Jak zachránit české pivo

Jak zachránit české pivoNejdříve nepříliš potěšující informace. Prodej piva v restauracích klesl v září 2017 o celou čtvrtinu oproti loňskému roku. Celková produkce se pak snížila o 16 %. Z větší části se na tom podílí řada opatření ze strany státu, zejména EET, omezení herních automatů, protikuřácký zákon a změny v provozování restauračních zahrádek. Podle výkonné ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven Martiny Ferencové bude tento trend pokračovat, takže bohužel můžeme očekávat další odliv zákazníků z hospod a restaurací. Stát se samozřejmě nepostará, takže co s tím?


Stávající podpora pivovarů už nepřináší výsledky

Jde o to, abychom obnovili návštěvnost hospod a restaurací. Trh je rozebraný a naplněný, nedá se očekávat, že odběratelé budou ve větším množství přecházel od jednoho dodavatele ke druhému. Jediný způsob, jak reálné zvýšit prodej, se nachází přímo v hospodách a restauracích a je potřeba ho řešit právě tam.
Pokud ho však dodavatelé chtějí podpořit, zjišťují, že stávající nástroje se k tomu nehodí. Podpora v podobě propagačních předmětů (vývěsní štíty, ubrusy, tácky apod..) už nepůsobí ani na odběratele, ani na jejich zákazníky. Reklama může zase působit tak, že nasměruje zákazníka spíš do supermarketu než do hospody.

"Je konec vyhlížení lepších časů, můžeme na nich teď hned začít aktivně pracovat."

Kde najdeme řešení, to nám ukáže malá statistika. Do pěti let od začátku podnikání skončí 77 % nezávislých podnikatelů, ale jen 7 % franšízantů nebo členů podobných organizací ( jako je třeba i PARTNER PLUS). Co způsobuje 70tiprocentní rozdíl v úspěšnosti? Existence nebo neexistence komplexního know-how.
Tam, kde podnikatel dostane spolu se systémem i rozsáhlé informace týkající se marketingu, prodeje a péče o zákazníky, se dosahuje 93 % přežití. A nejde samozřejmě jen o prosté přežívání, balancování na pokraji úpadku. Know-how umožňuje využít všech podnikatelských možností a dosahovat prosperity a potřebné výše tržeb.


Jak dostat informace tam, kde přinesou užitek a pomohou českému pivu

Otázkou ovšem zůstává, jak takové know-how k majitelům hospod a restaurací dostat. Představa jakési podnikatelské akademie, provozované tím kterým pivovarem, je z mnoha důvodů nereálná. Ani poradenské společnosti nedokáží obsáhnout tak velký počet klientů a nemají vhodné know-how pro malé a střední podnikání. A hlavně - kdo by to platil?

Všechny tyto překážky odstraňuje program PARTNER PLUS. Splňuje totiž tři základní požadavky na řešení, které je přijatelné pro většinu podnikatelů:

  • nízké náklady, snadná dostupnost i pro malé podnikatele
  • kvalita know-how a jeho použitelnost v praxi
  • jednoduchost zavádění, samoobslužnost

Program je dostupný, originální know-how zaměřené na malé a střední podnikání a  novinka - samoobslužné interaktivní publikace - umožňuje jeho snadné uplatnění v praxi. Tento program dokáže reálně navýšit tržby v průměru o 30 % a především umožní každé hospodě či restauraci odlišit se od konkurence a tím získat dlouhodobou konkurenční výhodu a stabilitu.

Víte, že... Mezi nejdůležitější příčiny podnikatelských neúspěchů patří nedostatek znalostí? Přesněji řečeno, jde o jejich podceňování. Praxe a zkušenosti jsou sice důležité, ale vývoj jde rychle kupředu.

Jaká je v tom role dodavatelů, tedy pivovarů? Mají nyní možnost spolupracovat na tom, aby se program dostal k jejich odběratelům. Tím, že podpoří jejich výsledky, zvýší také svůj prodej. Závislost je to jednoduchá a jednoznačná. Navíc mohou jednoduchým způsobem zajistit propagaci své značky u zákazníků.

 Sáhněte si více informací

 

Je tedy konec vyhlížení lepších časů, můžeme na nich teď hned začít aktivně pracovat. Pokud máte na starosti prodej nebo marketing v pivovaru, kontaktujte mě. Pokud provozujete hospodu či restauraci a chcete, aby vás váš dodavatel podpořil, kontaktujte mě.

 

Seznamte se s trojlístkem pro váš úspěch: