Jak si namixovat prodejní úspěch

Jak si namixovat prodejní úspěchSupermarket, umístěný nedaleko náměstí, měl jednu velkou vadu. Nejbližší parkoviště bylo u konkurenční prodejny, patřící velkému řetězci. Přesto značnou část jeho prodejní plochy zabírala objemná balení minerálek a velké pytle a krabice pracího prášku. Zeptal jsem se proto majitelky, jestli by nebylo lepší vyměnit je za něco jiného, menšího a lehčího. "Mohli bychom rozšířit pult s lahůdkami," navrhla mladá vedoucí prodejny. "Nejste tu tak dlouho, abyste mi mohla radit, co mám dělat," uzemnila ji podnikatelka. "Jsme supermarket a tak musíme mít takový sortiment, jaký mají i jiné supermarkety," obrátila se pak ke mně.


Raději nic neriskovat

Podobné názory slýchám v prodejnách často. Jsou živené nikoliv pohodlností, jak by se mohlo zdát, ale obavami z rizika. Co řeknou zákazníci na to, že jsme změnili sortiment? Nepůjdou ke konkurenci? Setkal jsem se s případem, kdy v jedné ulici byly nedaleko od sebe dvě prodejny, prodávající prakticky stejné zboží za stejné ceny. Přesto majitel jedné z nich odmítal jakoukoliv specializaci. Raději rezignovaně přihlížel, jak mu ubývají zákazníci.

"Pro každého obchodníka se dá namíchat právě ten jeho jedinečný koktejl marketingu, prodejních pobídek a informací, který mu zajistí úspěch."

"Já už těm moderním věcem nerozumím," říkají mi na obranu někteří starší podnikatelé. Ale to přece není žádný argument. Zkuste říci policistovi, který vás zastaví kvůli dopravnímu přestupku, že už nejste schopni pochopit ta nová pravidla. Zřejmě vám doporučí, abyste tedy auto prodali a chodili pěšky. I když to nezní příjemně, v byznyse platí to samé. Nejste-li schopni držet krok s dobou, pak je zbytečné a riskantní se takto trápit ( viz také článek Obchodníci zbytečně krachují).

Víte, že... Mezi nejdůležitější příčiny podnikatelských neúspěchů patří nedostatek znalostí? Přesněji řečeno, jde o jejich podceňování. Praxe a zkušenosti jsou sice důležité, ale vývoj jde rychle kupředu.


Prodejní úspěch nepřichází shora

Mnozí majitelé prodejen však raději sledují zprávy o návrzích zákonů, než nejnovější informace z oblasti marketingu. Očekávají, že změny se zajistí "shora". Kupodivu se však dočkávají jen dalších hrozeb, omezení a zátěže. Ale ani to je nepřiměje, aby o své prosperitě začali uvažovat trochu jinak. Aby přestali vidět ve stejném sortimentu za stejnou cenu, jako má konkurence a všichni kolem dokola, nějakou nutnou podmínku nebo dokonce výhodu. Aby neviděli v moderních marketingových postupech výmysly teoretiků, kteří ani nevědí, jak vypadá regál ( řadu praktických vědomostí vám dá e-book Intuitivní marketing v prodejně).

Svůj obchodní úspěch zvýšíte tak, že:

  • zjistíte, jací zákazníci u vás převažují (nebo jaké byste chtěli mít) a přizpůsobíte tomu prodej i propagaci
  • naučíte prodavače, aby vám sdělovali své postřehy a zkušenosti se zákazníky, a budete je pečlivě poslouchat
  • posoudíte své slabé a silné stránky a budete podle toho jednat

Pokud tedy nejste spokojeni se svými tržbami, přestaňte se ohlížet po druhých a přestaňte se bát "novot". Pro každého obchodníka se dá namíchat právě ten jeho jedinečný koktejl marketingu, prodejních pobídek a informací, který mu zajistí úspěch. Problémem není ani dostupnost, ani cena, ani nesrozumitelnost. Je jím neochota se těmito možnostmi zabývat. Jak mi řekl majitel jedné zanedbané a nevábně vyhlížející prodejny: "Mně to stačí, já jsem spokojený". Ale jste spokojení vy? Stačí vám to? A bude vám to stačit i zítra?

 

Seznamte se s trojlístkem pro váš úspěch: