Chcete-li mít úspěch, udržujte směr k cíli

 

Je to takové docela běžné chování v restauraci. Vyberete si jídlo a než vám ho přinesou, přepadnou vás pochybnosti. Neměl jsem si dát něco jiného? Ta paní u vedlejšího stolu má na talíři něco, co vypadá moc chutně. Co to asi je? Možná jsem o něco přišel. Bude mi to moje vůbec chutnat? A když je konečně vaše objednaná porce na stole, rýpete se v ní vidličkou a nemáte z toho vůbec dobrý pocit.

 
Úspěšní lidé si jdou svojí cestou a nepochybují
 
To, jak se chováme v restauraci, často opakujeme i ve svém životě. Sotva si něco vybereme, už začneme pochybovat, že jsme zvolili správně a nasloucháme těm, kteří nás zrazují.


Vydejte se cestou, které uvěříte

Vůbec se nedivím autorovi knihy "Jistou cestou k bohatství", že nabádá čtenáře, aby další knihy tohoto žánru už nečetli. V naší kultuře sice nejsme zvyklí na podobné omezení plurality názorů, ale má to něco do sebe. Když se totiž začneme chovat jako v restauraci, nejsme schopni zaujmout nějaký jasný postoj. A relativita je největším nepřítelem rozhodnosti a cílevědomosti. Všude se můžete dočíst, že podvědomí je možno programovat jen tehdy, když svému programu bezvýhradně věříte. V těchto případech to ale tak není.

"Pokud jste nabyli dojmu, že vám chci doporučit, abyste si nevybírali, není to tak."

Asi zarmoutím příznivce exaktního způsobu myšlení, ale také zastánce církví, když řeknu, že pokud jde o úspěch, je úplně jedno, s jakou vírou ho spojujete. Jestliže pevně věříte, že bohatství vám zajistí přímluva trpaslíků s červenými čepičkami, a nemáte o tom žádné pochybnosti, pak to opravdu bude fungovat. Když si myslíte, že to zařídí váš geniální mozek, nějaký bůh nebo vesmír, pak to opravdu bude fungovat. Podvědomí je totiž jedno, jak se ten pokyn k němu dostane. Požaduje jen jedno: abyste mu bezvýhradně věřili.

Jenže právě ta neochvějná víra je naším velkým problémem. Ne že by šlo o nějaký moderní civilizační neduh. Už Ježíš řekl: "Pravím vám, že kdo řekne této hoře: `Zdvihni se a vrhni do moře´ - a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít." Protože se žádné záznamy o putujících kopcích nedochovaly, je pravděpodobné, že už tehdy ta skutečná, neochvějná víra scházela.

Dnes to máme o to horší, že naše osvícenecké myšlení považuje pevnou víru za slepou a zotročující. Mluví se o vymývání mozků ( tady je o tom více: článek Všichni máme vymyté mozky), sektářství a podobně.


Dvě podmínky úspěšného výběru podle intuitivního marketingu

Pokud jste nabyli dojmu, že vám chci doporučit, abyste si nevybírali, není to tak. V restauraci také dostanete jídelní lístek a nikdo vám nenutí řízek, protože nic jiného kuchař vařit nechce. Vybírat můžete z mnoha příležitostí. A to pečlivě, s rozmyslem a dostatkem informací. Je však potřeba se řídit dvěma zásadami.

Za prvé: Něco si vybrat musíte. Tedy pokud chcete být úspěšní. Prokletím naší doby je množství informací a možností. Někteří pak dopadají jako Buridanův osel, který umřel hlady, protože se nemohl rozhodnout mezi dvěma kupkami sena. My ovšem těch kupek máme desítky.

Za druhé: Když si zodpovědně vyberete, přestaňte se zajímat o jiné možnosti. Ucpěte si uši, nečtěte negativní názory, nepřipouštějte si pochybnosti. Zní vám to divně? Představte si, že jste právě skočili z vysokého skokanského prkna a přepadly vás pochybnosti. Mám správný styl? Padám dobře? A vaši přátelé na vás křičí: "Natoč se doprava! Ne, doleva! Je to úplně špatně!" Pravděpodobně dopadnete do vody tím nejhorším možným způsobem, natlučete si a vyrazíte si dech.

E-book Úspěšný týden od Miloše Tomana


Na čem závisí úspěch

Když si tedy položíme oblíbenou otázku, proč je více jak osmdesát procent lidí neúspěšných, pak vám na ni mohu nabídnout tuto odpověď: Protože se bojí věřit naplno a beze zbytku. Nechtějí všechno vsadit na jednu kartu, touží si nechat otevřená zadní vrátka, strachují se zvolit jednu cestu. Jenže všechny ty další karty a cesty i zadní vrátka jsou špatné právě proto, že je nechávají ve hře a otevřené. Intuitivní podnikatelé vynesou jednu kartu a ani se na ni nedívají. Vědí, že pokud to teď není eso, brzy jím bude.

Možná znáte tu starou historku, jak muž cestoval se synem a oslem. Když syna posadil na osla, lidé křičeli, že mladý si jede a starý musí šlapat pěšky. Sedl si tedy k němu a lidé volali, že chtějí toho osla umořit. A když nakonec oba sesedli, lidé se jim smáli, že jsou hlupáci - mají osla a nejedou na něm. Snaha zavděčit se všem a být objektivní vede jen k tomu, že člověk pak nemá žádnou svoji pravdu. Nedejte na lidi a jděte si za svým.


Užitečné? Podělte se i se svými přáteli:

Zaregistrujte se k odběru newsletterů Intuitivního marketingu