Buďte sami sebou a vaše úspěšnost se zvýší

 

Návodů pro prodejce jsou tisíce. Když nechám stranou specifika digitálního prodeje, zůstane nám stejně hromada často protichůdných názorů. Jeden autor tvrdí, že nemáte říkat "ne", jiný zase, že se musíte naučit odmítat. Někdo upozorňuje, že nade vše je vhodná volba slov, někdo klade důraz na řeč těla. Pro jednoho je základem naladění zákazníka a pro druhého schopnost vyjednávat.

 
Sebevědomý prodejce nemá problém s oslovením zákazníků
 
Nejlepším řešením je tedy asi zůstat sám sebou, jak zní další názor. Jenže - kdo je to ten "Já"? Takový člověk, jaký jsem, nebo jakým bych chtěl být, případně jakým bych měl být? Mám zůstat stejný a jednat tak, jak jsem zvyklý, nebo je třeba se nějak změnit?

Nejeden prodejce si oddychne, že se tedy nemusí nijak přemáhat a stačí, když se bude chovat přirozeně. "Jaký jsem, takový jsem," řekne si. Je pravda, že je to snazší, než se přizpůsobovat mnoha radám, často protichůdným. Pokud jste v prodeji velmi úspěšní, pak je to pro vás jistě vhodné cesta. Ale co když nejste? Pomůže vám být sví, když se to zatím neosvědčilo?

"Pokud si nevážíme sami sebe, nebude si nás vážit ani zákazník."


Sebevědomý prodejce lépe osloví zákazníky

Měli bychom vědět, že to, jak vystupujeme, jak se chováme a co říkáme, nemůže vycházet z naučených vzorců. Zasaďte sebelepší rostlinku do nevhodné půdy, a buď uschne, nebo bude živořit. Podobné je to se všemi těmi návody. Nejdříve potřebují mít připravené základy a potom se teprve mohou ujmout. To, čím jsme, totiž často není naše skutečná osobnost. Neformovali jsme ji my, ale rodiče, učitelé, spolupracovníci a další lidé. Samozřejmě, že všichni v dobrém úmyslu, ale to neznamená, že nám jejich programy a šablony nemohou být ke škodě.

Naši vychovatelé nás vybavili spoustou strachů. Strach z neúspěchu. Strach z osobního ponížení. Dokonce i strach z úspěchu. Jestliže jde někdo za zákazníkem s obavami, pak musí začít právě tady. Pokud tam jde s přesvědčením, že stejně nic neprodá, pak musí nejdříve změnit toto. Jednoduše řečeno, vše stojí na sebeúctě. Pokud si nevážíme sami sebe, nebude si nás vážit ani zákazník. A můžeme používat triky, jaké chceme. Bohužel právě sebeúcta je nejčastějším terčem výchovy ( viz také kniha Pravidla pozitivního sobectví).

E-book Etiketa pro obchodníky od Miloše Tomana


Intuitivní prodejce vnímá prodej jako službu

Jedním ze způsobů, jak nabýt sebeúcty nebo ji posílit, je nevidět v prodeji samotný prodej, ale službu. Když jste hrdí na svoje prodejní dovednosti, zákazník to neocení, spíš naopak. Pokud však máte sebevědomí rádce a pomocníka, váš klient nemá důvod, proč by se na vás neměl dívat pozitivně. Zatímco v prvním případě vnímá spíš hrozbu utracení peněz, ve druhém dostává radu, podporu, službu navíc ( více o tom v e-booku Intuitivní marketing prodává).

Obchodník, který chce mít k sobě úctu a zbavit se strachů i obav, tedy nehledá způsoby, jak prodat, ale jak zákazníkovi prospět. Nevěřte, že taková služba zákazníkovi se nevyplatí. Nikdo po vás přece nepožaduje, abyste mu postavili dům, když chcete prodat kliky ke dveřím.

Ale postavit se k tomu stylem "Podívejte se, co máme, a pak mi řekněte, nemám čas tady s vámi postávat" jistě není správné a nepřináší úspěchy. Jestliže sebeúcta ovlivňuje úctu druhých, položte si vždy otázku, jak byste chtěli vy, aby se k vám obchodník choval a co všechno by pro vás měl udělat, abyste byli spokojení. A zařiďte se podle toho.

Co z toho vyplývá: V intuitivním marketingu platí, že prodejce, který si sám sebe váží, si váží i svých zákazníků. A platí to i naopak, obchodník s nízkou sebeúctou pohrdá svými zákazníky, nebo se jich bojí. Není těžké přijít na to, kdo z nich se v prodeji cítí dobře a kdo ne. A jak se to odrazí na výsledcích. Připomeňte si to v IM+ Strategii úspěchu. Stáhněte si informační brožuru:

 

Informace o nakládání s osobními daty zde