Jste i vy členy nebezpečné sekty?

Jste členy nebezpečné sekty?Většina z vás jistě odpoví, že to vůbec nepřichází v úvahu, ještě než se dostanete k tomu, oč vlastně jde. Nebezpečí totiž obvykle větříme jen v případech, kdy jde o náboženství nebo duchovno. Existují však stejně nebezpečné myšlenky, které se tváří jako zcela neškodné a dokonce jsou běžně vydávány za správné a hodné následování. Přizpůsobíte-li se jim, dostane se vám od ostatních sektářů chvály a uznání a dokonce z toho sami budete mít dobrý pocit. A tak si možná ani nevšimnete, že ztrácíte svobodu a schopnost rozhodovat o svém životě. Ne, nechci vás ohromit nějakou novou spikleneckou teorií, jde o běžnou součást našich životů, ale to nezmenšuje její nebezpečnost.


Pravidla tlupy

Člověk je tvor sociální, můžeme také říci, že je zvyklý řídit se pravidly tlupy. Podívejte se třeba na nějakou skupinu opic. V čele najdete vůdce, alfa samce. Pak možná nějaké dva, tři vyzyvatele, snad jeho oblíbenou samici - a potom zbytek, ničím nezajímavý, o nic neusilující, spokojený s jistotami, které mu takové uspořádání poskytuje. Lidské tlupy jsou o něco větší a proto máme více vůdců, vyzyvatelů i poslušných mas. Takže to na první pohled vypadá jinak, než je tomu u opic. Poměr je ve skutečnosti velmi podobný: 20 ku 80 podle Paretova pravidla ( přečtěte si o něm více v knize Pravidlo 80/20).

"Pokrok je vlastně úchylka, způsobená nepřizpůsobivými jedinci, kterým v tom ostatní nedokázali včas zabránit."


Přežití, ne pokrok

Obyčejní příslušníci tlupy samozřejmě předávají svým potomkům pravidla, která se jim osvědčila. Na prvním místě je to poslušnost a úcta k autoritám. Mezi lidmi byl takovým hlasatelem poslušnosti například známý čínský filosof Konfucius. Podle jeho názoru bylo dokonce neslušné a neposlušné vzpírat se svému údělu. Kdo se narodil jako chudý zemědělec, měl zůstat chudým zemědělcem. Konfucius a jeho následovníci pohrdali lidmi, kteří se snažili svůj život aktivně změnit, především kupci. Jedinou výjimkou byla kariéra ve státní správě, protože stát považovali za "otce" všech občanů.

Konfuciánské učení bylo jedním z důvodů, proč Čína, kdysi líheň technických vynálezů a zdroj pokroku, v 19. století už jen živořila a nezbylo jí nic jiného, než se pokořit před imperiálními (a technologicky pokročilejšími) mocnostmi. Když se však rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že Konfuciovým myšlenkám to nijak neubralo na atraktivitě. Aniž si to většinou uvědomujeme, jsme vychovávaní v duchu poslušnosti. Nejdříve rodiče, pak učitelé a nakonec společnost kolem nás usilují o to, abychom pochopili tento princip a řídili se jím. Ne kvůli čínskému učenci, ale protože v našich pudech je stále zakotveno poznání, že různorodost a rozpory tlupu oslabují.

žárovka"Ze všech smutných slov jazyka či pera nejsmutnější jsou: Mohlo to být!" napsal básník John Greenleaf Whittier. Usilujte o to, aby to nebyla i vaše slova, až budete hodnotit svůj život. Dobré příležitosti se nenabízejí věčně a na každém rohu. Tato vám může změnit život, stačí po ní sáhnout.


Zásady sekty

A tak jako náboženské skupiny trvají na jediném možném způsobu myšlení, aby se nerozpadly, i tato myšlenková sekta kolem nás se usilovně stará, abychom nezběhli od stáda nebo do něj nezanesli rozvratné názory. Všimněte si, jak i řadoví členové aktivně usilují o potírání bludů. V době internetových diskusí to není problém. A nemusí jít jen o vyhlášené diskutéry na Novinky.cz. I v řadách podnikatelů běžně uslyšíte, že velký zisk nebo velká firma jsou špatné, že marketing je podvod a bohatí jsou zloději. Mají sympatie k tomu, kdo je na dně, a spílají úspěšným. Prakticky každý obor, kde se dá vyniknout nad průměr, ihned označí za, když ne nelegální, tak alespoň neetický.
Lidé, kteří si své povolání zvolili právě z toho důvodu, aby byli svobodní a mohli rozhodovat o svém životě, se volnosti dobrovolně zříkají. To je smutné.

