Dobrý networking nespadne z nebe

Dobrý networking nespadne z nebeV koutech lidé s hlavami u sebe, zřejmě právě probírají nějaký důležitý byznys a viditelně si nepřejí být rušeni. U stolů staří přátelé se smíchem vzpomínají na společné veselé zážitky. A kolem nich pak rozpačitě postávající osamělí jedince, kteří viditelně uvažují, jestli by neměli jít domů. Možná jste podobnou akci s networkingovým potenciálem zažili. Nebo dokonce byli mezi těmi, kteří to nakonec vzdali, protože si jich nikdo nevšímal. Snad uvažujete o uspořádání takové akce a nechcete dělat podobné chyby. Pojďme se tedy podívat na to, jak by takový dobrý networking měl vypadat a na co byste rozhodně neměli zapomenout.


Samotáři se na vrchol nedostanou

Nejdříve trochu teorie. Kontakty nebo známosti, jak se dříve říkalo, nejsou ničím novým. Souvisí s dělbou práce a ta proběhla už hodně dávno. Zhruba od doby kamenné je tedy důležité, kolik lidí známe a jaké mají postavení. Žádný úspěšný člověk se nikdy nedostal na vrchol sám. V jedné příručce pro radioamatéry z roku 1943 jsem například našel toto poučení: "Mnohé z prací nebudete zpočátku umět, něčemu v návodech neporozumíte, některé součásti nebo materiál nebudete moci sehnat. Poradíme vám z vlastní zkušenosti, jak tyto nesnáze překonávat: naučte se dívat po okolí, vyhledávat přátele a těžit z jejich zkušeností." Platí-li to pro kutily, jak by to neplatilo pro byznys! Budujme tedy své sítě vlivných známostí, kdykoliv k tomu máme příležitost. Případně se o ni můžeme i postarat a takovou akci pro ostatní uspořádat. Ale není to jen tak.

"Pro úspěch akce je nejdůležitější aktivita pořadatelů."


Kdy dělat networking

Samozřejmě v první řadě tehdy, když ho dělat chcete. Může tedy jít o specializovanou akci, kterou k tomuto účelu pořádáte. Ale i v případě společenských setkání a večírků je možno počítat s networkingovým charakterem, pokud se část účastníků navzájem nezná a mohou si být užiteční. Když se za účelem oslavy narozenin sejde vaše rodina, nebude mít akce stejný potenciál, jako když s vámi slaví obchodní partneři. Ti už totiž, pokud se navzájem neznají, mohou navazovat užitečné kontakty ( a to je skutečně důležité, jak se můžete dočíst v článku Je networking nemorální?).

Na samém začátku musím zdůraznit roli pořadatele nebo hostitele. Není totiž nic horšího, než když se takový člověk či lidé usadí v kroužku přátel a je jim srdečně jedno, co se kolem děje. Platí to dokonce i v případě společenských akcí, jako jsou třeba oslavy narozenin, pokud mají jako vedlejší efekt spojovat lidi a napomáhat k budování kontaktů. Pustit lidi do sálu a říci jim, aby se družili, znamená zabít možnosti, které taková akce má.

Jestliže tedy akce slouží zcela nebo i částečně k budování kontaktů a vy chcete, aby proběhla co nejlépe a účastníci z ní měli pozitivní přínosy, musíte tomu přizpůsobit detaily. Napsat do pozvánky, že jde o networking, je málo. Je potřeba se vžít do dole účastníků a přemýšlet, co k tomu potřebují.


Who is who

Když si lidé vytvářejí síť kontaktů, samozřejmě si vybírají, kdo by se jim do ní hodil. Proto je důležité, aby už na první pohled věděli, kdo je kdo. Jenže řada akcí, která o takové seznámení usiluje s pomocí prezentací, moc účinná není. Běžně se totiž stává, že se jí účastní především lidé, kteří chtějí něco prodat a hledají zákazníky. Nezřídka jde o konkurenty. Takové kontakty pak nikoho příliš neobohatí.

Lepší je, když se lidé prezentují při konverzaci. Protože se však v takových případech nepředstavují přede všemi, je důležité je "označit". Ideální je visačka na prsou, na níž se uvede jméno, funkce a firma. V dnešní době jsou moderní "obojky" kolem krku, ovšem lovit informace o protějšku někde v úrovni jeho žaludku není příliš pohodlné.

Papírové vizitky považuje zvláště mladší generace (a "ajťáci") za přežitek. Jenže na networkingových akcích není ani chytrý mobil příliš šikovný. Předat kartičku je snadné, přeposílat na telefonní číslo kontaktní údaje už tolik ne. Nehledě na to, že vizitka má významnou roli pro zapamatování jména, zvláště tam, kde se zapomnělo na visačky, nebo je někteří účastníci hned schovali do kapsy.

Ve Franchise clubu, kam občas zajdu, mají pro vizitky ještě jedno zajímavé uplatnění. Vystaví je na tabuli, takže se každý může podívat, kdo je přítomen. Pokud se touží s někým speciálně seznámit, může si ho v davu najít.

