Nenechte se zotročit diářem

Skylla a Charybda, řecké mytologické obludy, prý číhaly každá na jedné straně Messinské úžiny. Kdo se vyhnul jedné, upadl do spárů druhé. I čas se v dnešní době čím dál tím více podobá nestvůře, která by nás ráda beze zbytku pohltila. Bohužel ve snaze vyhnout se jí často nevnímáme, že jedno otroctví nahrazujeme druhým. Místo času nás pak stejně nekompromisně řídí diář. Očekávané uvolnění a pohoda se nedostaví, nahradí je stres z nedodržení naplánovaných termínů.

Čas od času najdete v některém z časopisů rozhovor s manažerem či manažerkou, kteří nepromarní ani minutu. Nedávno jsem například četl o jisté Alici, jež nejen že pracuje deset hodin denně, ale ke všemu ještě pěstuje náročné adrenalinové koníčky. Je tedy přesvědčena, že si musí čas pořádně naplánovat, aby vše stihla. Jak sama nepřímo přiznala, pohybuje se životem s očima upřenýma na hodinky. A je jí prý velmi líto, že existují lidé, kteří dokáží čas nečinně promarnit!

"Mnoho příruček tvrdí, že se nechcete-li si nechat svůj život řídit časem, musíte na slovo poslouchat diář."


Nenechte se ovládat diářem

Cynik by připomněl, že na hřbitově leží všichni vedle sebe, ať se honili nebo lenošili. To je sice pravda, ale něco jiného jsou extrémy a něco jiného smysluplné naplnění času. Většina lidí netouží ani po rigidní disciplíně, ani po bezcílném potloukání se životem. Jenže dnešní pojetí time managementu mnoho na výběr nedává. Mnoho příruček tvrdí, že se nechcete-li si nechat svůj život řídit časem, musíte na slovo poslouchat diář.

To je také důvod, proč velká část lidí v této disciplíně ztroskotá. Po nějaké době si totiž uvědomí, že jim všechno to zapisování, plánování a plnění úkolů "leze krkem". Pak se buď vzdají, nebo si na diář vzpomenou jen občas. Vytrvají pouze jedinci, kteří v dětství disciplinovaně vstávali v pět hodin, aby byli včas na tréninku tenisu, odpoledne hned po škole pospíchali z plavání do houslí a večer na hodinu francouzštiny. Jsou zvyklí podřizovat svůj život přísnému řádu, nebo to mají v krvi ( přečtěte si také informace o knize Udělej to zítra).


Co od time managementu očekáváte?

Položme si nejdříve otázku, co vlastně od time managementu očekáváme. Řekl bych, že nikoliv stoprocentní využití času, ale zejména odstranění konfliktních situací. Nechceme například, abychom na něco důležitého zapomněli, abychom neměli dostatek času na prioritní záležitost, aby se nám dvě události setkaly a střetly. To je ten hlavní důvod, proč většina lidí se svým časem něco dělá: zbavuje svůj život života stresu.

Na to, abyste odstranili konflikty související s časem, si ale nepotřebujete plánovat každou minutu. Lidé, kteří to dělají, často dlouze a rádi hovoří o prioritách. Skutečně si myslíte, že s nimi dokáží pracovat, když jsou zaměstnáni deset, dvanáct i více hodin denně? Bohatí muži i ženy, o jejichž úspěšnosti jistě nelze pochybovat, obvykle uvádějí, že práci věnují zlomek uvedeného času - a to pak jde o skutečné priority. První, co byste tedy měli udělat, je přestat si brát příklad z lidí, honících se od rána do večera, třebaže to dělají s diářem v ruce.

Důležitým aspektem je všeobecně známý, leč podceňovaný fakt, že fyzická i mentální kondice každého člověka se během dne, v souladu s biologickými rytmy, mění. Jako příklad stačí uvést stav, který všichni známe: útlum po obědě. Už od dob průmyslové revoluce se však lidstvo ve vyspělých zemích snaží tyto přírodní zákonitosti ignorovat. Zejména z důvodů organizačních: není přece možné, aby si každý pracoval podle svého, bez ohledu na ostatní! A tak vám pracovní rozvrh nařídí, že musíte být "chytří" od půl druhé do tří, ačkoliv z vlastní zkušenosti víte, že nejlépe vám to myslí mezi devátou a jedenáctou hodinou dopoledne.

