků

Pravidlo 80/20 podle Kocha říká zejména to, že 80 % výsledků plyne z pouhých 20 % vynaložených zdrojů (nebo také že 80 % vynaložených zdrojů vytváří jen 20 % veškerých výsledků) a že tedy k dosažení maximálního efektu s minimálními časovými, věcnými (a personálními) náklady stačí soustředit pozornost na ty zdroje, které jsou pro dosažení rozhodující části výsledků skutečně významné.

Na podporu pravidla 80/20 – „návodu k myšlení“, který nám umožní zvýšit „osobní efektivnost i uspokojení“ a „znásobit ziskovost každé firmy“ – autor uvádí rozsáhlé množství ilustrativních příkladů nejen z oblasti marketingové segmentace, investování, managementu a podnikání vůbec, ale i ze světa veřejné správy, sociálních služeb, politického systému a samozřejmě i osobního života.

Na těchto praktických příkladech Koch ukazuje, jak dosáhnout lepších výsledků s menším vynaložením úsilí, času a zdrojů tím, že se soustředíme právě na těch důležitých 20 %, která přinášejí 80 % výsledků.

Čtenář této praktické, živě a čtivě napsané a inspirativní knihy pravděpodobně nebude souhlasit se všemi myšlenkami a závěry jejího autora. Koch má ale jistě pravdu v tom, že pravidlo 80/20 odporuje naší „přirozené“ intuici. – Máme totiž sklon předpokládat, že všechny příčiny jsou zhruba stejně důležité, takže by se jim měla přikládat zhruba stejná váha. Blud, že 50 % vstupů bude reprezentováno 50 % výstupů, je podle Kocha jednou z nejškodlivějších pověr, která je v pozadí většiny podnikatelských, ekonomických či osobních nezdarů. – Má pravdu i v tom, že „jen málo věcí je důležitých – většina věcí důležitá není“. A protože platnost Paretova pravidla je dennodenně statisticky potvrzována, Kochova kniha nepochybně získá pozornost těch, kdo odpovědně přemýšlejí o efektivním využití zdrojů a nalezení konkurenční výhody, a to ať v podnikání nebo v osobním životě.

 

Proč odebírat newslettery Intuitivního marketingu

 
Protože 99 % informací v nich jsou praktické inspirace a návody, jak dělat podnikání a marketing jinak, úspěšněji, a přitom šetřit náklady. Můžete je použít ještě ten den, kdy si je v newsletteru přečtete, a neztrácet čas.

Informace o nakládání s osobními daty zde