Jak vybudovat a udržet úspěšnou firmu

 

S řadou firem to šlo po odchodu zakladatele z kopce. Walmart se z uznávané společnosti změnil na zaměstnavatele bombardovaného žalobami. Howard Schultz se musel do Starbucks vrátit, aby zabránil nejhoršímu. Na druhé straně firma Baťa pokračovala ve šlépějích zakladatele. Chcete-li vybudovat firmu, která vás přežije, zjistěte, co za tím vězí. Proč firmy po odchodu zakladatelů upadají? Co je drží nahoře?

 
Jak vybudovat a udržet úspěšnou firmu

Posedlost snahou dát zákazníkovi to nejlepší, v tom to vězí.

 
"Musíme být levní," řekli si následovníci Sama Waltona a začali šetřit na zaměstnancích. Stejně tak, sotva se zavřely dveře za Schultzem, management Starbucks nahradil porcelánové hrnečky a talířky kelímky s tácky. Walmart přestal být místem, kde se pracovníci na zákazníky usmívají. Starbucks se stal hodně drahým bufetem, kde do sebe člověk naleje kafe a utíká pryč.

Můj citát o úspěchu:
"Chcete-li mít skutečný úspěch, potřebujete víc než vlastní uspokojení."

Nejde jen o šetření na nepravém místě. Jinde se úpadek zase projevil jinak. Bill Gates se také musel vrátit, aniž by šlo o úspory. Lee Iacocca zachránil Chrysler, ale po jeho odchodu tu byly stejné problémy znovu. Jak se zdá, musí tu být nějaká síla, energie, která souvisí se zakladateli nebo legendárními manažery. Co to je?

Podívejme se do firmy Baťa. Její zakladatel vzpomínal že heslo "Zákazník, náš pán," bylo často vysmíváno. Lidé mu prorokovali, že zkrachuje. Podnikatel si měl přece hledět zisku, ne pošetilých požadavků kupujících. Tomáš Baťa si zisku hleděl. Ale tak, že nejdříve uspokojil zákazníka. Tato idea se stala pevnou a neoddělitelnou částí je firmy. Byla ve všem. Jestliže se šetřilo a počítaly haléře, bylo to proto, aby zákazník dostal ještě kvalitnější obuv za nižší ceny.

Naproti tomu, když ve Starbucks nahradili porcelán lacinými kelímky, zákazník z toho neměl žádný prospěch. Ceny se nesnížily, prostředí se zhoršilo.

Když tedy Tomáš Baťa nečekaně zemřel, firma prosperovala dál. Nejen proto, že ji vedl jeho nevlastní bratr Jan, ale hlavně z toho důvodu, že idea zůstala. Po Samu Waltonovi zůstala sice myšlenka prodávat levné zboží, ale už nešlo o službu zákazníkům, ale prostě o způsob, jak víc vydělat.

"Závod náš nebyl k tomu účelu zbudován, aby zajistil existenci jen jeho zakladatelům," napsal Tomáš Baťa ve své morální závěti. "Byla to touha tvořit, poskytnout stále většímu množství lidu účasti na výhodách, které náš závod jak zaměstnancům, tak zákazníkům poskytoval." Jak jste na tom vy? Co chcete, aby vám teď úspěšné podnikání vydrželo, a nakonec po vás zůstalo? Mám pro vás ideu, jak zvětšit svůj úspěch: Proberte tento článek se svými přáteli, kolegyněmi a kolegy, zákazníky. Více o sdílení myšlenek zde.


Čemu věnovat své podnikání, aby bylo úspěšné

Co si z toho odnést? Mnoho lidí zakládá své podnikání proto, že je baví. Vytvářejí tak firmy určené k potěšení svého majitele. Zrovna tak ti, kteří mají na mysli především peníze. Ve všech těch případech přichází zákazník zkrátka. Podnikatel se řídí heslem "To stačí!", přičemž úroveň toho, co má zákazníkům stačit, se neustále snižuje.

Chcete-li mít skutečně úspěšné podnikání, potřebujete víc než vlastní uspokojení. Máme v genech, že nejlépe se cítíme, když jsme lidem užiteční. Ani peníze, ani osobní požitek nemají takovou sílu. Biblická výzva ke službě není žádným výmyslem. Jen popisuje, co v nás opravdu je ( Zdarma ke stažení: Přečtěte si také v e-booku Od poslání ke strategii).

Postavte tedy svůj úspěch na ideji. Ideji služby lidem či lidstvu. Odchodem Steva Jobse nenastal v Apple konec, přestože to mnozí prorokovali. Stačil totiž lidem ve firmě předat svoji ideu změny světa. Ne samoúčelné změny, ale takové, která slouží milionům lidí. Nahlédněte i vy do svého nitra a najděte tam svoji ideu, svoji vizi prospěšnosti. Většinou tam někde je. A pak ji důsledně prosazujte ve všem, co děláte.

Pokud pak máte zaměstnance a spolupracovníky, denně je o své ideji přesvědčujte, až se jim dostane do krve. Když totiž zůstane na povrchu, zmizí hned, jakmile se za vámi zavřou dveře. A to nejen na samém konci, ale i v každém dni. Podnikatelé, kteří nepředali svoji ideu, se obávají toho, co se děje ve firmě, když tam zrovna nejsou.


Jak vybudovat udržitelnou firmu:

  • uvědomte si, že firma neslouží jen k uspokojení vašich potřeb
  • postarejte se, aby poslání a vizi znali a přijali všichni ve firmě
  • často poslání a vizi připomínejte v neformálních rozhovorech


Inspirace pro vás:

Vaše dílo tak zvýší svoji šanci na dlouhověkost. Šanci, že zůstane i po vás, ale především že svůj život využijete a dosáhnete všeho, co chcete. Protože kdo chce být úspěšný, ten musí v první řadě sloužit. Pokud se chcete věnovat byznysu, který tu není jen pro vlastní potěšení, ale pomáhá lidem, pojďte na tom spolupracovat se mnou:

 

Seznamte se se Strategii úspěšného života

 
Stáhněte si informační brožuru a přečtěte si, jak žít podle svého a splnit si své sny:

Informace o nakládání s osobními daty zde