Pro váš úspěch: Jak využít den naplno

Jak využít den naplnoDobrým ránem jsme si, jak říkají vojáci, zabezpečili týl. Nyní můžeme, podle jejich terminologie, vyrazit do útoku. Čeká nás pracovní den. Jistě jste již povšimli, že ten neprobíhá od rána do večera stejnoměrným tempem. Jsou v něm období, kdy pociťujete aktivitu, doba, kdy dostanete hlad, i čas útlumu, kdy se vám do ničeho nechce a nic vás nenapadá. Odborníci vypracovali obecné schéma, které střídání různých období během dne mapují. Každý člověk je však přece jen individuem, a proto by si každý měl svá období zmapovat sám. Umožní mu to den maximálně využít.

"Zmapujte si svůj pracovní den a zjistěte, kdy je vaše mysl aktivní a kdy naopak dochází k útlumu."


Tovární styl práce je překonaný

Dnešní pojetí pracovní doby vychází z tovární filosofie práce. Ta upřednostňuje současné vykonávání práce všech pracovníků v jednotném čase a na jednom místě. Je to celkem logické, protože výroba, kde by dělník přicházel ke stroji kdy se mu zachce a v tu chvíli zase chyběl skladník a mistr, by jistě upadla do chaosu a zastavila by se. Jednotliví pracovníci firmy také potřebují spolu v reálném čase komunikovat, manažeři pak nemohou řídit firmu s lidmi, o kterých neví, kdy se v práci objeví. Přesto se už nové způsoby práce a nové pojetí "tovární výroby" projevují v určitém uvolňování těchto pravidel. Například účetnictví u menších společností se z podnikové továrny přestěhovalo k účetní firmě, často třeba k jedné osobě, která pracuje doma u počítače. Neexistují však zatím manažeři, kteří by řídili podnik počítačem z domova. Přesto je možno v jejich pracovní době některé věci změnit.

Představu, že podnikatel či manažer si musí své hodiny odpracovat v jakési nepřetržité době od rána do konce práce (a často do večera), si vytvořili oni sami. Často pod tlakem řadových pracovníků firmy, kteří se domnívají, že "ti nahoře nic nedělají." Takový šéf, namísto aby prodal svoji práci, dává na odiv svoji příkladnou "píli" v podobě nepřetržité práce po celý den. Ve skutečnosti však nepodává takový výkon, jaký by odpracované době odpovídal. Z toho, co jsme si řekli o jednotlivých obdobích dne, víme, že existuje čas útlumu. Manažer v této době toho moc nevymyslí, ani když se podpoří několika šálky silné kávy. Přesto raději bude sedět nad papíry a lámat si hlavu. Považuje prostě za hřích být přistižen při odpočinku. Ve skutečnost však páchá hřích na sobě i své práci ( doporučuji také článek Jak jste na tom s aktivitou?).

Dopoledne je samozřejmě dobou aktivity. Pokud jste nestrávili celou noc v baru (a to by si podnikatel nebo manažer neměl dovolit), je to doba nejvhodnější pro "roztočení" vašeho organismu. Všimněte si, že vaše tělo ve chvílích, kdy je potřeba zvládnout nějakou mimořádnou překážku, odpovídajícím způsobem reaguje. Srdce začne rychleji tepat, cévy se roztáhnou a krev proudí rychleji. I dech se zrychlí, aby plíce pokryly zvýšenou spotřebu kyslíku. Právě takto, obrazně i doslova, potřebujete vybudit své tělo i mysl. Dopoledne je pro to nejvhodnější. Musíte se roztočit na takové obrátky, aby vám vydržely celý den i přes brzdění období útlumu. Existují experimentální trolejbusy, které po cestě pod trolejemi roztočí setrvačník a ten je potom pohání na další trase bez elektrických vodičů. Právě tak musíte fungovat vy. Podávání vysokých výkonů samozřejmě člověka unaví. Proto jsou tu i ona další období, která vám přinesou doplnění sil. Čas jídla je třeba, pokud možno, dodržovat a dát mu pravidelnost. Rozhodně není správné se odbývat s tím, že teď na jídlo není čas.

