Co je podstatou značky a proč by vás to mělo zajímat

 

V intuitivním marketingu je podstatou značky to, co děláte a jak to děláte. Co a jak tedy dělat? Značka je stále ještě často chápána jako symbol, označující nějaký produkt nebo firmu. Vnímáme ji jako zjednodušený vývěsní štít nad krámem. Z toho pak vyplývá snaha budovat značku tak, aby byla všude vidět, a v průzkumech se pak vyptávat zákazníků, jestli už si ji tímto způsobem zapamatovali.

 
Co je podstatou značky a proč by vás to mělo zajímat

Podstatou značky je, jak vás vnímají zákazníci. V intuitivním marketingu jde hlavně o vztahy s nimi.

 
Naprosto je pak opomíjen její obsah. Vždyť co může být uvnitř loga? Výsledkem je obvykle přeceňování působení reklamy a naopak nedocenění vztahu se zákazníkem. Přitom na něm hlavně záleží.


Definice není všechno

Podle Americké marketingové asociace "Značka je jméno, název, znak, výtvarný projev nebo kombinace předchozích prvků. Jejím smyslem je odlišení zboží nebo služeb jednoho prodejce nebo skupiny prodejců od zboží nebo služeb konkurenčních prodejců." Což nijak nevybočuje z popsaného úzkého chápání značky. To K. L. Keller v knize Strategické řízení značky už je na tom lépe: "Značka je produktem, ale takovým produktem, který dodává další dimenze, jež značku odlišují od ostatních produktů vytvořených k uspokojení téže potřeby."

"Nemůžeme propagovat symbol, ale podstatu."

 

 
Když to vezmeme z druhé strany, můžeme si říci, že ke značce coby symbolu na vrcholu pomyslné pyramidy vede vlastně všechno, čím se v podnikání zabýváme. Produkt, marketing, kultura firmy, její pověst atd.

Budování značky jako umělého symbolu prosazovaného reklamou je tedy špatné. Nemůžeme propagovat symbol, ale podstatu ( čtěte také v knize Intuitivní marketing pro 21. století).


Co je v intuitivním marketingu skutečnou podstatou značky

Jenže ani to nestačí. Potřebujeme totiž, aby značka v tomto rozšířeném pojetí (ne tedy samotný symbol) byla jednak originální, jednak ovlivňovala vztahy se zákazníky. Nedávno jsem někde četl, že hovoříme-li o značce, mluvíme v podstatě o strategii. Asi bych mezi to nedal rovnítko, ale strategie je opravdu potřebná. Jestliže firma žije ze dne na den, pak nemá možnost se nějak odlišit od ostatních konkurentů a nedokáže budovat vztahy. Její případný úspěch je v podstatě věcí náhody ( viz také článek I malá firma může být značková).

Budování a rozvoj značky je tedy potřeba vidět z dlouhodobější perspektivy. Podřídit určitému plánování. A jít na ně více zeširoka, než jen z pohledu jedné reklamní kampaně. Malé "postrčení" pro začátek: Firmy, které mají problém se značkou, obvykle nemají žádnou vizi. Jak jste na tom vy?

Nebečte se stádem! Intuitivní podnikatel vidí značku jako krabici naplněnou vším, co dělá, jakou kvalitu poskytuje, jaké má vztahy se zákazníky a jak o ně pečuje. Pěkný obal je jistě žádoucí, ale prázdná krabice by nikoho dlouhodobě nezaujala. Natož krabice naplněná páchnoucími odpadky. Proto je tak důležité nepřetržité vylepšování a zápal pro věc. Myslíte si, že by bylo dobré vylepšit pohled zákazníků na vaši značku? Mám pro vás způsob, jak na to:
Dělejte podnikání jinak, s intuitivním marketingem

 

Proč odebírat newslettery Intuitivního marketingu

 
Protože 99 % informací v nich jsou praktické inspirace a návody, jak dělat podnikání a marketing jinak, úspěšněji, a přitom šetřit náklady. Můžete je použít ještě ten den, kdy si je v newsletteru přečtete, a neztrácet čas.

Informace o nakládání s osobními daty zde