Pro váš úspěch: Jak důležitá je osobní zkušenost

Jak důležitá je osobní zkušenostRozvoj naší civilizace je – alespoň se to většinou domníváme – založen na rozvoji vědy. Jedním z jejích důležitých znaků je objektivní charakter. Věda je založena na tom, že za stejných podmínek se vždy stane to samé. Pustíte-li z ruky tužku a pustím-li ji já, budou obě dvě padat k zemi přesně podle gravitačního zákona. Ani jedna se nevznese vzhůru a nezačne kroužit kolem vaší nebo mojí hlavy. Dokonce i v Austrálii, u našich protinožců, se bude tužka chovat přesně tak, jako by padala v našem obýváku.


Existuje jen to, co dokážeme spočítat?

Zastánci tvrzení, že rozvoj je založen jen na postupu vědeckého poznávání, si celkové poznání představují jako koláč, v němž věda rozšiřuje svoje území na úkor nevědění, hlouposti. Podle nich tedy věda zatlačuje do pozadí a nebo dokonce likviduje vše nevědecké, tmářské a hloupé. Mnoho věcí, kterým člověk dříve skálopevně věřil, je dnes zařazeno do říše pohádek, fantastických příběhů, u kterých si každý je jist jejich nepravdivostí. Proto dnes ve svém okolí nenajdete dospělého člověka, který by se bál vstoupit do lesa, protože se po něm potloukají hejkalové.

"Jaké jsou vaše myšlenky, takové jsou vaše činy a tak se také projeví jejich důsledky."

Bohužel v tomto nadšeném potírání tmářství vědou přehlížíme a přehlížet chceme, že ne vše je možno přijímat jako objektivní skutečnost. My to dokonce přehlížíme záměrně, protože jen objektivní stavy a závislosti lze zpracovávat dnešní výpočetní technikou. Počítač se dokonce sám o sobě stal kritériem – co jím nelze uchopit, nemá nárok na existenci. Můžeme to vidět třeba na snaze přizpůsobit komunikaci mezi lidmi technickým požadavkům a vymýtit z ní vše, co je subjektivní a neopakovatelné.

Mnoho věcí, které jsou pro nás daleko cennější než rychlé procesory, nelze považovat za objektivní. Sem patří třeba naše duševní pochody, funkce podvědomí, otázka postojů a ovlivňování a mnohé další. Existují sice vědecké práce, popisující funkce mozku, ale tím jsme se nedostali ani na práh poznání duševních pochodů>. To, co zatím známe, se totiž týká jen běžných životních činností a přijímání podnětů z okolí, nikoliv samotného myšlení.


Dejte na osobní zkušenost

Subjektivní je tedy spojeno s osobní zkušeností. To nemusí znamenat, že tato zkušenost je omezena pouze na jednou jedinou osobnost, podobné nebo stejné zkušenosti může mít více lidí. Problém je v tom, že tyto zkušenosti nelze objektivně změřit. Nemůžeme tedy zaručit, že nastolíme-li stejné podmínky, budou stejně fungovat u každého jedince.

Subjektivní oblast je poměrně široká a dá se říci, že zahrnuje jevy, které jsou pro nás dokonce důležitější než ty, které se vyskytují v oblasti objektivní. Osobní zkušenost je totiž na prvním místě v tvůrčí práci, společenském chování, komunikaci a vztahy mezi lidmi, ve vytváření a upevňování vlastní identity a postavení. Až následně je třeba používána řeč nebo písmo, tyto objektivní nástroje. Jakákoliv snaha postavit na první místo to, co se dá matematicky vyjádřit, a tomu přizpůsobovat vše ostatní, nás vlastně ochuzuje o naši tvůrčí a společenskou podstatu.

Proto je stále třeba připomínat, že vědecké poznání a fyzikálně-matematické metody nerozšiřují objektivní oblast na úkor oblasti subjektivní, ale většinou nad ni. Rozšiřují tedy naše obzory, ale nejsou schopny mnohé subjektivní oblasti uchopit. Z toho vyplývá, že i to, co je subjektivní, je třeba rozvíjet vlastní cestou, nikoliv jen snahou o „objektivizaci“.

Víte, že... Třetina českých domácností se hádá o peníze? Nejčastěji proto, že muži nejsou schopni rodinu dostatečně zabezpečit, když je žena s dětmi doma na mateřské. Podle manželek se chovají nezodpovědně (uvádí to průzkum agentury Ipsos).


Jak ovlivňujeme své okolí

Jedním z takových subjektivních prvků je i otázka vlivu jedince na jeho okolí. Těmito vztahy se samozřejmě zabývá i objektivní věda, ať už po stránce fyzikálního působení, nebo z hlediska společenských vazeb. Přesto nepopisují vše, protože jejich omezení na oblast objektivní jim nedovolí se zabývat dalšími jevy. V určité pýše, která je některým zastáncům absolutního vědeckého přístupu vlastní, je vše ostatní vylučováno jako nevědecké, neprokázané a zpátečnické ( přečtěte si i v článku Pověra nebo užitečný nástroj?).

Subjektivně jsou však prokázány takové jevy, jako šíření pozitivní nálady mezi lidmi nebo vytváření nadšení. To jsou jistě velmi důležité věci pro každého člověka a pro podnikatele nebo manažera dvojnásob. Přesto nelze dát jednotný návod, jak toho dosáhnout vždy a za všech okolností. Vzpomenete-li si na úvodní příklad s tužkou, pak zde neplatí, že vždy spadne k zemi. Někdy opravdu začne kroužit kolem vaší hlavy, aniž byste věděli proč.

Přesto ani tato oblast není bez pravidel. Známe je z literatury i vlastní zkušenosti, například „Kdo dá, ten dostane“ nebo „Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá“. Tato základní pravidla však u každého z nás fungují trochu jinak. A právě proto je nelze zařadit do světa objektivního řádu.

Víte, že... I když akce platí dodavatelé, proděláváte na nich, a to hned dvakrát? Jednak na snížené marži a tržbách za akční zboží, jednak proto, že zákazníci nekupují zboží mimo akce. Není to tedy zrovna nejlevnější způsob, jak přilákat zákazníky.

Jedním z takových pravidel je zásada, že očekávání se plní. To je přesně ten výrok, nad kterým mávneme rukou jako na hloupostí, protože víme jistě, že jsme třeba očekávali výhru ve sportce nebo zvýšení mzdy, ale kde nic tu nic. To je pravda. Ale – vzpomeňte si, od kolika lidí už jste slyšeli „To jsem čekal, že to tak dopadne“. Samozřejmě v negativní duchu, protože za slovo dopadne si většinou doplníme pohromy od pomačkání blatníku automobilu až po povodeň. A ona ta všechny negativa skutečně přicházejí podle našeho očekávání ( viz také článek Jak využít vizualizaci).

Tak moment, řeknete si teď jistě, přece nám tu nechce tvrdit, že jsme si přivolali záplavy jen tím, že tu někdo zbytečně sýčkoval? To opravdu tvrdit nechci. Alespoň ne tak doslova.


Pro váš úspěch:

Jaké jsou vaše myšlenky, takové jsou vaše činy a tak se také projeví jejich důsledky. Uvědomte si proto, že ať už jste striktní materialisté, nebo věříte na "něco nad námi", vždy i pro vás bude platit, že úspěch začíná v mysli. Jste-li v ní poražení, otrávení a podceňujete se, bude taková i skutečnost.

 

Seznamte se s trojlístkem pro váš úspěch: