Buďte jako alchymisté: Proměňte data na zlato

 

Data jsou cenným zdrojem pro vaše podnikání, s nimi zvýšíte příjmy a snížíte náklady. Ale zacházejte s nimi jinak než korporace. Věrnostní systémy jsou marketingovým fenoménem dnešní doby. Dávno už nefungují jen jako důvod, proč by měl zákazník přijít příště. Ani nemohou, protože přinejmenším mezi velkými obchodníky je má téměř každý a nakupující těžko může být "věrný" všem. Moderní věrnostní systémy umožňují obchodníkům (včetně malých a středních) řídit prodej s ohledem na znalost zákazníků.

 
Jako alchymisté: Proměňte data na zlato

V intuitivním marketingu slouží data jako podklad k poskytování ještě lepší péče. Takže jsou hodně potřebná.

 
A vůbec to nemusí být tím neosobním strojovým způsobem, kterého se mnozí obávají. Systém je totiž jen základem, do kterého dáváte "duši".


Kde se berou data?

Pokud používáte jednoduchý systém nálepek nebo razítek, pak si asi říkáte, odkud by měla přicházet ta data? Máte pravdu, v tomto případě téměř žádné informace nezískáte. Zákazník sice dostane svoji odměnu (a proto snad častěji nakupuje u vás než jinde), ale vy o něm téměř nemáte přehled. Důsledkem je, že řada vašich zákazníků stejně chodí s napůl orazítkovanými kartičkami, uloženými někde hluboko v kapse, do supermarketu, protože tam mají akci. Nemáte přehled, nevíte nic o jejich chování, co dělají, to je před vámi ukryto.

"Nejlépe samozřejmě můžete ovlivňovat zákazníky, o nichž něco víte."


Intuitivní marketing v prodejně

Tím pádem ovšem ani nemůžete zákazníky ovlivňovat. Když jich máte pár a k tomu dobrou paměť, dá se při náhodném setkání se zákazníkem prohodit, že už u vás dlouho nebyl. Ale u stovek nakupujících je to téměř nemožné. Jste prakticky závislí na jejich rozhodování, do kterého jim nejste schopni "mluvit". Ale mluví jim do toho naopak všichni kolem vás. Reklama v televizi, v letácích, v e-mailech, to všechno dnes spotřebitele ovlivňuje, aby šli nakupovat někam jinam ( viz také článek Tajemství konkurence odhaleno).

Proto vznikly elektronické systémy. Věrnostní karty nejsou jen moderní náhradou razítek. Mají mnohem důležitější úkol, i když o něm většina nakupujících ani neví - totiž sbírat data. Kdykoliv se například v Tescu načte vaše clubcard, informace o vašem nákupu se uloží. Řetězec má tak k dispozici hned několik souhrnných informací: celkový objem prodeje (s možností třídit ho podle pohlaví, věku, místa nákupu apod.), zájem o jednotlivé zboží (že se například jogurtů jedné značky prodá více než srovnatelného produktu jiné značky), jak zákazníci reagují na akce nebo letáky. Má však také možnost vidět, co nakupujete jako jednotlivec a jak často.

Každý nákup s věrnostní kartou tedy funguje tak, jako by vám zákazník povyprávěl o svých nákupních preferencích, jak se rozhoduje a co nejraději nakupuje. Což je v praxi, tedy "naživo" prakticky nemožné (pokud nemáte těch několik málo zákazníků, jak jsem se zmínil). Funguje to rychle, automaticky. Nejenže vás takové získávání dat nezatěžuje a nezdržuje zákazníka, ale uspořený čas vám naopak umožní používat aktivní prodejní rozhovor. To je tedy první plus - systém šetří váš i zákazníkův čas, který můžete využít ke zvýšení obratu.

Podstatně ovšem je, že takové sbírání dat musí mít nějaký účel. Důvodem, proč se řada menších obchodníků dívá na věrnostní systémy s nedůvěrou, je právě skutečnost, že nevědí, co si s těmi čísly počít. Představa, že budete po celodenním shonu ještě hledět do excelových tabulek, asi nikoho nenadchne. Proto je důležité říci si, že informace získané od zákazníků slouží k aktivnímu ovlivňování jejich nákupního rozhodování. To je druhé plus - nejlépe samozřejmě můžete ovlivňovat lidi, o nichž něco víte.


Chytrý myslivec neběhá po lese

Hloupý myslivec, když chce ulovit divočáka, běhá celou noc po lese a ráno přijde domů zablácený, unavený a bez kořisti. Chytrý se posadí na posed a pod něj nasype pamlsky, které prasatům chutnají. Samy mu pak přijdou na mušku. Nechci samozřejmě připodobňovat nakupující k lovné (a lovené zvěři), ale princip je zřejmý. Jestliže dokážeme zákazníkům předkládat pamlsky v podobě personalizovaných výhod, osobního přístupu a zajímavých zpráv, pak spolehlivě přijdou a nechají se přesvědčit.

