Strategie modrého oceánu

Strategie modrého oceánuNakladatelství Management Press uvedlo na knižní trh české vydání mezinárodního bestselleru W. Chana Kima a Renée Mauborgneové Strategie modrého oceánu, který přináší sadu originálních koncepčních (avšak velice praktických) nástrojů tvorby hodnotových inovací a vytváření a využívání nových zdrojů poptávky – nových tržních příležitostí, pro něž autoři používají metaforu „modrých oceánů“.

Kniha Strategie modrého oceánu s podtitulem Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry (váz. s přebalem, 240 str., doporučená cena 390 Kč, z angl. orig. ji přeložila Irena Grusová) překonala v „mateřském“ nakladatelství – v nejprestižnějším americkém odborném nakladatelství Harvard Business School Press – rekord v počtu prodaných cizojazyčných licencí, neboť souběžně vychází v 25 jazycích světa. Kim a Mauborgneová vystavují pochybám vše, co bylo až dosud považováno za předpoklad strategického podnikatelského úspěchu.

„Firmy – ve snaze o dosažení udržitelného a ziskového růstu – se tradičně pouštějí do neúprosných konkurenčních střetů – do přímé konfrontace s konkurenty,“ říkají autoři. „Bojují o dosažení konkurenční výhody, svádějí bitvy o tržní podíl, usilují o to, aby vynikly, aby se něčím odlišily od svých konkurentů.“Výsledkem takového přístupu jsou v dnešních podmínkách, kdy jednotlivá odvětví jsou doslova přeplněna konkurenty a kdy jejich nabídka vysoko převyšuje poptávku, „rudé oceány“, v jejichž „krvavých“ vodách mezi sebou tito soupeři zápasí o neustále se zmenšující ziskový potenciál, přičemž jejich nabídky jsou si v důsledku intenzivního „benchmarkingu“ stále podobnější a podobnější.

Autoři dále tvrdí, že ačkoli většina firem se vrhá do „rudých oceánů“ líté konkurence, pravděpodobnost, že by jim taková strategie mohla zajistit budoucí ziskový růst, je dnes stále menší a menší.

Vycházejí přitom z důkladného studia více než 150 „strategických tahů“, k nimž došlo během více než sta let ve třiceti různých podnikatelských odvětvích. Dokazují, že základem úspěchu vůdčích firem zítřka nebudou vítězné střety s konkurenty, ale vytváření „modrých oceánů“ svrchovaného tržního prostoru zralého pro další růst.

Takové strategické tahy – autoři je označují jako „hodnotové inovace“ – vytvářejí skokové přírůstky hodnoty jak pro firmu, tak i pro její zákazníky, vyřazují konkurenty ze hry a podněcují a uvolňují novou poptávku.

Kniha Strategie modrého oceánu přináší systematický přístup, jenž ve svých důsledcích umožňuje minimalizovat význam konkurenčních firem a odkázat je do „postavení mimo hru“. V knize, která od základu mění tradiční pohled na strategii, autoři předkládají prověřené systémové rámce, analytické nástroje a praktické principy, umožňující úspěšné zformulování a realizaci strategií modrého oceánu – úspěšné vytváření a využívání „modrých oceánů“ tržních příležitostí.

Víte, že... Víc jak 50 % zákazníků se při nakupování nudí? Jsou to obvykle právě ti, kteří mohou nadprůměrně utrácet. Kdo chce získat jejich peníze, musí nabídnout víc, než jen dobré zboží za nízké ceny.


Co čtenář v knize najde (hlavní body):

Diagnostické nástroje k určení strategického profilu (hodnotové křivky) firmy, jejích konkurentů a odvětví její působnosti + popis parametrů dobré strategie.

Vysvětlení originální koncepce hodnotových inovací, která je základem vytváření „modrých oceánů“ a umožňuje firmám přinášet skokové přírůstky hodnoty pro zákazníka a dosahovat přitom zároveň jak odlišení od konkurence, tak i nízkých nákladů.

Šest principů strategie modrého oceánu – osa celé knihy, podrobný průvodce procesy formulování a realizace strategie modrého oceánu + systémový rámec čtyř kroků tvorby strategie.

Techniky „vizualizace“ strategie.

Řadu příkladů (podrobných případových studií) firem, jež si vytvořily svrchované „modré oceány“ široké poptávky, které jsou zdrojem jejich dlouhodobého ziskového růstu.

 

Seznamte se s trojlístkem pro váš úspěch: