Pro váš úspěch: Kdo vám řídí život?

Kdo řídí váš život?Americký básník Walt Whitman jednou řekl: „Nic vnějšího nemůže mít žádnou moc nade mnou.“ Co to znamená? Nic menšího, než základní radu, jak si zařídit a přivolat svůj úspěch. Znamená to, že pokud máte vůli svůj život řídit a ovládat, jste to vy, kdo o něm rozhoduje, nikoliv podněty zvenčí. Tato poučka je poměrně známá, většinou však bývá chápána jen velmi přibližně a mělce. Každý samozřejmě ví, že pokud si zvýší kvalifikaci nebo se připraví na personální pohovor, má lepší výhled na zvýšení mzdy nebo povýšení.

Za řízení života jsou tedy považovány drobné izolované úkony, které zvyšují pracovní hodnotu jedince. Já ale tvrdím – a nejsem v tom rozhodně sám – že se jedná o komplexní pohled na úspěch a pevnou vůli ho dosáhnout. Navíc ve spojení s vírou, že tohoto úspěchu opravdu dosáhnete.

"Jakmile dokážete řídit svůj život, nejen že nebudete závislí na vnějších okolnostech, ale budete je naopak ovlivňovat."

Sociologové – většinou levicově zaměření – hledají příčiny neúspěchů lidí v mnoha faktorech, které jsou právě tím „vnějším“. Hospodářská situace, nezaměstnanost, přístup ke vzdělání, sociální politika státu, to jsou podle nich základní podmínky, které rozhodují, že mnoho lidí nejen není úspěšných, ale žije pod hranicí chudoby. Kdykoliv přijde řeč na osobní podíl na jejich stavu, snese se kritika na hlavy státníků, úředníků i bohatých a pro „postižené“ jsou tu jen slova omluvy a pochopení.


Co je podmínkou úspěchu

Pokud se ale podíváme na množinu úspěšných lidí, nenajdeme zde jako jednotící prvek dosaženou výši školního vzdělání, jednotné výchozí podmínky, věk, obor podnikání nebo „známosti“. Tuto pestrou skupinu spojuje pouze vůle dosáhnout úspěchu. S pomocí vůle a víry v úspěch dosáhnou tito lidé stavu, kdy svůj život přímo řídí bez ohledu na to, co se děje kolem nich. Neslyšeli jste o lidech, kteří bohatli i v dobách krizí a hospodářských problémů, kdy se kolem nich hroutila jedna firma za druhou?

Pokud mluvím o „řízení života“, nemám tím na mysli jen vytváření příznivých podmínek pro jeho rozvoj. Ty jsou pouhou součástí tohoto řízení. Vzdělání, pěstování vztahů s lidmi, hledání podnikatelských příležitostí nebo zlepšování komunikace – to všechno jsou jen nástroje řízení. Samy o sobě vám ovšem nezajistí nezávislost na vnějších okolnostech. Té můžete opravdu dosáhnout jen tím, že vezmete řízení svého života do vlastních rukou ( doporučuji také článek Kdo za to může, když ne vy?).

Zní to možná neuvěřitelně, ale jakmile dokážete řídit svůj život, nejen že nebudete závislí na vnějších okolnostech, ale budete je naopak ovlivňovat. Dá se tedy říci, že ve vztahu ke své osobě budete řídit i to, co se bude dít ve vašem okolí. A to nikoliv nepřímo, vytvářením podmínek, ale přímo, prostřednictvím své vůle.

Základní vlastností úspěšného člověka je schopnost poznat dobrou šanci, když ji uvidí. Čeká na vás v PARTNER PLUS NETWORK!


Kdo neřídí svůj život, tomu diktuje svět. Kdo ho řídí, diktuje světu.

Podíváte-li se podrobněji na některé úspěšné lidi v dějinách i v současné době ve svém okolí, zjistíte, že okolnosti jako by jim „šly na ruku“. To často vzbuzuje závist a nebo zlehčení úsilí, které musel takový úspěšný člověk vynaložit. „To se mu to bohatlo, když mu všechno nahrávalo!“ říkají obyčejně lidé. Mají tím samozřejmě na mysli náhodný vývoj situace, štěstí, které dotyčnému pomohlo. Nemají ale pravdu. Nebyla to žádná náhoda, žádné štěstí. To jen vůle onoho člověka řídila to, co se kolem něj dělo.

