Inspirace od Steva Jobse podruhé - i když jste poražení, budete vítězem

 

Hodnoťte inspiraci, ne člověka. Berte si ji od každého, kdo vás může postrčit kupředu. Lidé mi často říkají: "Neuznávám Steva Jobse, protože se špatně choval." A já jim na to odpovídám: "Myslíte si, že kdyby vystupoval tak, jak byste to vy chtěli, zůstal by tím Jobsem, který svými produkty změnil svět?" Samozřejmě, že ne. Lidé, jimž bychom s radostí dali jedničku z chování, se žádnými geniálními nápady nepřijdou. Řídí se totiž konvenčními "pravidly tlupy", oceňující přizpůsobení, ne vyniknutí a vystoupení z řady.

 
Inspirace od Steva Jobse podruhé
 
V podnikání však nevyhrávají lidé, které mají všichni rádi a mohli by sloužit za vzor skautům. Úspěšní nejsou sobečtí v tom smyslu, že by se zaměřili na vlastní osobu. Jsou plně oddáni své vizi. Tím většinou dají společnosti víc, než ti průměrní, slušní a šediví lidé. Platí to i pro intuitivní podnikatele.

Pojďme se tedy podruhé podívat na to, co je na Stevu Jobsovi inspirujícího a co můžete použít k zamyšlení nad vlastním podnikáním či prací. Použil jsem k tomu formu scén, které se sice ještě v žádném snímku neobjevily, ale snad na ně také jednou dojde.

"Úspěch je založen na vášni a emocích."


Největší dokonalostí je jednoduchost

Jobs si na poradě pohrává s přehrávačem MP3. "Dokážete to ovládat? " ptá se znechuceně, když přístroj odhodí na stůl. "Já ne! Je to šunt. Pojďme udělat něco skutečně jednoduchého, co budou lidé milovat."

Steve Jobs byl silně ovlivněn zenovým učením a vyznával jednoduchost a čisté tvary. To se netýkalo jen designu. Stejně tak byl posedlý uživatelskou přívětivostí. K jakékoliv funkci v přístrojích Applu bylo podle něj nutno dojít nejvíce třemi kroky. Jestliže to nešlo, musela se hledat jiná cesta, ústup od principu nepřicházel v úvahu. Podobné to bylo s dotykovou obrazovkou. Proč používat stylus (dotykové pero), když máme po ruce zcela přirozený nástroj, totiž prsty?

V podnikání se často na produkt nebo marketing díváme jen našima očima. Na jedné straně se sice mluví o orientaci na zákazníka, ta však rychle končí tam, kde se objeví problémy s praktickou proveditelností. Pak dostane přednost náš zájem a spokojíme se s polovičatým řešením (v lepším případě). Někteří podnikatelé jsou tak fascinováni technologickou stránkou svého nápadu, že na zájmy zákazníků slyší pouze tehdy, když s ní nejsou v rozporu. Ve firmě Apple také nejdříve toužili mít v mobilním telefonu geniální ovládání kolečkem, s nímž přišli u iPodu. Ale když zjistili, že by to omezilo pohodlí uživatelů, vydali se hledat něco jiného ( povzbuďte svoji kreativitu s pomocí e-booku Kreativitou k úspěchu).

V úspěšném podnikání tedy platí, že když chcete sloužit zákazníkům, musíte to dělat na 100 procent. Ne jen, jak se vám to hodí a jak je to pro vás pohodlné. Tak vytvoříte jen průměrné a málo zajímavé produkty nebo služby.


Vím, že to dokážete lépe, říká Jobs

John Sculley, coby kandidát na výkonného ředitele, prochází firmou Apple provázen Stevem Jobsem. V jednu chvíli přistoupí k Jobsovi jeden ze zaměstnanců, aby se pochlubil nejnovějšími výsledky své práce. Ten se na ně ani nepodívá a prohlásí, že za nic nestojí, ať to předělá. Na udivený pohled Sculleyho reaguje slovy: "Vím, že to dokáže udělat lépe."

Jobsova schopnost vyždímat z pracovníků to nejlepší, je asi nejkontroverznějším tématem. Na jedné straně to mnoho lidí nevydrželo (někteří si z práce s Jobsem odnesli trvalé následky), na druhé straně to jiným zase pomohlo, aby opravdu ukázali, co v nich je. Ale nebudu teď mluvit o "lisování" lidí. Chtěl bych jen upozornit na skutečnost, že se často smiřujeme s průměrem. Zvláště tam, kde se ani zákazníci nedožadují dokonalosti. Spokojíme se s prvním životaschopným nápadem, technologickým řešením, které se hned a snadno nabízí. Ale to je krátkozraké. Místo abychom mířili kupředu, rozplýváme se do stran (viz "Čtyři produkty" v prvním díle tohoto článku). V intuitivním marketingu vždy usilujeme být lepší a ještě lepší.

