Jak Baťa (skoro) vymyslel MLM

 

Když Tomáš Baťa vzpomínal na své začátky kapitalisty, napsal: "Já nechtěl býti zlosynem. Uvažoval jsem a četl jsem o podnikání družstevním a tu vstoupila mi na mysl zkušenost spolupráce s bratrem, kde každá práce byla omluvena, ale žádná udělána. Všude jsem viděl špatné výsledky práce družstev, ba i takových, které pozůstávaly pouze ze dvou bratrů. Viděl jsem, že bych ani s bratrem nemohl pracovati, kdyby neuznal plně mé právo na poslední slovo, a proto vyhotovil jsem smlouvu, ve které můj bratr toto právo uznal."

 
Jak Baťa (skoro) vymyslel MLM
 
I dnes začínající podnikatelé přemýšlejí, jestli se spojit se společníky, aby se měli s kým radit, nebo jen nabrat zaměstnance. Ani jedno z toho není nejlepším řešením. Se společníky se možná budete hádat, nebo vás mohou i podrazit. Zaměstnancům zase nemusí záležet na výsledcích, ani na vašich vizích a cílech.

"Tady se odměňuje podle výkonu, ne podle tabulky na dveřích."


Baťova pyramida

Baťa si vymyslel svůj systém. Byla to vlastně pyramida, na jejímž vrcholu stál on jako neomezený vládce, ale kde měl každý zaměstnanec možnost postupovat vzhůru tak rychle, jak to odpovídalo jeho schopnostem, a být za to také patřičně odměňován ( více se dozvíte v knize Zamrzlá produktivita). Tehdy ještě nebyl znám síťový marketing. Ale principy, na kterých je postaven, se Baťově soustavě řízení podobají. Oba systémy totiž zajišťuj tři podstatné podmínky osobní aktivity:

  • Každý má možnost postoupit ve své kariéře tak vysoko, jak to odpovídá jeho dovednostem a vynaloženému úsilí
  • Lidé, kteří stojí výše, pomáhají těm, kteří jsou pod nimi, bez obav, že si vychovávají konkurenci
  • Odměňování odpovídá výkonu a není omezováno umělými bariérami


Kdo je nahoře, šlape po podřízených

Proč se vlastně i dnes někteří lidé pohrdavě vyjadřují o MLM a mluví o něm jako o pyramidě? Vždyť i organizační struktura většiny firem má tvar pyramidy a není na tom nic špatného. Zřejmě proto, že mají strach z odměňování na základě výsledků. Firemní pyramidy jsou totiž obvykle založeny na postavení a funkci, ne na výkonech. Tam vás nikdo nemůže nahradit nebo předehnat jen proto, že je pracovitější a schopnější. A pokud by to přece jen hrozilo, vedoucí si najde způsob, jak aktivního člověka podusit a zabránit mu ve vzestupu.

I když je to samozřejmě pro firmu škodlivé, lidem, kteří se dobrali nějakého postu, taková organizace vyhovuje. Nemusejí znovu a znovu dokazovat, že jsou dobří. Stačí, když si svoje postavení chrání, a může jim vydržet až do důchodu. Britský výzkum, dělaný před pár lety, dokonce ukázal, že významná část vrcholových manažerů až polovinu pracovní doby jen předstírá, že pracuje (( viz také kniha Zamrzlá produktivita).

E-book Prosperita na dosah od Miloše Tomana


V MLM panuje spolupráce místo konkurence

Internet je plný rozumbradů, hrajících si na odborníky. Jeden takový dokonce tvrdil, že MLM je nesmysl, protože si přece nikdo nebude vychovávat konkurenci, a ještě jí pomáhat. Zřejmě vycházel z podnikové zkušenosti, kde to opravdu platí a kde to organizaci působí škodu, jak už jsem ukázal.

Ale síťový marketing se v jedné zásadní věci od firemní pyramidy liší. Odměny každého "vedoucího" jsou závislé na výkonu a odměnách jeho "podřízených". V takovém postavení se pak nesnažíte zmenšit počet pracovníků, aby na vás víc zbylo na odměnách. Naopak, čím více jich máte, tím je váš výdělek větší. Nemáte obavu, že vás někdo předežene, protože vy s ním stoupáte také. A i kdyby vás nakrásně v odměnách předhonil, část z nich vždy bude vaše. Nikdo si tu nekonkuruje, všichni si pomáhají na cestě vzhůru ( přečtěte si i v článku 7 rozdílů mezi zaměstnáním a MLM).


Kdo na to má, ten bude mít i tryskáč

Pravda, pro lidi, kteří chtějí jednou provždy dosáhnout postavení a pak už jen pobírat peníze, není MLM vhodnou půdou. Tady se odměňuje podle výkonu, ne podle tabulky na dveřích. Stejně jako v podniku se zde sice mění role, stoupáte od prodejce k manažerovi, ale zastavit se znamená riskovat, že spadnete.

Murphyho zákon, který říká že pracovník tak dlouho stoupá v kariéře, až se zastaví na funkci, na kterou nemá, a tam pak zůstane, v MLM neplatí.

Kdo na dosaženou úroveň nemá, ten z ní spadne. A naopak, kdo má všechny předpoklady na to, aby za pár let vlastnil vilu u moře, jachtu, Ferrari a soukromý tryskáč, ten je mít bude.

Tomáš Baťa tedy síťový marketing nevymyslel, ale ve své době začal, zřejmě jako první, využívat motivaci založenou na vzestupu odzdola nahoru a na neomezené kariéře, závislé pouze na schopnostech a výkonech. A to je dnes s výhodou používáno v MLM. Když si znovu připomeneme rozdíly mezi organizací většiny firem a síťového marketingu, je zřejmé, proč i v době krize tržba a příjmy v MLM rostly, kdežto v podnicích klesaly. Stejně na tom byla firma Baťa v předválečné době.

Pokud máte ambice stoupat vzhůru, vyberte si takovou organizaci, kde vám to nejen umožní, ale ještě vám v tom budou všichni pomáhat. To je v souladu i s intuitivním marketingem.

Není to trochu přitažené za vlasy, spojovat Baťu s MLM? Ani ne. Vždyť jednou z hlavních zásad síťového marketingu "vytvoř fungující systém a pak ho duplikuj" se Baťa řídil už ve 20. letech minulého století. Například všechny tovární budovy se stavěly podle jednoho vzoru, který byl na začátku vyzkoušen a vybroušen k dokonalosti. Zahraniční "tovární města" byla kopií Zlína, nejen stavebně, ale i organizačně. Jako intuitivní podnikatelé tedy máme na co navazovat a jsme si toho vědomi.


Užitečné? Podělte se i se svými přáteli:

Zaregistrujte se k odběru Intuitivních novin