Navzdory přesvědčení, že lidé při nákupu používají hlavně svoji šedou kůru mozkovou a vyhodnocují čísla jako počítač, ve skutečnosti rozhodují dva faktory. Emoce se na rozhodování, včetně toho nákupního, podílejí z až 80 procent. Je důležitější, jestli s nakupujícím prodavačka jedná vlídně, než kolik stojí rohlík nebo parfém. Druhý faktor můžeme nazvat "stádním chováním". Jen velmi málo lidí se rozhoduje skutečně nezávisle. Všichni ostatní se s ulehčením nechají přesvědčit autoritami nebo chováním ostatních. Moderní obchodník má velmi účinné způsoby, jak na emoce i potřebu zákazníků nechat rozhodování na jiných, využít. Potřebuje však k tomu informace.


Ovlivňování nákupního rozhodování

Výzkumy říkají, že asi tři čtvrtiny nákupních rozhodnutí vznikají až v prodejně. Zákazníci si tedy až u pultu nebo mezi regály rozmyslí, co všechno chtějí koupit. To ale neznamená, že se můžeme soustředit jen na propagaci v obchodě nebo prodejní rozhovor. Zákazník se totiž musí nejdříve rozhodnout, že půjde nakupovat k vám a ne ke konkurenci. Je tedy třeba na něj působit i v jeho domově. A to vše propojit - internet, e-mail, akce, reklamu v prodejně, vystavení zboží, aktivní prodejní rozhovor, ochutnávky atd. ( více se dočtete v e-knize Intuitivní marketing v prodejně).

Velké firmy se pořád ještě snaží působit plošně. Když chtějí v televizi propagovat dejme tomu pivo, musí ho nabídnout všem. Před obrazovkou sedí jak pivaři, tak abstinenti, milovníci vína či děti. Taková propagace má proto malou účinnost. Více jak 75% televizních diváků reklamy zásadně nesleduje, a to právě proto, že se jich většina netýká nebo je neoslovuje. Podobné je to i s dalšími formami reklamy. Tento způsob ovlivňování působí, jako když z brokovnice naslepo pálíte do lesa a doufáte, že se vám nějaký zajíc připlete do rány. Je to velmi neefektivní a neúčinné.

Stejně tak jsou problematické plošné akční slevy. Ne že by o ně mezi zákazníky nebyl zájem, ale výsledkem bývá většinou ztráta, ne posílení tržeb. Samozřejmě, proč by si i bohatý zákazník nekoupil kvalitní zboží, které je právě v akci? Jenže vy jste třeba chtěli povzbudit nakupující, mající málo peněz. Bez znalostí o jejich chování to však udělat nemůžete.


Co intuitivním podnikatelům umožní data

Jestliže se tedy dnes mluví o tom, že lidé jsou reklamou přesycení, nevnímají ji a nenechají se ovlivňovat, pak je to proto, že tato propagace je příliš obecná. Pokud ovšem máte informace o svých zákaznících a chytře je využijete, dokážete je zaujmout a přimět, aby se vámi dali vést. Data z vám tedy umožní:

  • vytvářet akční nabídky jen pro určité skupiny zákazníků (ženy, muži, mládež, senioři)
  • můžete vybídnout k nákupu zákazníky, kteří už u vás dlouho nebyli
  • odměnit naopak zákazníky, kteří u vás nakupují hodně a často
  • přitáhnout zákazníky z větší vzdálenosti
  • přimět je k opakovaným nákupům (výhody z nákupu uplatní pro slevu v nákupu příštím)
  • zasílat jim e-maily zaměřené podle skupin
  • přizpůsobit jim své internetové stránky
  • posílat zákazníkům přání k svátku
  • kontrolovat, jak se toto ovlivňování projevuje na tržbách

Co je důležité, registrací zákazníka do věrnostního systému získáte cenné údaje, například jeho jméno (můžete mu blahopřát k svátku nebo poslat extra akční nabídku) a zejména e-mailovou adresu, což je v dnešní době velmi důležité. Nemusíte se tedy ostýchat si o ni říci, je jednoduše součástí nutných registračních informací, které zákazník dobrovolně poskytne.

Nebečte se stádem! Způsobů, jak využít informace, je tedy hodně. Povšimněte si ale, že vaše velká konkurence to zatím nedělá příliš originálně. Je to prostě ovčí stádo. Intuitivní podnikatelé si naopak na originalitu potrpí. A právě k tomu se vám hodí data z věrnostního systému. Chcete vědět, jak je využít a zvýšit tržby? Naučím vás s nimi pracovat:
Prosperujte v podnikání jinak s intuitivním marketingem

 

Proč odebírat newslettery Intuitivního marketingu

 
Protože 99 % informací v nich jsou praktické inspirace a návody, jak dělat podnikání a marketing jinak, úspěšněji, a přitom šetřit náklady. Můžete je použít ještě ten den, kdy si je v newsletteru přečtete, a neztrácet čas.

Informace o nakládání s osobními daty zde