Víte, že... Třetina českých domácností se hádá o peníze? Nejčastěji proto, že muži nejsou schopni rodinu dostatečně zabezpečit, když je žena s dětmi doma na mateřské. Podle manželek se chovají nezodpovědně (uvádí to průzkum agentury Ipsos).


Stoly raději ne

Konzumovat jídlo ve stoje, zvláště pokud jde o teplé pokrmy, není zrovna pohodlné, přesto se přimlouvám za odstranění stolů se židlemi. Ty totiž podporují "houfování" známých, zatímco ostatní nemají moc šancí se k nim přiblížit. Poloha, kdy se vestoje domlouváte se sedícími, patří k těm nepříliš příjemným. Víceméně je z ní znát, že rušíte a snažíte se vetřít někam, kam zřejmě nepatříte. A už vůbec se z takové polohy nedá vmísit do probíhající konverzace, nebo jí i jen naslouchat ( souvisí to také s etiketou, jak si můžete přečíst v e-booku Jak zvládnout etiketu).

Kdo už se jednou usadí, ten také nerad vstává. Stoly tedy narušují pohyb a tím i seznamování. Dejte proto přednost malým stolkům, u kterých se pouze stojí. Kolem nich bývá větší aktivita, lidé přicházejí, odcházejí, chodí od skupinky ke skupince.


Hudba a tanec?

Společenské akce jsou často doprovázeny hudbou a také tancem. Tady je potřeba vědět, co považujete za důležitější. Zda zábavu, nebo networking. A musíte také přihlédnout ke skladbě účastníků. Jestliže se navzájem neznají, nebo je tu převaha žen či mužů, těžko budou toužit po tanečním parketu. Pak obvykle nastává situace, kdy i přes výzvy k tanci krouží uprostřed sálu pár osamělých dvojic a ostatní překřikují muziku.

Hudba určená k tanečnímu doprovodu je samozřejmě trochu jiná, než když je jejím úkolem podmalovávat atmosféru. Především co se týče hlasitosti. Na akcích s networkingovou náplní, třebaže mají i ráz společenský, by tedy neměla příliš hlasitá hudební produkce bránit v rozhovoru nebo účastníky nutit, aby se uchýlili do předsálí či na schodiště. Pokud nechcete účastníky připravit o hudební zážitek, zvolte místo jednoho velkého sálu dva menší, aby si každý našel vhodný prostor pro zábavu nebo pro rozhovory.

Víte, že... I když akce platí dodavatelé, proděláváte na nich, a to hned dvakrát? Jednak na snížené marži a tržbách za akční zboží, jednak proto, že zákazníci nekupují zboží mimo akce. Není to tedy zrovna nejlevnější způsob, jak přilákat zákazníky.


Úspěch stojí na pořadateli

Jak už jsem se zmínil, pro úspěch akce je nejdůležitější aktivita pořadatelů. Bohužel se často setkávám s tím, že po celou dobu v poklusu řeší organizační nebo technické záležitosti, či se naopak dají do řeči s přáteli a přestanou vnímat okolí. Pořadatel ovšem musí být duší networkingu, na něm závisí, jestli se budou živě vytvářet kontakty, nebo se společnost rozdělí na ty, co už se znají, a na zbytek, který nemá šanci.

Nejdůležitějším úkolem pořadatele je udržovat pohyb. Narušovat skupinky lidí starých přátel a umísťovat osamělce, postávající na okraji. Především s pomocí představování: "Pane řediteli, myslím, že bych vám měl představit tuto mladou ženu, která začíná v oboru a má zajímavé nápady…". Je zřejmé, že pořadatel by měl mít v malíčku společenskou konverzaci a další dovednosti. Ideální je takový ten člověk, který každého zná, s každým umí prohodit pár slov, zapojit se do konverzace a vytipovat, kteří účastníci by se měli určitě seznámit. Těmto lidem se říká "spojovatelé" a ne každý to dovede.


A co za to?

Má ale pořadatel takové akce vůbec něco z toho, že spojuje lidi? Pokud vybírá vstupné, pak možná nějaký ten zisk. Ale mnohem důležitější jsou kontakty. Na první pohled to sice vypadá, že je získávají účastníci, ne ten, kdo se o ně staral, ale zdání klame. Síť kontaktů totiž nemá podobu obrázku sluníčka s paprsky, v jehož středu jste vy. Vypadá jako pavučina s mnoha úrovněmi. Čím více kontaktů tedy zprostředkujete dalším lidem, tím úspěšněji se na ně pak můžete obrátit s dotazem "Neznáte někoho, kdo…". A o to v networkingu jde.


Networking je síťování

V poslední době se čím dál tím více mluví o síťovém podnikání. Obvykle když je řeč o velmi úspěšných a bohatých lidech. Tento byznys má jednu velkou výhodu. Kromě některých systému, jako je například franšíza, je velmi snadné a nenákladné do nějaké sítě vstoupit a vydělávat v ní podle svých schopností. Zvláště když je opravdu dobrá.

 

Stáhněte si informace:

Využijte tyto užitečné nástroje: