Aktivní prodej zachrání české pivo

 

Nejdříve nepříliš potěšující informace. Prodej piva v restauracích klesl v září 2017 o celou čtvrtinu oproti loňskému roku. Celková produkce se pak snížila o 16 %. Z větší části se na tom podílí řada opatření ze strany státu, zejména EET, omezení herních automatů, protikuřácký zákon a změny v provozování restauračních zahrádek.

 
Aktivní prodej zachrání české pivo a zvýší prodej v hospodě
 
Podle výkonné ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven Martiny Ferencové bude tento trend pokračovat, takže bohužel můžeme očekávat další odliv zákazníků z hospod a restaurací. Stát se samozřejmě nepostará, takže co s tím?


Stávající podpora pivovarů už nepřináší výsledky

Jde o to, abychom obnovili návštěvnost hospod a restaurací. Trh je rozebraný a naplněný, nedá se očekávat, že odběratelé budou ve větším množství přecházel od jednoho dodavatele ke druhému. Jediný způsob, jak reálné zvýšit prodej, se nachází přímo v hospodách a restauracích a je potřeba ho řešit právě tam.
Pokud ho však dodavatelé chtějí podpořit, zjišťují, že stávající nástroje se k tomu nehodí. Podpora v podobě propagačních předmětů (vývěsní štíty, ubrusy, tácky apod..) už nepůsobí ani na odběratele, ani na jejich zákazníky. Reklama může zase působit tak, že nasměruje zákazníka spíš do supermarketu než do hospody.

"Je konec vyhlížení lepších časů, můžeme na nich teď hned začít aktivně pracovat."

Kde najdeme řešení, to nám ukáže malá statistika. Do pěti let od začátku podnikání skončí 77 % nezávislých podnikatelů, ale jen 7 % franšízantů nebo členů podobných organizací ( jako je třeba i Cashback World PLUS IM). Co způsobuje 70tiprocentní rozdíl v úspěšnosti? Existence nebo neexistence komplexního know-how.
Tam, kde podnikatel dostane spolu se systémem i rozsáhlé informace týkající se marketingu, prodeje a péče o zákazníky, se dosahuje 93 % přežití. A nejde samozřejmě jen o prosté přežívání, balancování na pokraji úpadku. Know-how umožňuje využít všech podnikatelských možností a dosahovat prosperity a potřebné výše tržeb.


Jak dostat informace o aktivním prodeji tam, kde přinesou užitek a pomohou českému pivu

Otázkou ovšem zůstává, jak takové know-how k majitelům hospod a restaurací dostat. Představa jakési podnikatelské akademie, provozované tím kterým pivovarem, je z mnoha důvodů nereálná. Ani poradenské společnosti nedokáží obsáhnout tak velký počet klientů a nemají vhodné know-how pro malé a střední podnikání. A hlavně - kdo by to platil?

Všechny tyto překážky odstraňuje program Cashback World Partner + IM. Splňuje totiž tři základní požadavky na řešení, které je přijatelné pro většinu podnikatelů:

  • nízké náklady, snadná dostupnost i pro malé podnikatele
  • kvalita know-how a jeho použitelnost v praxi
  • jednoduchost zavádění, samoobslužnost

Program je dostupný, originální know-how zaměřené na malé a střední podnikání a  novinka - samoobslužné publikace - umožňuje jeho snadné uplatnění v praxi. Tento program dokáže reálně navýšit tržby v průměru o 30 % a především umožní každé hospodě či restauraci odlišit se od konkurence a tím získat dlouhodobou konkurenční výhodu a stabilitu.

E-book Intuitivní marketing v restauraci od Miloše Tomana

Jaká je v tom role dodavatelů, tedy pivovarů? Mají nyní možnost spolupracovat na tom, aby se program dostal k jejich odběratelům. Tím, že podpoří jejich výsledky, zvýší také svůj prodej. Závislost je to jednoduchá a jednoznačná. Navíc mohou jednoduchým způsobem zajistit propagaci své značky u zákazníků.

Je tedy konec vyhlížení lepších časů, můžeme na nich teď hned začít aktivně pracovat. Pokud máte na starosti prodej nebo marketing v pivovaru, kontaktujte mě. Pokud provozujete hospodu či restauraci a chcete, aby vás váš dodavatel podpořil, kontaktujte mě.

Ve své době bylo jistě užitečné, když pivovary dávaly svým odběratelům značkové sklenice, ubrusy, označení hospody. Jenže ta doba už je pryč, protože to všechno už mají všichni. Zato chybí zaměření na věrnost zákazníků a marketingové vědomosti, jak to dělají intuitivní podnikatelé. Je myslím vhodná doba, aby to pivovary svým zákazníkům poskytly.


Užitečné? Podělte se i se svými přáteli: