Proč vás podnikání přestalo bavit?

Proč vás podnikání přestalo bavit?Nedávno jsem si na internetu přečetl zajímavou zpověď mladého podnikatele. Popisuje v ní důvody, proč končí se svojí firmou. Měl sice několik možností, jak zajistit její pokračování, protože v penězích hlavní důvod nebyl, ale nakonec se rozhodl jinak. "Problém byl v tom, že jsem nechtěl," vysvětluje. Když vás práce přestane bavit a naplňovat, je nejlepší jít dělat něco jiného. Mezi řádky je však možno číst ještě jednu příčinu. Potýká se s ní nemálo podnikatelů a mohli bychom ji nazvat "obrácenou pákou". Totiž že velké úsilí a snaha dokonale uspokojit zákazníka nakonec vedou jen k velmi skromným výsledkům, ačkoliv jim věnujete spoustu času.


Standard pro úspěch nestačí

V každém oboru podnikání se samozřejmě najdou lidé, kterým velmi záleží na tom, aby poskytovali prvotřídní kvalitu produktů a prvotřídní péči o zákazníky. Pokud se tím dokáží natolik odlišit, aby byli dostatečně odměněni, je to v pořádku. Příkladem může být třeba Steve Jobs s fanatickým přístupem k designu a uživatelské přívětivosti. Dělat nápaditější skříně k počítačům zkusili i jiní výrobci, ale neuspěli. Přístroje většiny z nich byly totiž chápány jako komodity.

"Hodně muziky za málo peněz je nejlepší cestou k vyhoření."

Podobný problém mohou mít mnozí dnešní samostatní podnikatelé (takzvaní "volnonožci"). Většina z nich se zaměřuje na tvorbu internetových stránek nebo digitální marketing, což jsou také komodity. Nevím o žádných značkových webech či PPC kampaních. A protože jde o těžko odlišitelný produkt (většinou včetně osoby dodavatele) na silně konkurenčních trzích, klesají ceny. Pokud současně cítíte osobní odpovědnost za to, aby zákazník dostal špičkovou kvalitu, dostanete se do pasti ( viz také článek Na volné noze je blaze?)

To samozřejmě neplatí jen na internetu. S podobným rozporem se můžete setkat i mimo něj, zejména u služeb. Nejeden podnikatel pak marně přemýšlí, kde dělá chybu, když dává zákazníkovi pomyšlení a kde nic, tu nic. Lidé si za méně peněz stále více vymýšlejí, vznášejí malicherné požadavky a div dodavatele nešikanují. A ti to často trpně snášejí, buď že nemají jinou možnost se uživit, nebo jsou přesvědčeni, že takto se naplňuje zásada "Zákazník, náš pán". A to je chyba.


Když vás podnikání nebaví

Buď hned na začátku podnikání, nebo v čase, kdy začnete cítit, jak vás práce naprosto přestala bavit a jednání se zákazníky uvádět do stavu zuřivosti, je nutné si promyslet, čím vlastně chcete být. Máte (nebo toužíte mít) jedinečný produkt, nebo komoditu? To první ospravedlňuje individuální přístup k zákazníkovi a fanatický přístup ke kvalitě. To druhé vyžaduje řešení podle šablony, bez velkých odchylek. Pokud se vám takový postoj k "dolnímu patru" nelíbí, udělejte všechno proto, abyste se z oblasti diskontu dostali do vyšší sféry. Ale nemůžete za pár korun poskytovat nadstandardní péči ( čtěte také v e-knize Prosperita na dosah)

Nic na světě totiž není zadarmo. Když vycházíte zákazníkům maximálně vstříc, stojí vás to přinejmenším cenný čas. Hodně muziky za málo peněz je nejlepší cestou k vyhoření. Každý podnikatel má nějakou zásobu nadšení, kterou dobíjí úspěchy. Když se nedostavují a pár let přešlapujete při všem úsilí na místě, zásobník se vyprázdní. Nejeden podnikatel pak nechápe, co se to děje. I bytostní filantropové jsou zklamáni, protože opečovávaný low-cost zákazník neprojevuje žádnou radost a vděk, ale spíš naopak.

Heslo "Odliš se, nebo zemři" není tedy jen nějakým výmyslem reklamních agentur. Podnikatel, který se dokáže profilovat jako jedinečná značka, může používat pravou páku: malým úsilím dosahuje velkých výsledků (ne ovšem od začátku, nejdříve je třeba si to "odpracovat"). Když podnikáte v diskontu, můžete také nasadit páku, spočívající v jednotné obsluze zákazníka. Automat na kávu nebo samoobslužná prádelna fungují zkrátka určitým způsobem a lidé se s tím chtě nechtě musí smířit, pokud nepřijde nějaký značkový dodavatel, který ty náročnější odláká.

žárovkaAni triky, ani nezájem o zákazníky, jak to dělají řetězce. Rád se s vámi podělím o lepší způsob, jak prosperovat v maloobchodě i dalších oborech podnikání. Dokonce jak vyniknout nad velkou konkurenci a být lepší než oni. Program PARTNER PLUS vznikl právě proto, aby se tradiční podnikatelé zbavili starostí o budoucnost. Přidejte se


Kdo jsem a čeho chci dosáhnout?

Ujasnit si, kdo vlastně jsem a čeho chci dosáhnout, je tedy hodně důležité. Nejeden podnikatel je zaujat těmi "kolečky uvnitř" své práce a podcení její zasazení do prostředí trhu, protože mu to zavání papírováním a teoretizováním. A pak nechápe, co se to s ním děje, proč mu z toho všeho zaujetí zbyla jen únava. Často už bývá pozdě něco řešit. Proto si ještě jednou zopakujme, co je důležité si vyjasnit, buď na začátku, nebo i v průběhu podnikání:

Mám (chci mít) jedinečný a špičkový produkt nebo péči a takové zákazníky, kteří jsou ochotni to odpovídajícím způsobem ocenit? Vytvářím svým podnikáním páku, kdy malá námaha přináší velké výsledky?

Nebo mám (chci mít) komoditu, kde je důležité velké množství, opakování a nízké náklady? Mám vypracovanou takovou šablonu, aby fungovala jako páka, tedy opět s malou námahou přinášela velké výsledky?

Či mám (zamýšlím mít) na jedné straně širokou individuální péči o zákazníky, kteří však můj produkt vnímají jako komoditu a jsou za něj ochotni platit jen velmi málo? Funguje mi pak princip opačné páky, kdy vysilující námaha přináší jen skromné výsledky?

 Chcete se dozvědět více?

  Komentáře: Používáte princip páky, kdy s malým úsilím dosáhnete velkých výsledků?

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.