Jak vytvořit úspěšnou marketingovou kampaň

 

Je to zvláštní. Postavte vedle sebe dvě skoro stejné marketingové kampaně a zjistíte, že jedna je úspěšná a druhá ne. Jako by se vysmívaly snaze udělat z marketingu vědeckou disciplínu, kde správné postupy dávají zaručené výsledky. Jenže z praxe víme, že existují jakési tajemné síly, které rozhodují, co zabere a co naopak zapadne. Problém je, že přes všechny ty hromady marketingové literatury nemáme ani potuchy, jak to funguje. I když žádné zaručené návody neexistují, některým pravidlům je dobré věnovat pozornost. /div>
 
Jak vytvořit úspěšnou marketingovou kampaň
Intuitivní podnikatelé nemají peníze na vyhazování (a kdyby je měli, stejně by jimi šetřili). Proto je zajímá, co v marketingu funguje.

 
Nebo přece jen ano? Dokážeme pojmenovat faktory, které ovlivňují úspěšnost reklamy?

Napadlo mě to, když jsem se probíral některými úspěšnými marketingovými kampaněmi a do oka mi padl netradiční postup kostarické půjčovny aut Nelka. O co zde ve stručnosti šlo: Tuzemská autopůjčovna neměla zákazníky. Mezinárodní konkurenci, která zájemce odchytávala už na letištích, nebyla schopná konkurovat. A domácí neprojevovali zájem. Nejdříve tedy zřídila stránku podobnou české Vymoly.cz, kam lidé posílali obrázky největších děr v kostarických silnicích. Když si zjednala popularitu, proměnila stránku ve svůj oficiální web a v rozsáhlé kampani přišla s návrhem: Když už si na tuzemských silnicích musíte ničit auto, ať tedy není vaše. Úspěch kampaně byl takový, že výpůjčky pokryly 100% vozového parku.


Kouzelné schéma úspěšné marketingové kampaně

Před očima mi vyvstalo zajímavé schéma. Ale co když jde jen o náhodu? Vzal jsem si k ruce podobně úspěšnou českou kampaň piva Pardál. Připomeňme si zase, o co se dělo. Budvar vyzval milovníky piva z celých jižních Čech, aby vyslali své zástupce do komise, která pak nejen že ladila podle vzorků nejlepší chuť připravovaného piva, ale také vybrala název. Tito zástupci pijáků posléze nadšeně spolupracovali i na propagaci.

"A bylo to tu opět. Stejné schéma, stejný postup."

A bylo to tu opět. Stejné schéma, stejný postup. Samozřejmě, na to, abych mohl mluvit o nějakých zákonitostech, by bylo potřeba prostudovat celou hromadu úspěšných kampaní, ne dvě. Ale protože mé zjištění ladí i s dalšími poznatky, jak zákazníci reagují a jak se rozhodují, myslím si, že nejlépe bude, když to všichni pěkně otestujeme v praxi na nových případech.


Nejdříve reálná potřeba

Abych vás déle nenapínal, pojďme se podívat, jak vlastně to "kouzelné" schéma vypadá. Nejdříve je třeba vytvořit základní podnět pro instinkty. Musí vyjít z nějakého existujícího problému, potřeby nebo stavu. Můžete ho náležitě zveličit, ale nedá se zcela vymyslet.

Autopůjčovna Nelka vzbudila obavy a strach ze stavu silnic, na nichž si lidé mohou zničit svá auta. Povšimněte si, že to udělala "objektivně". Stránka o dírách v silnicích s ní nejdříve neměla oficiálně nic společného, jen popisovala realitu. Tedy spíše vybírala z reality, co bylo potřeba k vytvoření a posílení dojmu. V Kostarice je jistě dost a dost silnic, které nijak nebezpečné nejsou. Pozornost bylo třeba upoutat pouze na negativní jevy.

