Zamilujte si riziko, úspěch není procházka růžovým sadem

 

Úspěšní lidé nepovažují jistotu za nejvyšší hodnotu. Úspěšní lidé nepovažují jistotu za nejvyšší hodnotu U mnoha lidí je jistota na prvním místě žebříčku důležitých hodnot. Potvrdilo to ostatně i šetření prováděné mezi českými zaměstnanci. Teprve na druhém místě byla smysluplná a společensky oceňovaná práce.

 
Jak to dělají úspěšní lidé: Milují riziko
 
Na strunu jistoty hrají i levicové politické strany, jak to můžeme vidět vždy před volbami. Ve skutečnosti ovšem slibují nesplnitelné. Nikdo neporučí větru, dešti a jak se mnozí mohli přesvědčit na vlastní kůži, žádná vláda ani strana nebyla a není schopná zcela ochránit občany před hospodářskou krizí.

A to ani nemluvím o možnosti, že vás zítra porazí automobil nebo infarkt.

Spousta lidí vám řekne, že nemohou zbohatnout, protože chtějí zůstat poctiví."

Jistota je tedy do značné míry iluze. To, že ji lidé preferují před jinými hodnotami, však svědčí nejen o jejich rozchodu s realitou, ale zejména o neochotě osobně se angažovat. Jak se dříve v žertu říkalo, nejraději by socialisticky pracovali a kapitalisticky si užívali.

Lidé vyznávající jistoty obvykle dojdou ke dvěma závěrům. Ten první zní, že dotyčnému člověku je kdosi (stát, zaměstnavatel, majitel domu atd.) povinen zajistit určitou životní úroveň. Přestože v dějinách nenajdeme žádný pozitivní příklad, že by to bylo možné (za vlády komunistů byla jistota vykoupena nízkou ekonomickou úrovní a "švédský model" se ukázal jako příliš drahý a tím dlouhodobě neživotaschopný), svoji víru si nenechají vzít. Ten druhý pak říká, že bohatství nezávisí na aktivitě a osobním nasazení, ale je to v lepším případě souhra náhod, v horším pak výsledek kriminálních činů.


Zásada intuitivního marketingu: Chudoba není zásluha

Spousta lidí vám proto řekne, že nemohou zbohatnout, protože chtějí zůstat poctiví ( čtěte i v článku Nejen o MLM: Je to podvod?). Současně ale nevidí nic špatného na tom, když jim odbory nebo politické strany zajistí výhody, které si nijak nezasloužili. Ve skutečnosti tedy také touží mít se lépe - ale bez vlastního přičinění.

Pracovníci dožadující se jistoty si obvykle ve své mysli vytvářejí celý řetězec pevně ukotvených příčin a následků: Měl bych dostat místo odpovídající tomu, že mám maturitu, měl bych být placen jako jiní maturanti, měl bych mít bydlení podobné jiným maturantům… Povšimněte si, že ve všech těch požadavcích nenajdete ani slovo o pracovním úsilí, o schopnostech, motivaci atd. Poslední zásluhou má být ukončení vzdělání - a pak ať už jde všechno podle jednotných kolejí.

Je to cesta k úspěchu? Představte si, že byste sestavili olympijský tým z lidí, kteří by přinesli potvrzení, že na škole prospěli z tělocviku. Trénink, výkony? Proč, když mají vysvědčení?


Úspěch je odměna za podstoupené riziko

V práci a podnikání je stejná konkurence jako na sportovních stadionech. I tady platí, že zvítězí ti nejlepší. A podobné je to i s odměnami, přestože v byznysu jde spíše o stav na kontě než o cenný kov. Pustit se ovšem do soutěže, to automaticky znamená přijít o jistotu. Jde-li o poctivé soupeření (a je jedno, o jaký obor lidské činnosti se jedná), nejsou výsledky předem dány a známy - a nikdo nemá prvenství navěky. Obecně máte prakticky stejnou šanci, že zbohatnete i že zchudnete. Obě možnosti jsou pevně spojeny, tak jako bude mít magnet vždy dva póly, i kdybyste ho rozřezali na malé kousíčky.