Kdo chce prorazit, musí být fanatikem dokonalosti. Mnoha lidem se to asi nebude líbit, ale proto je také skutečně úspěšných jen málo. Povšimněte si ostatně, že hledíme-li na podnikání bez předsudků a falešné korektnosti, některé termíny nabývají nových významů. Už jsem se zmínil, že "sobectví" není tak docela sobecké. "Fanatik" také neoznačuje zaslepeného primitiva, ale člověka toužícího dát společnosti to nejlepší. "Osobností" není ten, kdo má pro každého vlídné slovo a pochopení. Lidé milují zejména toho, kdo jim něco dá - skvělý produkt, emoce s ním spojené.

Steve Jobs hledal cestu k osvícení. Jenže nikdy nedosáhl klidné mysli. Byl hnán touhou změnit svět. Osvícení vám možná dá klid, duchovní mír a spokojenost sama se sebou, ale vašemu podnikání nijak neprospěje. Jeho úspěch je totiž založen na vášni a emocích ( podobně jako Tomáš Baťa, v tomto článku jsem hledal, co mají společného).


Křižovatka humanitních a technických věd

Tato scéna ve filmu z roku 2015 skutečně je. "Neumíš psát kódy, nejsi inženýr, nejsi designer," říká Wozniak Jobsovi. "Nedokážeš kladivem zatlouct hřebík. Desku jsem navrhl já. Grafické rozhraní je ukradené od Xerox PARC. Tým Macu vedl Jef Raskin, než jsi ho vystrnadil z vlastního projektu. I krabici navrhl někdo jiný. Tak proč nejméně desetkrát denně čtu, že Jobs je genius?"

Filmový Jobs odpovídá obrazem dirigenta, řídícího orchestr. Takže by se mohlo zdát, že všechny výhrady k jeho technickým schopnostem jsou pravdivé. Že byl vlastně ze všeho nejvíc jen schopným manipulátorem. Skutečnost je však jiná. Steve Jobs sice nedosahoval kvalit "Woze", ale přesto byl schopným technikem. Už na střední škole dostal cenu za elektronický přístroj, pracoval ve firmě Hewlett-Packard a později získal zaměstnání coby elektronický inženýr v Atari, kde si jeho dovedností poměrně cenili.

Na druhé straně ale studoval (i když nedokončil) filosofii, zabýval se duchovními naukami, kaligrafií, miloval hudbu, zejména Boba Dylana, kterého si navíc cenil i pro jeho texty. Jestliže tedy často mluvil o křižovatce humanitních a technických věd, která je znakem nové doby, pak to pro něj rozhodně nebyla povrchní fráze. Věděl, o čem to je. A jeho produkty byly výsledkem této syntézy.

Dnešní doba dává bohužel přednost úzké specializaci. Jenže ta je vhodná pro realizátory, nikoliv pro iniciátory. Nápady, které jsou převratné, mají vždy dvě stránky. Jednou je technologie, druhou užitná hodnota. Chcete-li je vidět jako celek, musíte mít zkušenost s oběma. Specializovaní inženýři vytvářejí produkty, které zákazníci odmítají, fantastové zase nedokáží své představy realizovat. Pro úspěšné podnikání je tedy důležité mít to i to. Stát na křižovatce humanitního a technického pohledu a neoddělovat je od sebe.


Poražený bude potom vítězem

Píše se rok 1996. Steve Jobs vchází hlavním vchodem do budovy společnosti Apple, odkud byl před více jak deseti lety vyhnán. Doprovází ho píseň "Časy se mění" od Boba Dylana, kde se zpívá: "Neboť se kolo stále točí, a není tu řečeno, kdo je tu jmenován. Neboť poražený bude potom vítězem, protože doba se mění."

Jobs si tuto skladbu často připomínal, protože byla i o něm. On byl také tím poraženým, který se nakonec stal vítězem, když se vrátil do společnosti, kterou kdysi založil, aby ji teď zachránil od pádu. Jeho životopisec Walter Isaacson říká, že Jobse před návratem do Applu neformovalo to, co se mu povedlo (například ve studiu Pixar), ale obchodní neúspěch Macintoshe i NeXTu. Vítěz musel být nejdříve poražen.

Nebečte se stádem! Poučení je tedy jednoduché, ale důležité: Porážky patří k životu a chcete-li přijít se skutečně něčím novým a významným, musíte si jimi projít. Ze samých úspěchů se nepoučíte, nedonutí vás sáhnout až na pokraji svých sil a vydat ze sebe to nejlepší. Důležité je nenechat se porazit navždy. Neboť poražený bude potom vítězem, protože časy se mění. Buďte při té změně na na správné straně>.

 

Proč odebírat newslettery Intuitivního marketingu

 
Protože 99 % informací v nich jsou praktické inspirace a návody, jak dělat podnikání a marketing jinak, úspěšněji, a přitom šetřit náklady. Můžete je použít ještě ten den, kdy si je v newsletteru přečtete, a neztrácet čas.

Informace o nakládání s osobními daty zde