Úspěšní lidé spolupracují a vy to potřebujete také

 

Geniální lidé často nebývají úspěšní, protože jsou samotáři. Úspěch je vždy spojený se spoluprací. Zaměříte-li ve svém okolí pozornost na úspěšné lidi, zřejmě brzy zjistíte, že nějaký jednoduchý návod, jak být úspěšný, neexistuje. Nedá se říci, že úspěch vám zajistí nějaký obor činnosti (vzpomeňte si na neslavný pád takzvané nové ekonomiky) nebo nějaký postup. Úspěšní lidé dělají různé věci a dělají je různě.

 
Jak to dělají úspěšní lidé: Nejsou samotáři
 
Mají různé povahy i různé přístupy. Jsou to ženy i muži, mladí i senioři. Přesto však u nich lze najít některé shodné rysy. Ukažme si alespoň některé z nich.


Intuitivní podnikatelé nejsou sami

Úspěšní lidé nejsou žádní samotáři. Nejde jen o to, že byste měli delegovat pravomoci svým podřízených či pracovat v týmu. Úspěšní lidé vytvářejí přátelské sítě, které je spojují s dalšími úspěšnými. V síti jsou jak lidé, kteří si vzájemně pomáhají (často třeba jen radou nebo informací), ale také lidé, od kterých se lze učit. Úspěšného člověka ani nenapadne myšlenka, že by byl nejchytřejší a nejdokonalejší. Vždy je ochoten učit se od zkušenějších a úspěšnějších. Proto se s nimi stýká co nejčastěji a naslouchá jim. Neúspěšní lidé naopak úspěšnějším závidí a vyjadřují se o nich s pohrdáním. Nikdy by nepřipustili, že se od někoho učí.

"Neúspěšní lidé se bojí požádat o pomoc. Úspěšným to nedělá žádné problémy, protože vědí, že zítra zase oni pomohou někomu jinému."

Úspěšní lidé se setkávají s dalšími úspěšnými i proto, že z nich čerpají další energii. Druhý zákon úspěchu říká, že stejné se přitahuje. Budete-li tedy vysedávat v místním hostinci s nezaměstnanými a spolu s nimi nadávat na vládu a daně, brzy budete jedněmi z nich. Pokud se ale začnete stýkat s úspěšnými, budete také brzy jedněmi z nich ( přečtěte si také článek Je networking nemorální?).


Intuitivní podnikatelé se nebojí požádat o pomoc

Neúspěšní lidé se bojí požádat o pomoc. Úspěšným to nedělá žádné problémy, protože vědí, že zítra zase oni pomohou někomu jinému. Jsou ve svých žádostech o podporu zcela samozřejmí. "Dnes ty mně, zítra já tobě," říkají. Neúspěšný člověk se ostýchá, protože má obavu, že není pro úspěšné zajímavým partnerem, protože jim nic nemůže oplatit. Dopředu už tak vlastně předjímá svůj neúspěch.

Úspěšní se také nebojí požádat o pomoc proto, že dovedou nejen dávat, ale i dostávat . Naše kultura je zaměřena na zdůrazňování poskytování pomoci, ale tváří se, jako by tuto pomoc přijímat bylo špatné. Když ovšem někdo dává, musí jiný přijímat, jinak to nebude fungovat. Zbavte se tedy pocitu, že brát je něco špatného. Záleží přece na rozhodnutí toho, kdo dává. Pokud vám nebude chtít nic dát, nedá vám to. Přijímat pomoc a radu, které zase jindy oplatíte, to není žádná hrabivost, ale jednoduše výměnný obchod. Jen se nesnažte poměřovat množství či kvalitu pomoci. Většinou to není ani objektivně možné a jen se opět budete zatěžovat výčitkami, že příliš berete a málo dáváte.

Úspěšní lidé nejsou sami ani na realizaci svých záměrů. Dokáží spolupracovat tak, aby každý z účastníků měl z této spolupráce prospěch. Neskupují kdekoho kolem sebe (s vysvětlením, že jde o fúzi), nevyhrocují uměle konkurenční prostředí. Úspěšní lidé dokáží spojit to, co je na první pohled vůči sobě jako oheň a voda. Pod jejich vedením spolupracují konkurenti, malí s velkými, slabí se silnými.

Právě proto, že mají vždy k dispozici dostatek spolupracovníků a pomocníků, nejsou úspěšní lidé „troškaři“. Nespokojí se s jednou prodejnou, jednou dílnou, jednou zemí. Nelze-li dnes ještě obchodovat ve vesmíru, obsazují alespoň zeměkouli. Jejich síť je globální, ale přitom kupodivu nezapírají své kořeny. Jak to kdysi řekl jeden z velmi úspěšných lidí, Tomáš Baťa: „My ve Zlíně chceme vykonat velkou práci nejen pro sebe, ale pro celý svět. Celý svět pracuje pro nás a my jsme povinni pracovat pro celý svět.“ V intuitivním marketingu to cítíme podobně.

Můj extra tip Hledejte si spojence. Dnes existuje mnoho aktivit, které mají za úkol vytvářet kontakty a spojovat vhodné lidi. Od živých akcí, jako jsou například business rána až po internetové na Facebooku nebo LinkdeIn. Pamatujte si, že samotáři nebývají úspěšní. Úspěch se rodí ze spolupráce. Pojďte podnikat se mnou a dostanete se do společenství lidí, kteří si navzájem pomáhají. Zajímejte se o IM+ Strategii úspěchu, podnikání s nízkými náklady.

 

Proč odebírat newslettery Intuitivního marketingu

 
Protože 99 % informací v nich jsou praktické inspirace a návody, jak dělat dobré podnikání a marketing, a přitom šetřit náklady. Můžete je použít ještě ten den, kdy si je v newsletteru přečtete, a neztrácet čas.

Informace o nakládání s osobními daty zde