Namixujte si úspěšný prodej

Namixujte si úspěšný prodejMarketingový mix je známým nástrojem. I když se vedou spory, co všechno do něj patří, jedno je podstatné: Říká, že výsledek není založen na jednom skvělém nástroji, ale že faktorů, které ho ovlivňují, je více. Představa, že stačí udělat úžasnou reklamu a úspěch je zaručen, tedy rozhodně neodpovídá realitě. Podobné podmínky ovšem panují i v prodeji. Tam se také často zdá být jedinou potřebnou kvalifikací schopnost, jak se lidově říká, vymámit z jalové krávy tele. Položil jsem si proto otázku, jestli i na tuto oblast je možno aplikovat nějaký mix.

Pokud tedy nebudeme uvažovat o prodejci coby superhrdinovi, který svou výmluvností přesvědčí každého, je zřejmé, že musí existovat nějaké zásady, jak si zajistit úspěch a zbytečně neplýtvat silami. Znamená to v první řadě přijmout skutečnost, že všichni vašimi zákazníky být nemohou. Jsou tu ovšem i další faktory. Můžeme si tedy říci, že prodej je úspěšný, když nabízíte:

  • správný produkt
  • správnému zákazníkovi
  • za správnou cenu
  • ve správný čas
  • správným způsobem

a možná vás napadnou ještě další požadavky. Co nám tento "prodejní mix" říká? Jednak obecně připomíná, jak už jsem na to upozornil, že výřečnost není všechno. A ukazuje na faktory, které také prodej významně ovlivňují ( viz také e-book Intuitivní marketing prodává).

"V první řadě je třeba přijmout skutečnost, že všichni vašimi zákazníky být nemohou."


Správný přístup k úspěšnému prodeji

Správný produkt neznamená jen, že nebudete nekuřákovi prodávat lulkový tabák. Důležitá je jednak užitná hodnota, jednak originalita. Nabízíte-li něco, co nikdo jiný nemá, je to jistě snazší. Ovšem za podmínky, že produkt je zákazníkovi užitečný a má pro něj nějaký přínos.

Správný zákazník je ten, který váš produkt, jak bylo řečeno výše, potřebuje. A může si ho také finančně dovolit.

Správná cena je samozřejmě důležitá, neměla by se však přeceňovat, jak se dnes často děje. Lépe řečeno, neměly by se používat slevy coby standardní prodejní nástroj, bez něhož ani nemá cenu něco nabízet. Máte-li správný produkt, můžete za něj chtít více. Značkové zboží se prodává dráže než komodity ( čtěte také v článku Nebezpečí nízkých cen).

Správný čas znamená nejen vystihnout vhodné období, které může být v různých oborech odlišné. Jde také o to, jak je váš potenciální zákazník připraven vám naslouchat. Vzít si telefonní seznam a začít volat jedno číslo po druhém není nejlepší přístup. Pokud o vás klienti v životě neslyšeli, těžko je během té krátké chvilky zaujmete.

žárovkaCo se děje v hlavě vašich zákazníků? Na co myslí a podle čeho se při nákupu rozhodují? To by chtěl jistě vědět každý podnikatel. A co když není zase tak těžké zjistit, jak zákazníci přemýšlejí? Dokonce si to můžete ověřit sami s pomocí jedné z mých samoobslužných příruček. Získejte ji!

Správný způsob nespočívá jen v mluvení, ale především v postupu, který zajistí dobré výsledky. Například tak, že začnete písemným oslovením, pokračujete telefonátem, osobním jednáním, podáním nabídky, dalším osobním jednáním a uzavřením smlouvy. Snaha ušetřit čas může vést k plýtvání potenciálními zákazníky.  Vím to a učím ve Škole milionářů.

Mnohé z toho prodejce bohužel sám neovlivní. Ale o to právě jde. Měli bychom se konečně zbavit modelu, kde si každý firemní útvar hraje na svém písečku. Pokud všichni ve firmě nejdou společně a jedním směrem, mohou se prodejci umluvit a nebude jim to stejně moc platné.

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.