Hledáte viníka svých neúspěchů? Najdete ho v zrcadle

 

Úspěšní lidé velmi dobře vědí, proč je důležité přiznat si odpovědnost za svůj neúspěch. „Ten web by potřeboval upravit,“ řekl jsem podnikateli, který si vyžádal konzultaci. „Ne, ne, je dobrý, sám jsem ho dělal.“ Pokračoval jsem: „A způsob prodeje by se také dal vylepšit.“ Klient se netrpělivě zavrtěl na židli. „Prodej je v pořádku, sám jsem ho tak nastavil.“ „Jsou tu také ty letáky…“

 
Kdo za to může, když ne vy?

Kdo není ochoten přiznat si odpovědnost za všechno, co se ho týká, ten neřídí svůj život. Ovčí stádo se vymlouvá na druhé. Vy to dělejte jinak. Intuitivní podnikatelé berou odpovědnost na sebe. Proto jsou úspěšní.

 
I propagačními letáky se odmítl zabývat, protože jsou prý jeho dílem. „Co tedy vlastně ode mě očekáváte?“ zeptal jsem se nakonec. „Likvidují nás krize, daně a konkurence, poraďte, co s tím!“

Kdybychom žili ve vzduchoprázdnu, asi by mnohé „zaručené“ návody skutečně fungovaly. Jenže jsme, každý z nás, zasazeni do světa, kde se pořád něco děje. A ne vždy je to k našemu prospěchu, spíš naopak. Když se dnes daří, už abychom počítali s tím, že prosperita možná nebude dlouho trvat. Před krizí jsem realitní makléře nabádal, aby se naučili prodávat. Pobavilo je to, protože v té době poptávka silně převažovala nad nabídkou. Jejich hlavní starostí bylo sehnat někoho, kdo se chce bytu nebo domu zbavit. Dnes to horko těžko dohánějí.

"Jednoduše připusťte, že opravdu můžete za všechno."


Kdo za podnikatelské neúspěchy může

Často se mě podnikatelé ptají, kdo tedy za to všechno negativní může. Když jim odpovím, že oni, cítí se být dotčení. Já že mohu za daně, za krizi, za šetřící zákazníky, za záplavu laciných čínských výrobků…? „Dobrá,“ říkám jim, „proč se tím tedy zabýváte? Proč plýtváte svou mozkovou kapacitou na něco, co nemůžete nijak ovlivnit? Soustřeďte se raději na to, co změnit můžete.“

Ale jak? Jednoduše připusťte, že opravdu můžete za všechno. Nemám tím na mysli nějaké sebeobviňování, ne, jde o přijetí odpovědnosti za svůj život a osud, za své podnikání. Kolem vás se děje spousta věcí, které nijak neovlivníte. Mohou mít pro vás dokonce katastrofální následky. Ale pokud dokážete přijmout odpovědnost za to, jak na ně reagujete, můžete vždy všechno obrátit k dobrému a k úspěchu.

Jestliže naopak neustále opakujete „Tohle já nezměním“ nebo „Co bych s tím měl asi tak dělat?“ či „Už jsem udělal všechno“, vzdáváte se rozhodování o sobě samém. Jste na nejlepší cestě stát se závislým na tom, co skutečně ovlivnit nedokážete, totiž podpoře v nezaměstnanosti ( naopak pro aktivní podnikatele je tu kniha Intuitivní marketing pro 21. století).
 

 

Zásada intuitivního marketingu: Pozor na sebeuspokojení

To platí také o sebeuspokojení. Jestliže máte pocit, že u vás je všechno v pořádku a nemohli byste to dělat dokonaleji, ale výsledky nikde, pak opět nehledejte vinu v poměrech a okolnostech. I kdyby tam byla, k úspěchu vám to nijak nedopomůže. A pro dobrý pocit, že už všechno udělal, nikdo rozumný nepodniká.

Na internetu najdete spoustu příběhů lidí, kteří se dostali až na dno a zase vstali a dosáhli úspěchu. K pádu jim často dopomohly faktory, které skutečně nemohli ovlivnit. Ale jejich nové vzkříšení je už dílem přijetí absolutní odpovědnosti. Kdyby si jen jednou řekli, že s tím nebo oním nemohou nic dělat, zůstali by na dně.

Nebečte se stádem! Když tedy intuitivní podnikatel nemůže něco ovlivnit, hledá jiné cesty. Silnou nebo lacinou konkurenci nezlikvidujete ani nezakážete, ale můžete objevit prostor, kde není. Ekonomickou recesi překonáte, když si uvědomíte, že i v krizi lidé nakupují a co vlastně všechno chtějí. Malé tržby vesnické prodejny můžete podpořit tím, že přidáte další služby. Každý problém má nějaké řešení. Ale najde ho jen ten, kdo ho najít chce. Kdo ví, že za sebe nese plnou odpovědnost. Necítíte spokojenost se svým dosavadním životem a příjmy? Pomohu vám s tím:
Dělejte podnikání jinak, s intuitivním marketingem

 

Proč odebírat newslettery Intuitivního marketingu

 
Protože 99 % informací v nich jsou praktické inspirace a návody, jak dělat podnikání a marketing jinak, úspěšněji, a přitom šetřit náklady. Můžete je použít ještě ten den, kdy si je v newsletteru přečtete, a neztrácet čas.

Informace o nakládání s osobními daty zde