Lidé, kteří uznávají pouze objektivní svět, zde zřejmě přestanou číst. Mají pocit, že představa řízení dějů v okolí úspěšného člověka patří do říše pohádek. Přiznávám, že tento jev neumím vysvětlit ani z fyzikálního hlediska, ani za pomocí náboženských pouček. Přesto příklady přímo ze života potvrzují, že existuje.

V souvislosti s řízením dějů se často objevuje námitky etické. Vycházejí z toho, že pokud ovlivníte určité procesy ve svůj prospěch, musíte tím zákonitě poškodit někoho jiného. Pokud například prosadíte svoje zboží na úkor konkurence, ta se dostane do potíží a může zkrachovat. Získáte-li vedoucí místo vy, nezíská ho váš kolega a možná bude muset dát výpověď. Zdálo by se tedy, že takto řídit život je značně sobecké, negativní a neetické ( přečtěte si také článek Blízká budoucnost: Budete buď bohatí, nebo chudí).

Podívejme se ale na tyto případy z nadhledu. Pokud nebudete prosazovat svoje zboží, pravděpodobně to budete vy, kdo na trhu neuspěje, případně vás i s vaší konkurencí smete někdo jiný. Stejně tak v případě, že bude povýšen váš kolega, budete vy muset odejít. Jedná se tedy o soupeření, kterému se v životě nijak nevyhnete.


Zasloužená výhoda

„To ano,“ zní obvykle další námitka, „ale vy používáte nekalé prostředky!“ Řízení vlastního života a vůle dosáhnout úspěchu jsou opravdu – a to velmi často – považovány za jakousi nepovolenou, neetickou výhodu. Lidé, kteří se pyšní objektivním pohledem na svět, jsou v těchto případech schopni vás obvinit z nepovolené magie. Nikomu ale nevadí, když zvítězí člověk s vyšším vzděláním, s větším kapitálem nebo jen s drzostí. Ale stejně jako může vzdělání dosáhnout každý, kdo opravdu chce, může se také každý naučit řídit svůj život. Pokud někdo považuje tuto metodu za hloupou a nereálnou, nemůže proti jejím výsledkům protestovat. Stejně jako se nemůže člověk, který odmítl dokončit i střední školu, domáhat zrušení požadavku na vzdělání při konkurzu na pracovní místo.

Je navíc zajímavé, že tato „výhoda“ nepůsobí tak, jak se mnozí její odpůrci domnívají. Ve většině případů nepřináší úspěch na úkor někoho jiného, ale jaksi navíc. Úspěšný výrobce rozšíří továrnu a dá práci stovce nezaměstnaných. Úspěšný učitel připraví své žáky daleko lépe pro život. Úspěšný poradce způsobí, že podniky se začnou rozvíjet… Není tedy pravdou, že by řízení úspěchu způsobovalo vašemu okolí újmu. Mohlo by se to stát pouze tehdy, pokud byste chtěli úspěch založit na podvodu nebo lži. Zkušenosti však říkají, že takový „úspěch“ nemá dlouhého trvání.

Vitamíny pro vaše podnikání: Příručky s radami, které můžete hned začít využívat. Seznamte se s příručkami Miloše Tomana.

Dá se říci, že možnost řídit svůj život k úspěchu má každý. Možnosti jsou tedy vyšší než třeba u vysokoškolského vzdělání. Jedinou podmínkou je chtít, mít vůli. Právě nedostatek pevné vůle je hlavním důvodem, proč se většina lidí nechá vláčet životem jako suchý list větrem. Společnost kolem nich, společnost složená z větší části ze stejně pohodlných lidí, je v tomto postoji jen utvrzuje. Slabá vůle je totiž obecně chápána jako polehčující okolnost. Každý den zaplňují stránky novin smutné příběhy narkomanů, gamblerů, alkoholiků, bezdomovců nebo udřených bezvýznamných jedinců bez špetky lidské důstojnosti. Připomínají boxera, který už jen apaticky stojí, otloukán svým soupeřem, a čeká na poslední ránu. Rozdíl mezi nimi a milionáři v luxusních automobilech je jen v síle vůle.  Podpoříme ji ve Škole milionářů.


Pro váš úspěch

Zkuste se občas zaposlouchat do toho, co říkáte. Je vaším oblíbeným námětem k rozhovoru "Co oni mi zase udělali…" (stát, pracovníci, zákazníci, lidé kolem atd.)? Pak vlastně přiznáváte, že vám život řídí někdo jiný. Až pochopíte, že i stěžovat se můžete jen na sebe, budete ho konečně mít plně ve svých rukou.

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.