Jak rozvíjet obchod a zvýšit tržby

Jak rozvíjet obchod a zvýšit tržby    To, co teď uslyšíte, působí přinejmenším poněkud nezvykle.Největší překážkou prodejního úspěchu je skutečnost, že většina prodavačů, ale i část majitelů a provozovatelů prodejen se bojí prodávat! Ano, čtete dobře: Strach z prodeje je největším nepřítelem obchodníka . Za tímto tvrzením si stojím. Prodavači i jejich šéfové nejdříve na školení přitakají informacím o aktivním prodeji, aby pak o hodinu později prohlásili, že přece nebudou zákazníky obtěžovat. Za ideál považují podavače, který jen přes pult podává, o co si zákazník řekne.

Nejčastější odpovědí prodavačů, proč je podávají zboží, je "Nechceme nikoho obtěžovat." Přitom právě prostřednictvím aktivního prodeje dáváte zákazníkovi informace, které ke svému rozhodnutí potřebuje a chce. Ve skutečnosti mu dnes takový přístup v prodejnách chybí ( viz také v článku Čím začíná aktivní prodej).

"Když jsem se nedávno na kongresu SAMOŠKA zeptal, kdo aktivně prodává, nezvedla se ani jedna ruka!"


Aktivní prodej je pro obě strany přínosný a zvýší tržby

Zákazníkovi přinese lepší naplnění jeho potřeb, vám naplnění pokladny. Není žádným přeháněním, jestliže říkám, že s pomocí aktivního prodeje můžete své tržby zvýšit o 20 až 50%. Ale pozor! Aktivní prodej není jen "mletí pusou". Jde o celý soubor prodejních opatření, která podnítí zákazníka k nákupu. Například: Víte, co u vás zákazník nekoupil a proč? A víte, z jakého důvodu je to pro vás důležité? ( I v článku Věrný zákazník poskytuje důležité informace).

Víte, že... Mezi nejdůležitější příčiny podnikatelských neúspěchů patří nedostatek znalostí? Přesněji řečeno, jde o jejich podceňování. Praxe a zkušenosti jsou sice důležité, ale vývoj jde rychle kupředu.

Jestliže nevíte, co zákazníci nekoupili, přicházíte o trojnásobek až desetinásobek ceny tohoto zboží.

Překvapuje vás to?

I tuto "záhadu" řeší aktivní prodej.

Jestliže výzkumy ukazují, že více jak 80 % nákupních rozhodnutí vzniká až v prodejně, tak je jasné, že pouhým podáváním zboží, jehož soupis si zákazník připravil už doma, se o těch 80 procent připravujete. Pravděpodobně je nakoupí u konkurence.

Proč tedy všichni tradiční obchodníci už dávno aktivně neprodávají? Protože řetězce vám říkají, že se to tak nedělá - jako když kocour dává dobré rady myším.

Myslíte si, že napodobováním řetězců budete lepší než tyto velké nadnárodní společnosti?

Není jistější sáhnout po tom, co tradiční obchodník vždy ovládal - po aktivním prodeji?

 

Stáhněte si informace:

Využijte tyto užitečné nástroje: