Jak se dostat z nebezpečné sekty

 

"On patří k nějaké sektě, pořád jen mele o úspěchu a otravuje s tím lidi." Určitě jste se už s takovým posudkem setkali, možná i osobně. Ale nebezpečná sekta neshromažďuje lidi, kteří chtějí vyniknout. Naopak, požaduje po svých členech, aby o nic neusilovali a dali pokoj. Utíkejte z ní, co vám nohy stačí a přidejte se k lidem, kteří myslí jinak. Dejte si pozor na lidi, kteří tvrdí, že pokrok je špatný.

 
Jak se dostat z nebezpečné sekty

Je ve vašem zájmu se dostat z této sekty, i když jsou jejími příslušníky lidé kolem vás.

 
Přizpůsobíte-li se jim, dostane se vám od ostatních sektářů chvály a uznání, a dokonce z toho sami budete mít dobrý pocit. A tak si možná ani nevšimnete, že ztrácíte svobodu a schopnost rozhodovat o svém životě. Ne, nechci vás ohromit nějakou novou spikleneckou teorií, jde o běžnou součást našich životů, ale to nezmenšuje její nebezpečnost.

Můj citát o úspěchu:
"Jestliže obohatíte sebe, obohatíte i ostatní."


Jak to mají opice i my

Člověk je tvor sociální, a tak se řídí pravidly tlupy. Podívejte se třeba na nějakou skupinu opic. V čele najdete vůdce, alfa samce. Pak možná nějaké dva, tři vyzyvatele, snad jeho oblíbenou samici - a potom zbytek, ničím nezajímavý, o nic neusilující, spokojený s jistotami, které mu takové uspořádání poskytuje. Lidé to mají podobně. Proto také platí Paretovo pravidlo. 80 procent nejen ničím nevyniká, ale ani po tom netouží.

Obyčejní členové tlupy si předávají hlavně pravidla, která zajišťují soudržnost. Bohužel už ne vývoj a pokrok.

Takovým hlasatelem poslušnosti například známý čínský filosof Konfucius. Podle jeho názoru bylo neslušné a neposlušné vzpírat se svému údělu. Kdo se narodil jako chudý zemědělec, měl zůstat chudým zemědělcem. Proto pohrdal lidmi, kteří se snažili svůj život aktivně změnit, především obchodníky. Konfuciánské učení bylo jedním z důvodů, proč Čína, kdysi líheň technických vynálezů a zdroj pokroku, v 19. století už jen živořila a nezbylo jí nic jiného, než se pokořit před imperiálními (a technologicky pokročilejšími) mocnostmi.

Když se však podíváte kolem sebe, zjistíte, že Konfuciovy myšlenky jsou pořád živé. Jsme vychováváni k poslušnosti. Tato myšlenková sekta se usilovně stará, abychom nezběhli od stáda nebo do něj nezanesli rozvratné názory. Všimněte si, jak i řadoví členové aktivně usilují o potírání bludů. V době internetových diskusí to není problém. A nemusí jít jen o vyhlášené diskutéry na Novinky.cz. I v řadách podnikatelů běžně uslyšíte, že velký zisk nebo velká firma jsou špatné, že marketing je podvod a bohatí jsou zloději. Mají sympatie k tomu, kdo je na dně, a spílají úspěšným. Prakticky každý obor, kde se dá vyniknout nad průměr, ihned označí za neetický nebo rovnou nelegální.


Je úspěšný? Vyhoďme ho z kola ven

Každý, kdo dosáhne nebo chce dosáhnout úspěchu, je posuzován ne z pohledu výsledku, ale podle toho, jestli ctí pravidla tlupy. Proto je většina lidí pevně přesvědčena, že Baťa byl nelítostný vykořisťovatel a Jobs div ne lidská zrůda. Veškeré jejich zásluhy a přínosy lidstvu nejsou nic proti tomuto odsouzení, které navíc nevychází z osobní zkušenosti, ale z převzatých a hojně šířených sektářských myšlenek.

Typickým příkladem z těchto dnů je autor bulvárních videí, který si říká Mikýř. "Zaměřuji se na nemorální lidi a fenomény," svěřuje se. A z jeho videí vyplývá, že úspěch je nemorální. Argumenty? Z poloviny neznalost, z poloviny výmysly. Přesto ho lidé hltají. Proč? Utvrzuje je v morální převaze nad těmi, kteří se nespokojí s ležením na gauči.

