Tu etiketu vyškrtněte!

Z archivu newsletterů: Tu etiketu vyškrtněte!(Co jste si mohli přečístv roce 2006 - z archivu newsletterů) Nedávno jsem s jedním ředitelem projednával podrobnosti školení obchodních zástupců. Jako je můra přitahována k lampě, tak přeskočil kapitoly týkající se vztahu k zákazníkovi, komunikace s ním i osobnostních předpokladů obchodníka, až se zastavil na obchodním vyjednávání. "Tu etiketu mi ale z něj vyškrtněte," prohlásil. "Tu k ničemu nepotřebujeme!"

Podle mínění mnoha manažerů se obchod podobá partii pokeru, kdy se lidé, kteří se dosud nesetkali, sejdou u jednoho stolu a s patřičně vážnými tvářemi se hodiny tvrdě přou o koruny. Do jisté míry za to nemohou - na univerzitách se často jiná podoba obchodování nepodává a manažeři jsou připravováni na praxi tak, jako by měli každý týden prodávat cukrovar do Indie. Jenže skutečnost je jiná. Obchodní vyjednávání je až třešničkou na dortu, jehož korpusem je komunikace a dobrý osobní dojem ( viz článek Prodává osobnost, ne vyjednávač o ceně)

"K dobrému osobnímu dojmu patří také základní znalost etikety."


Bez znalosti etikety nedoufejte v obchodní úspěch

K dobrému osobnímu dojmu patří také základní znalost etikety. Nejde o zvládnutí konzumace raků a správného oblékání fraku, ale o tak "jednoduché" věci jako je podávání ruky či představení se. Tedy o znalost, kterou potřebujeme denně několikrát, a přitom - jak se často přesvědčuji - ji jen málokdo dobře ovládá. Můžete si jistě říci, že ani zákazníci na tom nejsou lépe a je to tedy jedno. Nemáte pravdu. Jednak váš zákazník může etiketu docela dobře ovládat a pak se nepředstavíte v příliš dobrém světle. A i když je na tom stejně jako vy, nemotorné číhání "kdo začne" vnáší do jednání nejistotu a chlad.

Často se setkám s námitkou, že nikdo z nás neposuzuje partnera při jednání jen podle znalosti etikety. Vědomě možná ne, ale výzkumy říkají, že až devadesát procent vjemů přijímáme (a také ukládáme) do paměti podvědomě. Výsledný dojem tedy ani tak nevychází z toho, co si zákazník o nás uvědomil, ale ze spojení mnoha podnětů, o kterých ani neví. Výsledný dojem pak říká celkem jednoduše: sympatický či nesympatický.

Zatímco "tvrdé" vyjednávání zvládne i počítač (už poráží šachové velmistry a takové vyjednávání se hodně podobá partii šachu), osobní dojem za vás nikdo neudělá. Zdánlivě je to jen něco navíc, ale ve skutečnosti je to základ, bez kterého se k rovnocennému jednání ani nedostanete ( přečtěte si také v e-knize Intuitivní marketing prodává).

žárovka"Ze všech smutných slov jazyka či pera nejsmutnější jsou: Mohlo to být!" napsal básník John Greenleaf Whittier. Usilujte o to, aby to nebyla i vaše slova, až budete hodnotit svůj život. Dobré příležitosti se nenabízejí věčně a na každém rohu. Tato vám může změnit život, stačí po ní sáhnout.


Co můžete udělat pro svůj úspěch

Zdá-li se vám kurz příliš velkou investicí, můžete jistě zakoupit alespoň nějakou knihu a postarat se, aby všichni, kdo se setkávají se zákazníky (a to jistě nejsou jen obchodní zástupci), potřebné vědomosti načerpali. A co třeba malý závěrečný test na konci? Pokud se zákazníky komunikujete především po telefonu, doporučuji vám prověřit si (nejlépe prostřednictvím někoho, kdo se bude vydávat za zákazníka), jak se vaši pracovníci chovají a jak reagují třeba i na nepříjemné telefonáty.

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.
 

Využijte tyto užitečné nástroje: