V dnešních časech přežijí jen profesionálové

Rok 2017: přežijí profesionálovéDlouhá léta jsme u nás vystačili s nadšením a chutí podnikat. To ostatní, co jsme neuměli, jsme se naučili za chodu. Tedy spíš věci praktické, potřebné ke každodennímu chodu firmy, prodejny, restaurace, služby. Jenže to netrvalo věčně. Konkurence se neustále zostřuje a velké firmy a řetězce vytlačují menší podnikatele z trhu. Nejdříve se zdálo, že jde jen o peníze, ale čím dál tím zřetelněji se ukazuje, že dnes spíš rozhodují znalosti a povědomí o moderních trendech. Začínáme se dělit na profesionály a amatéry, přičemž budoucnost patří těm prvním.

Můžeme si to ukázat na příkladu restaurací. Někteří podnikatelé každou chvíli bědují, že budou muset zdražit "meníčka" a že jim utečou zákazníci. Jiní si pochvalují, že se konečně začnou zvyšovat ceny a odpadne laciná konkurence, která křivila trh. Kde je pravda? Podívejme se na důvod, který obvykle uvádějí ti, kdo hrdě na tabuli před podnikem hlásají, že mají polední menu za sedmdesát korun. Lidé prý nemají peníze. Po Vánocích jsem byl v restauraci, kde nejlevnější oběd vyjde na nějaké dvě stovky, a byla tam plno. Z větší části mladé rodiny s dětmi.

"Je zásadní a osudovou chybou domnívat se, že marketing patří mezi vědomosti zbytečné a neužitečné."

Na jedné diskusi jsem četl logickou úvahu: Zvýšíte-li ceny, bude k vám sice možná chodit méně lidí, ale tržby zůstanou přinejmenším stejné a ještě snížíte náklady. Proč tedy takto neuvažují všichni? Protože část podnikatelů umí jen uvařit jídlo odpovídající těm sedmdesáti korunám a udělat si reklamu tak, že cenu napíše na tabuli před vchodem. Tím veškerý jeho um končí. Proto má obavu, že když zvedne cenu nad úroveň svých služeb, nepřijde nikdo ( ale v e-booku Intuitivní marketing v restauraci se zdarma dozvíte, že je to jinak).

Co tedy dříve či později nutně nastane? Podnikatelé v pohostinství a v prodejnách se začnou výrazněji rozdělovat na amatéry a profesionály. Nebo to také můžeme říci takto: Úspěšní budou dělat marketing a neúspěšní ne. Ačkoliv se u nás podniká už více jak dvacet let, nejeden podnikatel zůstává marketingem nepolíben a co hůře, je přesvědčen, že ho nepotřebuje.

V podnikání ovšem platí, že profesionálem není ten, kdo umí čepovat pivo nebo objednat zboží, ale kdo ovládá všechny podnikatelské dovednosti. Nestačí umět polovinu nebo dvě třetiny. Zvláště když tím, nad čím většina s lehkým srdcem mávne rukou, je marketing. Proč? Protože marketing není předražená reklama, jak se přes všechnu osvětu ještě menší podnikatelé domnívají. Jde o soubor všech činností, které dokáží přivést zákazníky a udržet si jejich věrnost ( viz také článek Kdo je to ten věrný zákazník?). Marketing je tedy i schopnost uvařit oběd v kvalitě, která odpovídá ne 70 korunám, ale dvojnásobku.

Víte, že... Ročně skončí více jak 1.000 malých prodejen a hospod? Většinou proto, že nestačí na větší konkurenci. Přitom návody, jak se takové velké konkurenci ubránit, existují a fungují. Je škoda se vzdávat, když to není nutné.

S marketingem proto můžete zvýšit ceny, aniž by vám poklesly tržby. Můžete místo čekání, až někdo náhodou zabloudí do vaší prodejny, mít frontu před pultem. Můžete uspět proti větší konkurenci, která vám hrozí záhubou. To všechno dokážete, když se budete chovat marketingově a zvolíte chytrou marketingovou strategii. Nejde o nic obtížného. Zvládne to každý, kdo chce.

Blízká doba proto rozdělí ty, kteří chtějí a ty, kdo nechtějí. Podnikatelé s jasným marketingovým směřováním porostou a získají i zákazníky svých konkurentů, kteří si nejsou schopni připustit, že ani za těch dvacet a více let praxe nevědí a neumí všechno. V roce 1928 řekl Tomáš Baťa v projevu k živnostníkům: " "Jednou z pro živnostníka nejnebezpečnějších pověr je domněnka vlastní dokonalosti. Je to pověra, jíž propadá nejvíce dospělých lidí. Projevuje se netykavostí, odmítáním poučení, přesvědčením, že nám není třeba vědět víc a učit se od každého."

A ono to platí pořád. Není hanbou přiznat se, že něco nevím. Ale je zásadní a osudovou chybou domnívat se, že marketing patří mezi vědomosti zbytečné a neužitečné. Uvidíme to už v příštím roce, kdy se budou třídit amatéři a profesionálové.

 

Seznamte se s trojlístkem pro váš úspěch: