Z archivu newsletterů: Já jsem také hokynář

Z archivu newsletterů: Já jsem také hokynářDo podniku nastoupil nový člověk. První den, když přišla doba svačiny, vyndal z aktovky balíček, rozbalil ho, prohlásil "Fuj, chleba se sádlem!" a svačinu vyhodil. To se opakovalo i druhý, třetí den. Nakonec už to jeho kolega nevydržel a zeptal se: "Proč proboha neřeknete manželce, aby vám dávala na svačinu něco jiného?" "Jaké manželce?" podivil se nový pracovník. "Ty svačiny si chystám sám!" Směšné, že? Snad by i bylo, kdyby se mě nedávno nezeptal jeden vedoucí nákupu, jak to zařídit, aby výběrové řízení vyhrál současný dodavatel.

Podivil jsem se, proč tedy, jsou-li spokojeni se svým dodavatelem, chtějí někoho vybírat. Odpověď zněla, že je to tak v předpisech. Opáčil jsem, že neznám žádný zákon, který by to přikazoval.
"V zákoně to samozřejmě není," odpověděl mi poněkud dotčeně. "Máme to ve svých vnitřních předpisech."

"Originalita v podnikání znamená přizpůsobovat formu svým záměrům, ne naopak."


Forma není zákon

Mnohé podniky se tedy chovají stejně jako ten nový zaměstnanec a připravují si, co samy nerady. V podstatě nejde o nic jiného, než o projev nedůvěry - jak v samotné pracovníky, tak ve schopnost managementu řídit je. Netýká se to samozřejmě jen nákupu. Mnozí obchodníci mají své předpisy, které jim diktují, co musí ve vztahu k zákazníkovi udělat, a to bez jakékoliv vlastní invence a subjektivního přínosu. Už jednou jsem zde zmínil Gerberovu představu, že lze vybudovat podnik, který bude fungovat automaticky a bez vlivu osobností. Autor této vize tvrdí, že se pak majitelé i vrcholový management osvobodí od zbytečné práce. Není to tak docela pravda. Takto naplánovaná firma se totiž bez zásahu "shora" ve své struktuře sama od sebe nezmění, takže za čas beznadějně zastará a sklouzne k byrokratismu ( více třeba v knize Zamrzlá produktivita).

Naším současným nepřítelem číslo jedna je forma. Jsme ochotni udělat všechno pro to, abychom budili zdání, že děláme věci správně, ve správné podobě a prakticky stejně jako všichni "správní". Cílem není výsledek, tedy budoucnost, ale současnost. U Gerberovy organizace jde jen o to, aby dnes fungovala.

žárovkaAni triky, ani nezájem o zákazníky, jak to dělají řetězce. Rád se s vámi podělím o lepší způsob, jak prosperovat v maloobchodě i dalších oborech podnikání a být lepší než oni. Program PARTNER PLUS vznikl právě proto, aby vás zbavili starostí o budoucnost. Přidejte se


Baťa: Já jsem hokynář

Připomeňme si událost, která se odehrála na počátku dvacátých let minulého století. Zpevněná česká koruna tehdy prakticky zastavila vývoz a továrny začaly jedna za druhou zavírat brány. Tomáš Baťa se rozhodl nahradit výpadek exportu posílením prodeje doma ( také v článku Poučné příběhy: Tomáš Baťa). To ovšem vyžadovalo - jak si spočítal - snížit ceny na polovinu. Tehdejší generální ředitel Vítkovických železáren Sonnenschein se ho zeptal:
"Tak vy budete dávat boty za 50% a kolik tedy budete platit dělnictvu?"
"Také jen 50%," odpověděl Baťa.
"A z čeho budou živi?"
"Budu jim dodávat také za 50%."
"Vy jste hokynář?" zeptal se výsměšně Sonnenschein.
"Ano, jsem také hokynář," odpověděl mu hrdě Baťa.

Kolik asi najdete ve svém okolí manažerů, ochotných říci "Jsem také hokynář"? A kolik bude těch, kteří vám zdůvodní vybranými odbornými termíny, že žádné dobré řešení neexistuje?


Co můžete udělat pro svůj úspěch

Zapamatujte si zásadu intuitivního marketingu: Originalita v podnikání znamená přizpůsobovat formu svým záměrům, ne naopak

Nedělejte to, co dělají všichni ostatní, aniž byste pro to měli dobrý a racionální důvod. Spousta firem a lidí v nich vůbec nevědí, proč některé věci dělají a proč je třeba nedělají jinak. Pamatujte si, že vítězové jsou vždy originální a originalitu nezískáte napodobováním druhých. Vytyčte si své cíle, jděte si za nimi a počítejte s tím, že na té cestě budete sami. Jdou-li s vámi další, není to originální cesta.  Na to velmi dbáme v programu PARTNER PLUS.

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.