Víte, že... Třetina českých domácností se hádá o peníze? Nejčastěji proto, že muži nejsou schopni rodinu dostatečně zabezpečit, když je žena s dětmi doma na mateřské. Podle manželek se chovají nezodpovědně (uvádí to průzkum agentury Ipsos).

Připomeňme si navíc, že ona nemožnost pracovat jinak není už dnes v mnoha případech pravdou. Odhaduje se, že více jak polovina duševně pracujících lidí by vůbec nemusela docházet na pracoviště. Vše by zvládli z domova a v čase, který jim nejlépe vyhovuje. Proč jsme to už dávno nezavedli? Většina vedoucích pracovníků nemá čas zabývat se změnou organizace, aby vyhovovala novým podmínkám. Navíc nedůvěřují tomu, co se neděje pod jejich přímým dohledem.


Pracovní rozvrh na základě biorytmů

Pokud tedy máte možnost rozvrhnout si čas podle svého, nevycházejte z priorit, ale z biologických rytmů. Ty jsou z hlediska efektivity práce mnohem důležitější. Postavíte-li na nich svůj časový rozvrh, zjistíte zajímavou věc. V první řadě vás tento systém přinutí zbourat ohraničení pracovní doby "od - do" a dělení dne na dobu práce a dobu odpočinku. Jestliže například mezi 14. až 15. hodinou klesá výkonnost mozku na minimum, pak je zbytečné se v tuto dobu snažit něco vymyslet. A po 17. hodině, kdy nastupuje druhý vrchol (čas vhodný na učení a jinou duševní činnost), odpočívat.

Lidé, kteří plánují svůj den po minutách, se samozřejmě biorytmy řídit nemohou. Zvládnou toho tedy sice na první pohled hodně, ale ve skutečnosti časem plýtvají. Srovnatelná práce jim v souhrnu trvá déle, než těm, kteří přizpůsobují svůj rozvrh potřebám organismu. Důkazů, že znásilňovat přírodu se z dlouhodobého hlediska nevyplácí, bychom našli dost a dost i mimo oblast time managementu.

Existují samozřejmě rozdíly mezi obecnými a individuálními biologickými rytmy. Proto byste měli v první řadě vycházet z vlastních zkušeností a pozorování, i kdyby byly zpočátku jen hrubé. Nové plánování času vás pak přivede k podrobnějšímu poznávání a uvědomování si, jak vaše tělo a mysl v průběhu dne funguje.

Víte, že... Aktivní prodej je tím nejspolehlivějším způsobem, jak zvýšit tržby? Nejde jen o "mluvení", ale je to celý soubor nástrojů, kterými dokážete navýšit své příjmy až třeba o 30 %. A velká konkurence vás pak přestane ohrožovat.


Proudění

Vedle zvýšení výkonnosti vás však čeká ještě jedno podivuhodné zjištění. Poznáte, že práce se časovým prolnutím se soukromím stává pozitivní náplní vašeho života, nástrojem k seberealizaci, a že se tím prudce zvýší vaše produktivita. Dochází zde k jevu, který je nazýván prouděním (viz zejména výzkumy M. Csikszentmihalyiho). Jeho účinek si lze zjednodušeně ilustrovat na plavbě po řece. Vydáte-li se po proudu, vaše a jeho síla se sčítají. V opačném případě naopak působí proti sobě a musíte vynaložit mnohem větší námahu, abyste se vůbec pohybovali vpřed.

Může se tedy také stát, že namísto zrychlení zjistíte, že vás dosavadní práce nenaplňuje a omezuje. I to je pozitivní důsledek popsaného přístupu k času, zvláště pokud nejednáte zbrkle a změnu zaměstnání si dobře připravíte ( přečtěte si i článek Jak v životě nehrát druhé housle).

Co však dělat, je-li vaše pracovní doba pevně dána? Doporučil bych v první řadě otevřít diskusi, do níž se zapojí jak vaši spolupracovníci, tak bezprostřední nadřízení. Oběma stranám by přece mělo záležet na vyšší výkonnosti. Je-li však management k podobným návrhům hluchý, zkuste si zorganizovat čas podle biologických rytmů alespoň v daných mantinelech. Téměř vždy se najde možnost přesunout v rámci dne jednu činnost na místo druhé, přehodit pořadí úkolů, nebo se po obědě věnovat rutinním věcem a důležitou práci pak dodělat doma. Případně vás také může tato nepříjemně omezující organizace dovést k úvahám, zda je stávající zaměstnání skutečně tím, co chcete do konce života dělat.

 


Nastavte si podnikání