Neznamená to ovšem, že veškeré usilování se podobá hodu mincí. Existují nástroje, které nastaví poměr výhry a prohry ve váš prospěch. Jak uvádím v knize  Intuitivní marketing pro 21. století, patří mezi ně na prvním místě víra v úspěch, ale také třeba znalosti, zvídavost, cílevědomost a také vytrvalost. Podíváte-li se do dějin, zjistíte, že mnozí později úspěšní podnikatelé (Ford, Baťa, Heinz…) nejdříve téměř nebo zcela zkrachovali. Ale díky tomu, co se zatím naučili, byli podruhé úspěšní.

Nemylte se ale: skutečně úspěšní lidé nepovažují riziko za vítaný zdroj adrenalinu, bez kterého se nemohou obejít. Naopak, veškerou svoji aktivitou posilují jistoty. Ovšem na rozdíl od lidí nesamostatných nesní o tom, že jednou sníží veškerá rizika na nulu.

Bohatství je tedy v podstatě odměna za podstoupení rizika. Proto také podnikavost prudce klesá, rostou-li daně. Kdo by se také snažil, když za výhru nedostane nic, ale prohru musí zaplatit? Moudrá společnost, i když v ní vždy budou převažovat lidé, kteří riziko podstupovat nechtějí, nehází klacky pod nohy těm odvážnějším a aktivnějším. Ví, že takto získá mnohem více. Vysoké zdanění není v podstatě nic jiného, než pomsta.

Bohatí lidé se tedy poznají ne podle toho, že riziko - pokud možno co největší - záměrně vyhledávají, ale že se mu nevyhýbají.

Buďte v obraze. Zaregistrujte se k odběru newsletterů Intuitivního marketingu!


Intuitivní podnikatelé se osobně angažují

Dalším charakteristikou je osobní angažovanost. Chcete-li být skutečně úspěšní, vyhýbejte se "investičním příležitostem", které vám slibuji zhodnotit vklady o neuvěřitelné desítky procent. Jednak proto, že jde s největší pravděpodobností o podvod, ale především z toho důvodu, že ztrácíte možnost cokoliv ovlivnit. Přijdete-li o své peníze, co vám pomůže vědomí, že za to může někdo jiný?

Bohatí lidé tedy jdou jen (nebo převážně) do rizik, která mohou osobně ovlivnit. Ukažme si to na příkladu tří zemědělců. První ani nezaseje, protože odmítá riskovat, že nebude pršet a on přijde o úrodu. Pole tedy raději za malý obnos pronajme. Druhý zaseje a říká si, že nějak bude. Třetí si nejdříve prověří, jestli je v blízkosti vydatný zdroj vody. Když ho najde, pole oseje, když ne, prodá ho.
První podnikatel sice neutrpí žádnou ztrátu, ale také nezbohatne. Druhý má šanci 50:50 a může se spoléhat jen na štěstí. Třetí ví, že v každém případě nějakou úrodu mít bude - i když se suchém roce narostou náklady. Kdo tedy nejvíce riskuje? Samozřejmě druhý zemědělec, který úspěch nespojuje se svým rozhodováním.

Můj extra tip Povšimněte si tedy, že prozíraví lidé, vědomi si nutnosti rizika, v podstatě zase tolik neriskují, že jim - jak se říká - "nejde o život". Spíše nemají jistotu, že výnos bude maximální. Možná zjistí, že celý rok pracovali zadarmo. Ale vynahradí si to příště. Neúspěch jim není katastrofou, ale poučením. Tento stav ovšem vyplývá právě z ochoty převzít za svůj život osobní odpovědnost. Takoví lidé třeba zkrachují, ale znovu se zvednou. Kdyby ovšem řešení nechali na jiných, jejich budoucnost by byla nejistá. Osobní angažovanost tedy snižuje riziko a zvyšuje jistotu, že uspějete. A můžete si to otestovat na 90tidenní výzvě v IM+ Strategii úspěchu. Seznamte se s ní a stáhněte si informační brožuru:
Stáhněte si brožuru IM+ Strategie úspěchu