Zrovna tak je třeba vyslyšet hlas těla, který útlumem velí k odpočinku. Není vůbec žádným prohřeškem tuto zhruba půlhodinu strávit čtením novin nebo dokonce krátkým spánkem. Výborně si odpočinete a váš "setrvačník" se zase bude točit rychleji. Pokud však hlasy svého organismu neposlechnete, bude vznikat stále větší a větší tření a bude vás stát velké úsilí i jen se udržet "v chodu". Tento stav se pak označuje jako přepracování.

Víte, že... Lidé jsou nejvíc nespokojení se svým životem v tzv. zralém věku, tedy kolem 45 let? Podle výzkumu university v Princetonu proto, že se začnou bát, že si své sny už nestihnou splnit. Je tedy lepší začít s tím co nejdříve.


Choďte rychleji

Vedle obrazného rozpohybování je také občas třeba rozpohybovat tělo doslova, fyzicky. Pohodlně vybavené kanceláře, vytopené na vysoké teploty a klimatizované, výtahy a pojízdné schody, to vše může způsobit útlum vaší aktivity. Pak je vhodné mít připravenou nějakou pomůcku, prostor ve firmě, kde je možné protáhnout tělo. Některé firmy takové možnosti svým pracovníkům poskytují, často se zaměřením na místně oblíbené sporty. Například v Brazílii najdete vedle každé továrny fotbalové hřiště. Pokud však ve firmě nic takového nemáte, postačí například žebřík na zdi nebo v nouzi i několikeré vyběhnutí z poschodí do poschodí.

D. J. Schwartz doporučuje chodit o pětadvacet procent rychleji. S tím, co jsem před chvílí řekl, to dává smysl. I pouhým zvýšením tempa chůze zvýšíte i tempo své činnosti a svého myšlení. Jde jenom o to, aby se takové tempo stalo vaším zvykem. Jinak se budete podobat roztržitému řidiči, který na rovné silnici zvolní, až jede krokem, po chvíli se vzpamatuje a přidá a za chvíli se už zase plouží. Hlídejte si tedy tempo své chůze a nemějte obavy, že působíte dojmem splašeného podivína. Zvláště zastánci důstojného chování a důstojné chůze by měli vědět, že okolí se na rychle se pohybujícího člověka nedívá jako na blázna (pokud k tomu není jinak důvod), ale jako na člověka velmi zaměstnaného a aktivního.

Víte, že... Třetina českých domácností se hádá o peníze? Nejčastěji proto, že muži nejsou schopni rodinu dostatečně zabezpečit, když je žena s dětmi doma na mateřské. Podle manželek se chovají nezodpovědně (uvádí to průzkum agentury Ipsos).


Co s negativními myšlenkami?

Vaše myšlenky však mohou být zpomalovány nejenom fyzickým útlumem, ale také vašimi psychickými brzdami. Těmi jsou negativní myšlenky. V lekci, ve které jsme se věnovali začátku dne, jsme si řekli, že nastavením myšlenek v tomto období ovlivníte myšlenkovou úroveň na celý den. Máte však během dne samozřejmě možnosti korekcí. Bohužel je většina využívá proto, aby si do své mysli "zasadila" pochybnosti a malomyslnost. Vůbec nejhorší brzdou pak je strach. Strach není nepřirozenou záležitostí, je určitým obranným a burcujícím stavem organismu, a jako takový je zdravý a potřebný. Ale strach, který je způsobený nevírou ve své schopnosti nebo výčitkami svědomí, je brzdou vašeho úsilí a dokáže vás zcela zastavit. Takový manažer pak celé hodiny sedí s hlavou v dlaních, namísto aby jednal a odvrátil tak to, čeho se bojí. Právě aktivita je nejlepším lékem na strach. Aktivní člověk nemá doslova na strach čas ( přečtěte si i článek Vyhýbejte se negativně naladěným lidem).

Shrneme-li zásady, které jsou pro pracovní část dne důležité, pak je to především vysoká aktivita a vysoké tempo. Pro jejich zvládání je třeba se také naučit odpočívat a odreagovat se po pracovním dni. Proto se v příštím díle podíváme na trávení konce dne.


Jak využít den ke svému úspěchu

Zmapujte si svůj pracovní den a zjistěte, kdy je vaše mysl aktivní a kdy naopak dochází k útlumu. Řiďte se tím při přirozeném plánování činností. Podřizujte organizaci dne svému organismu, ne naopak. Jen tak využijete všechnu svoji energii a tvořivé síly.

 

Seznamte se s trojlístkem pro váš úspěch: