Prodejce František Vomáčka 1 - Zrození obchodníka

 

František Vomáčka dělal v životě ledacos. Ale ani to ho nezachránilo, když se jednoho nepěkného dne ocitl na dlažbě. Však se také říká, že devatero řemesel a desátá je bída. Naštěstí nepatřil k těm, kteří se posadí se založenýma rukama a čekají, že práce přiletí jako pečený holub.

 
Prodejce František Vomáčka 1 - Zrození prodejce
 
A tak pilně zaškrtával inzeráty v rubrice "Pracovní příležitosti" a žhavil telefon tak, že skoro všechnu podporu utratil za kredit. Bohužel se nedělo vůbec nic. Ve čtyřiceti připadal mladičkým personalistům s mlékem na bradě jako diluviální ještěr, rozhodně nic vhodného pro mladé a akční kolektivy, které zřejmě bezezbytku naplňují dnešní úspěšné firmy.


Konečně práce

Dokonce už začal přemýšlet, že se usadí v hospodě "Na rožku" spolu s dalšími postiženými, kteří už to vzdali dávno před ním. A do toho najednou zazvonil telefon a nebyla to ani manželka, ani kamarádi s pozváním na páteční grilování. Personalistka firmy Strojana se chtěla ujistit, zda pan Vomáčka, který u nich nechal dotazník, má ještě o práci zájem a pokud ano, jestli by byl tak hodný a přišel se na ně podívat.

"Čím déle totiž četl, tím ke svému úžasu zjišťoval, že marketing není žádný způsob prodeje, ale něco jiného."

Pokud ho paměť neklame, Strojana tehdy hledala obchodního zástupce. Že by se nakonec dostala k profesi, která je na jedné straně proklínaná a na straně druhé vyzdvihovaná do nebes? A tak si rozechvělou rukou poznačil na kousek papíru, že s ním chce přesně za týden mluvit pan ředitel a že si má kromě jiného obnovit své znalosti marketingu, protože pak šéf marketing prostě miluje.


Nejen prodej, ale i marketing

Vomáčka si vzpomněl, že do dotazníku skutečně uvedl znalost marketingu. Upřímně řečeno, kdysi v mládí prodával coby brigádník ve stánku na koupališti párky a pivo a to byla jeho veškerá obchodní praxe, ale cožpak to nemá nic společného s marketingem?

Nicméně poctivě přiznal, že nějaké to doplnění informací mu neuškodí, a tak strávil odpoledne na internetu. Dozvěděl se tu například, že jakýsi Kotler je považován za klasika v oboru, ale tloušťka i cena jeho knihy ho přesvědčily, aby se raději zabýval informacemi méně klasickými.

Nakonec narazil na program, který sliboval, že obsahuje vše, co má dobrý obchodník vědět a umět. "To je přesně to, co potřebuji!" zajásal a už vyplňoval objednávku. "Jen mi to prosím pošlete rychle, protože v pondělí mám pohovor," připsal.

Balíček s CD přišel v pátek. Nedočkavě program spustil a hledal nějakou zmínku o marketingu. Našel jich dost. Sice ho trochu vyvedlo z míry, že tak důležité údaje nejsou hned na začátku, ale až někde ve čtvrté kapitole a autor dal přednost osobnostním předpokladům, ale teď neměl čas bádat, proč tomu tak je. To největší překvapení ho ale teprve čekalo. Čím déle totiž četl, tím ke svému úžasu zjišťoval, že marketing není žádný způsob prodeje, ale něco jiného. Kotler prý v té své objemné knize dokonce řekl, že marketing není uměním prodeje, ale poznáním toho, co zákazník chce. No prosím, když to říká klasik...

Akce jsou jako droga. Když s nimi jednou začnete, bojíte se přestat. Záleží ale na vás, jestli chcete mít své podnikání pod kontrolou, nebo ho necháte silám, které nemůžete ovládat.


Prodejce má mít rozhled

Františka také udivilo, že vedle marketingu existují ještě další systémy - tady jim říkají koncepce. Byl přesvědčen, že všichni dělají marketing, i když pravda, někteří lépe, někteří hůře. Ale že by se třeba Ford kdysi řídil nějakou výrobní koncepcí, to pro něj byla novinka. A že se jí řídí firmy i dnes, to mu nešlo na rozum - no řekněte, mají třeba dnešní nejmodernější televize něco společného s "Plechovou Lízou", jak se Fordu T přezdívalo? ( doporučuji také článek Manažerská selhání: Stín zakladatele).

Když v neděli večer vypínal počítač, musel uznat, že toho o marketingu skutečně moc nevěděl. A to ještě CD obsahovalo spoustu dalších věcí, ke kterým se zatím nedostal, ale které si určitě přečte, pokud se stane obchodníkem. Jen aby ten pohovor zítra dobře dopadl!


Inspirace pro prodejce

Marketing k prodeji neodmyslitelně patří. A i když se jím třeba nebudete zabývat na profesionální úrovni, získáte jeho znalostí i podněty pro práci prodejce.


Dobré? Sdílejte na sociálních sítích: