Co dělat, když vás podnikání přestalo bavit, a jak se vrátit k původnímu nadšení

 

Pokud nechcete vyhořet, nemůžete být vy a vaše podnikání komoditou. Chtějte víc a usilujte o to. Nedávno jsem si na internetu přečetl zajímavou zpověď mladého podnikatele. Popisuje v ní důvody, proč končí se svojí firmou. Měl sice několik možností, jak zajistit její pokračování, protože v penězích hlavní důvod nebyl, ale nakonec se rozhodl jinak. "Problém byl v tom, že jsem nechtěl," vysvětluje. Když vás práce přestane bavit a naplňovat, je nejlepší jít dělat něco jiného. Mezi řádky je však možno číst ještě jednu příčinu.

 
Proč vás podnikání přestalo bavit?

Intuitivní podnikatelé nedělají podnikání pro sebe. Proto je nemůže přestat bavit.

 
Potýká se s ní nemálo podnikatelů a mohli bychom ji nazvat "obrácenou pákou". Totiž že velké úsilí a snaha dokonale uspokojit zákazníka nakonec vedou jen k velmi skromným výsledkům, ačkoliv jim věnujete spoustu času.


Standard pro úspěch nestačí

V každém oboru podnikání se samozřejmě najdou lidé, kterým velmi záleží na tom, aby poskytovali prvotřídní kvalitu produktů a prvotřídní péči o zákazníky. Pokud se tím dokáží natolik odlišit, aby byli dostatečně odměněni, je to v pořádku. Příkladem může být třeba Steve Jobs s fanatickým přístupem k designu a uživatelské přívětivosti. Dělat nápaditější skříně k počítačům zkusili i jiní výrobci, ale neuspěli. Přístroje většiny z nich byly totiž chápány jako komodity.

"Hodně muziky za málo peněz je nejlepší cestou k vyhoření."

Podobný problém mohou mít mnozí dnešní samostatní podnikatelé (takzvaní "volnonožci"). Většina z nich se zaměřuje na tvorbu internetových stránek nebo digitální marketing, což jsou také komodity. Nevím o žádných značkových webech či PPC kampaních. A protože jde o těžko odlišitelný produkt (většinou včetně osoby dodavatele) na silně konkurenčních trzích, klesají ceny. Pokud současně cítíte osobní odpovědnost za to, aby zákazník dostal špičkovou kvalitu, dostanete se do pasti.

To samozřejmě neplatí jen na internetu. S podobným rozporem se můžete setkat i mimo něj, zejména u služeb. Nejeden podnikatel pak marně přemýšlí, kde dělá chybu, když dává zákazníkovi pomyšlení a kde nic, tu nic. Lidé si za méně peněz stále více vymýšlejí, vznášejí malicherné požadavky a div dodavatele nešikanují. A ti to často trpně snášejí, buď že nemají jinou možnost se uživit, nebo jsou přesvědčeni, že takto se naplňuje zásada "Zákazník, náš pán". A to je chyba.


Když vás podnikání nebaví, je čas na intuitivní marketing

Buď hned na začátku podnikání, nebo v čase, kdy začnete cítit, jak vás práce naprosto přestala bavit a jednání se zákazníky uvádět do stavu zuřivosti, je nutné si promyslet, čím vlastně chcete být. Máte (nebo toužíte mít) jedinečný produkt, nebo komoditu? To první ospravedlňuje individuální přístup k zákazníkovi a fanatický přístup ke kvalitě. To druhé vyžaduje řešení podle šablony, bez velkých odchylek. Pokud se vám takový postoj k "dolnímu patru" nelíbí, udělejte všechno proto, abyste se z oblasti diskontu dostali do vyšší sféry (intuitivní podnikatele "dole" nikdy nenajdete). Ale nemůžete za pár korun poskytovat nadstandardní péči ( čtěte také v e-knize Prosperita na dosah)

Nic na světě totiž není zadarmo. Když vycházíte zákazníkům maximálně vstříc, stojí vás to přinejmenším cenný čas. Hodně muziky za málo peněz je nejlepší cestou k vyhoření. Každý podnikatel má nějakou zásobu nadšení, kterou dobíjí úspěchy. Když se nedostavují a pár let přešlapujete při všem úsilí na místě, zásobník se vyprázdní. Nejeden podnikatel pak nechápe, co se to děje. I bytostní filantropové jsou zklamáni, protože opečovávaný low-cost zákazník neprojevuje žádnou radost a vděk, ale spíš naopak.

Heslo "Odliš se, nebo zemři" není tedy jen nějakým výmyslem reklamních agentur. Podnikatel, který se dokáže profilovat jako jedinečná značka, může používat pravou páku: malým úsilím dosahuje velkých výsledků (ne ovšem od začátku, nejdříve je třeba si to "odpracovat"). Když podnikáte v diskontu, můžete také nasadit páku, spočívající v jednotné obsluze zákazníka. Automat na kávu nebo samoobslužná prádelna fungují zkrátka určitým způsobem a lidé se s tím chtě nechtě musí smířit, pokud nepřijde nějaký značkový dodavatel, který ty náročnější odláká.


Kdo jsem a čeho chci dosáhnout?

Ujasnit si, kdo vlastně jsem a čeho chci dosáhnout, je tedy hodně důležité. Nejeden podnikatel je zaujat těmi "kolečky uvnitř" své práce a podcení její zasazení do prostředí trhu, protože mu to zavání papírováním a teoretizováním. A pak nechápe, co se to s ním děje, proč mu z toho všeho zaujetí zbyla jen únava. Často už bývá pozdě něco řešit. Proto si ještě jednou zopakujme, co je důležité si vyjasnit, buď na začátku, nebo i v průběhu podnikání:

Mám (chci mít) jedinečný a špičkový produkt nebo péči a takové zákazníky, kteří jsou ochotni to odpovídajícím způsobem ocenit? Vytvářím svým podnikáním páku, kdy malá námaha přináší velké výsledky?

Nebo mám (chci mít) komoditu, kde je důležité velké množství, opakování a nízké náklady? Mám vypracovanou takovou šablonu, aby fungovala jako páka, tedy opět s malou námahou přinášela velké výsledky?

Či mám (zamýšlím mít) na jedné straně širokou individuální péči o zákazníky, kteří však můj produkt vnímají jako komoditu a jsou za něj ochotni platit jen velmi málo? Funguje mi pak princip opačné páky, kdy vysilující námaha přináší jen skromné výsledky?

Nebečte se stádem! Všiml jsem si, že někteří podnikatelé se utíkají k rutině jako k jistotě. Ale pak zjišťují, že je práce uspokojuje čím dál tím méně. To je vysvětlitelné, protože s každodenní rutinou se přestanou dívat kupředu, už nevidí své cíle, jen práci, která nemá konce. Vy jako intuitivní podnikatel před sebou stále vidíte jedinečnou službu zákazníkům a hoříte pro ni. Nepatříte do ovčího stáda. Chcete, aby vás podnikání zase bavilo jako na začátku? Je důležité obnovit své cíle a najít k tomu vhodný nástroj. A ten jsem pro vás připravil:
Dělejte podnikání jinak, s intuitivním marketingem

 

Proč odebírat newslettery Intuitivního marketingu

 
Protože 99 % informací v nich jsou praktické inspirace a návody, jak dělat podnikání a marketing jinak, úspěšněji, a přitom šetřit náklady. Můžete je použít ještě ten den, kdy si je v newsletteru přečtete, a neztrácet čas.

Informace o nakládání s osobními daty zde