Kde je ale takový prvek v kampani Pardála? Možnost spolutvořit pivo zřejmě není tím základním instinktivním impulsem. Musíme si však uvědomit, že akce přišla v době, kdy milovníci českého piva projevovali vážné obavy, že dostane unifikovanou chuť nadiktovanou nám z ciziny. Převládal pocit, že konzumenti do toho nemají co mluvit a nemohou nic ovlivnit. Budvar sice tyto obavy nevyvolal, ale dokonale je využil.

Značka AXE využila toho, že mnoho nesmělých mladých mužů by dalo nevím co za to, kdyby objevili “zázračný“ prostředek, který jim zajistí úspěch u žen. Úspěšná marketingová kampaň vychází z potřeby zákazníků. Nemůže si ji od začátku vymyslet. Ale využije ji. Než se tedy pustíte do propagace svých produktů, zjistěte, co zákazníci potřebují. Mám pro vás ideu, jak zvětšit svůj úspěch: Proberte tento článek se svými přáteli, kolegyněmi a kolegy, zákazníky. Více o sdílení myšlenek zde.


Potom emoce

Ve druhé fázi přidáme emoce: Hurá, to co v nás vzbuzuje obavy, má řešení! Nebudeme si ničit vlastní auta. Můžeme rozhodnout, jaké to naše pivo bude. Emoce jsou velmi důležité, protože podněcují k akci. Instinktivní podněty může zákazník vnímat, ale nemusí být pro něj tak silné a naléhavé, aby na ně bezprostředně reagoval. Když však nabízenému řešení přidáme emoční náboj, zesílí potřebu "jít to udělat".


A ještě archetypy

Ale aby marketingová kampaň skutečně fungovala, potřebujeme ještě třetí prvek. Tím je role. Je třeba, aby se firma stylizovala do nějaké archetypální postavy. Například Nelka je "zachránce". Ve chvíli, kdy už už vidíme svého plechového miláčka zničeného, přijde s nápadem a zachrání nás. Budvar je "osvoboditel". Český patriot osvobozuje bezprávné české pijáky, zotročené europivem.

Povšimněme si ostatně, že marketingová kampaň pivovaru Bernard, zaměřená také proti europivu, takový úspěch neměla. Je tu sice prvek ohrožení, je zde stylizace do role "strážce", ale chybí větší dávka emocí. A když už jsem u tohoto pivovaru, ani jeho boj proti pivu v plastu ("Dnes z PETky, zítra z tašky") nijak zvlášť nezaujal. Můžeme si položit otázku, jestli je plnění piva do plastu konzumenty skutečně vnímáno jako zásadní ohrožení kvality. Případně jak by kampaň uspěla, kdyby pivovar nejdříve tento pocit vytvořil nebo zesílil.

Ačkoliv v případě instinktivních podnětů mluvím hlavně o pocitu ohrožení, na výběr je širší škála. Máme k dispozici také oblasti jako "lov a sběr", "udržení rodu", "vesmír" a "tlupa". Zvláště poslední kategorie je důležitá, protože často ovlivňuje i ostatní ( více v článku Instinktivní marketing: důležité je správně zamířit).


Jak vytvořit úspěšnou marketingovou kampaň:

  • nejdříve nápaditě ukažte reálnou potřebu zákazníků
  • potom zapůsobte na emoce
  • využijte archetypy, stylizujte se do role


Inspirace pro vás:

Důležité na tomto schématu je, že výsledek není přímo úměrný vynaloženým penězům. To je pro úspěšné podnikatele důležité. Nelka samozřejmě musela využít širokou škálu reklamních prostředků včetně televize. Ale Pardál si na začátku vystačil se skromným rozpočtem.
I vy můžete ušetřit a přitom udělat skvělou kampaň. Rád vám s tím pomohu »

 

Poraďte se se mnou

 
Využijte mých zkušeností, nasbíraných za 30 let praxe. První hodinu máte zdarma.

Informace o nakládání s osobními daty zde