Co lidi drží v této sektě? Strach z vyloučení. V dávných dobách znamenalo vyloučení z tlupy téměř jistou smrt. A dodnes se ho bojíme. Proto jsme tak citliví na odsouzení toho, co děláme ( Sáhněte si zdarma: Přečtěte si také e-book Po spirále vzhůru).

Křesťanské zásady říkají, že máme pomáhat svému bližnímu. Jenže už neříkají, jak to máme konkrétně udělat. Většina lidí je pevně přesvědčena, že máme zapřít své potřeby a ambice a sloužit. Jenže kdybychom to dělali, asi bychom ještě žili v jeskyních. Byla to dělba práce, co umožnilo se vyvíjet až k současné podobě naší civilizace. Kdo tedy něco umí, ten má přispět svým umem. Kdo dokáže budovat úspěšné podnikání, ten ho má dělat, protože prospěje dalším lidem. Dělejte to, na co máte vlohy. Mám pro vás ideu, jak zvětšit svůj úspěch: Proberte tento článek se svými přáteli, kolegyněmi a kolegy, zákazníky. Více o sdílení myšlenek zde.


Pravidlo pro úspěch: Buďte sobečtí

Chcete-li tedy být úspěšní a snažíte se vymanit z područí této myšlenkové sekty, zamyslete se nad tím, jak a k čemu používá termín "sobectví". Sobecké a tím pádem zavrženíhodné je prakticky vše individuální. Jenže už Bible říká, že máme milovat nejdřív sebe a potom až druhé. Je to ta nejlepší cesta, jak být svobodný a samostatný, ale také užitečný. Proč?

Ukažme si to na příkladu instrukcí, které uslyšíte nebo uvidíte před startem letadla. Pokud by došlo k havárii, máte nejdřív nasadit kyslíkovou masku sobě a pak teprve svým dětem. Kdybyste to udělali naopak, zřejmě by nepřežil nikdo z vás.

Zkrátka buďte v tom dobrém slova smyslu sobečtí. Jestliže obohatíte sebe, obohatíte i ostatní. Princip podnikání je přece založen na tom, že obě strany získají, co chtějí. Jedni peníze, druzí produkt. Čím více vyděláte, tím více zaplatíte státu, třeba na sociální účely. Ale také platí, že čím více utratíte, tím lépe prospějete lidem. Získají práci a odvedou daň ze svých výdělků. Především tím ale nikoho neochudíte.

Tvrzení, že čím více mají jedni, tím méně dostanou druzí, jednoduše není pravdivé. Byli v rovnostářském socialistickém státě, kde nikdo svými příjmy významně nevynikal, všichni průměrně bohatí? Vůbec ne. Všichni byli chudí. Rozvoj se zastavil, protože se dařilo potlačovat "sobecké" myšlení a snahu o individuální vyniknutí. Ten režim je pryč, ale lidé nejeví ochotu změnit své postoje. Osmdesát procent lidí dělá všechno pro to, aby pravidla tlupy zůstala zachována.

Především však nebuďte sami. Abyste se zbavili strachu z vyloučení, najděte si společenství se stejnými postoji. Ano, to jsou ta, co je většina nazývá sektami. V nichž se lidé navzájem podporují v úspěchu, drží si palce a povzbuzují se. A těch, kteří se vás budou snažit odradit, si jednoduše nevšímejte. Nejsou oprávnění a kompetentní rozhodovat o vašem životě.


Jak jít svou cestou:

  • ujasněte si, čeho chcete v životě dosáhnout, a jděte za tím
  • počítejte s tím, že vám lidé z vašeho okolí budou házet klacky pod nohy
  • Přijímejte rady jen od lidí, kteří tomu rozumí a jsou úspěšní


Inspirace pro vás:

Na kterou stranu se přidáte vy? Zůstanete ve společenství lidí, kteří vám říkají, že je špatné a nemorální chtít vyniknout? Budete s nimi pranýřovat ty, kteří se odvážili vystoupit mimo stádo? Nebo se rozhodnete jít za svým úspěchem bez ohledu na ně, protože víte, že v to nejste sami? Jsem tu, abych vám rozhodnutí usnadnil:

 

Seznamte se se Strategii úspěšného života

 
Stáhněte si informační brožuru a přečtěte si, jak žít podle svého a splnit si své sny:

Informace o nakládání s osobními daty zde