Tato myšlenková sekta používá zákeřné sociální argumenty. Zůstaňte se svou stařičkou matkou doma, abyste se o ni postarali, žijte o chlebu a vodě, ale lidé vás pochválí. Jsou přece důležitější hodnoty, než nějaký ten žvanec. Když ale půjdete do práce, abyste jí umožnili důstojný život, odsoudí vás. A nedej bože, abyste ještě vydělávali hodně. Tím jste se oddali sobectví a vyměnili lidské city za mamon!

Každý, kdo dosáhne nebo chce dosáhnout úspěchu, je posuzován ne z pohledu výsledku, ale podle toho, že nectí pravidla tlupy. Proto je většina lidí pevně přesvědčena, že Baťa byl nelítostný vykořisťovatel a Jobs div ne lidská zrůda. Veškeré jejich zásluhy a přínosy lidstvu nejsou nic proti tomuto odsouzení, které navíc nevychází z osobní zkušenosti, ale z převzatých a hojně šířených sektářských myšlenek.

žárovkaCo se děje v hlavě vašich zákazníků? Na co myslí a podle čeho se při nákupu rozhodují? To by chtěl jistě vědět každý podnikatel. A co když není zase tak těžké zjistit, jak zákazníci přemýšlejí? Dokonce si to můžete ověřit sami s pomocí jedné z mých samoobslužných příruček. Získejte ji!


Buďte sobečtí

Chcete-li se vymanit z područí této myšlenkové sekty, zamyslete se nad tím, jak a k čemu používá termín "sobectví". Sobecké a tím pádem zavrženíhodné je prakticky vše individuální. Tlupa je silně solidární a zaměřená ne na rozvoj, ale na přežívání. Když si vezmete o pět banánů víc, předpokládá se, že někdo jiný musí zemřít hladem. Pokrok je vlastně úchylka, způsobená nepřizpůsobivými jedinci, kterým v tom ostatní nedokázali včas zabránit. Sice ho pak přijmou, když už tu je, ale myšlení se nemění ( viz také e-book Prosperita na dosah).

Zkrátka buďte v tom dobrém slova smyslu sobečtí. Jestliže obohatíte sebe, obohatíte i ostatní. Princip podnikání je přece založen na tom, že obě strany získají, co chtějí. Jedni peníze, druzí produkt. Čím více vyděláte, tím více zaplatíte státu, třeba na sociální účely. Ale také platí, že čím více utratíte, tím lépe prospějete lidem. Získají práci a odvedou daň ze svých výdělků. Především tím ale nikoho neochudíte.

Tvrzení, že čím více mají jedni, tím méně dostanou druzí, jednoduše není pravdivé. Byli v rovnostářském socialistickém státě, kde nikdo svými příjmy významně nevynikal, všichni průměrně bohatí? Vůbec ne. Všichni byli chudí. Rozvoj se zastavil, protože se dařilo potlačovat "sobecké" myšlení a snahu o individuální vyniknutí. Ten režim je pryč, ale postoje se příliš nezměnily. Osmdesát procent lidí dělá všechno pro to, aby pravidla tlupy zůstala zachována.


Budete stále členem nebezpečné sekty?

Budete poslušně dělat, co vám řekne tlupa? Poslouchat své okolí, rodinu, přátele i neznámé lidi na internetu? Budete žít podle toho, jak se to líbí jim? Nebo se rozhodnete pro svůj vlastní život, i když se jim třeba nebude líbit a neschválí vám ho? Připomeňme si, že úspěšní lidé nejsou a nikdy nebyli příliš oblíbení. Proč asi? Jaké je tedy vaše rozhodnutí?  Přidáte se ke svobodným lidem ve Škole milionářů?

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.