Pro váš úspěch: Máte svůj cíl?

Máte svůj cíl?Pokud pokračujete ve čtení, nerozhodli jste se zřejmě řízení života na cestě k úspěchu označit za „největší pitomost, kterou jste kdy slyšeli“ a chcete se tedy dozvědět, jak k němu v praxi dospět. Není k tomu zapotřebí žádných zvláštních schopností nebo technik. To podstatné je vytyčený cíl a vůle k němu dospět. Povězme si tedy nejdříve o tom, jak si stanovovat správné cíle a také jak je zařadit do svého života tak, aby opravdu fungovaly.

Každá naše činnost by měl být cílená. Jít bez cíle si mohou dovolit tuláci, ale musí se smířit s tím, že v životě nikam nedojdou. Pokud ale máte představu, že byste měli být úspěšní, bez stanovení cíle se neobejdete.

"Oblečte si jednu po druhé vaše role, které jste nalezli ve skříni odložených přání."


Jak vypadá správný cíl

Je správným cílem „Chci dosáhnout zvýšení mzdy o stovku“ nebo „Chci být milionářem“? Určitě ne, protože v prvním případě je cíl příliš malicherný a krátkodobý, ve druhém zase málo konkrétní. Správný cíl by tedy měl vypadat asi takto: „Chci do deseti let vlastnit továrnu s dvěma sty zaměstnanců“ nebo „Chci do dvou let vést toto oddělení“.

Cíl, který potřebujeme, má tedy časové učení a je konkrétní. Jak je to však s jeho reálností? Není představa, že do pěti let budu mít v bance sedmdesát milionů příliš fantastická? Samozřejmě je i není. Pokud právě zametáte ulice a hodláte u této práce co nejdéle vydržet, pak je jistě takový cíl neuskutečnitelný. Dokážete-li si ale poměrně přesně představit, jak takovou sumu vyděláte, je váš cíl v pořádku ( přečtěte si i článek Podnikání bez cíle nemůže uspět).


Cíl není jen přání

Vytyčit si cíl tedy neznamená jen vyslovit vaše přání. Je třeba říci nejen „co“ (sedmdesát milionů), ale také „jak“ (budu podnikat v …). Především ale – jak už jsem řekl – musíte si umět cestu ke splnění svého cíle představit. Proto je třeba nespěchat a naučit svoji obrazotvornost s těmito představami pracovat. Budete-li se držet „při zemi“, dokážete si stanovit jen nanicovaté cíle, které snad budou reálné, ale nikam dál vás nepřivedou. Pokud si ale stanovíte velkolepý cíl bez toho, že byste si uměli představit cestu k němu, propadnete se zřejmě do marného snění bez kontaktu s realitou kolem.

Rozhlížejte se ve svém nitru a kolem sebe. Klaďte si otázky a nebojte se odhodit konvence a zvyklosti, kterými jste se obklopili a nebo vás jimi opředli jiní. Když se totiž zeptáte lidí, čeho by v životě chtěli dosáhnout nebo co by chtěli dělat, většinou vám obratem odpovědí nějakou frází nebo řeknou, že musí živit rodinu a ne se vznášet v oblacích. Mnoho lidí, kteří nedovedou řídit svůj život, dělá práci, která je nebaví a nenaplňuje. Chybu nevidí v sobě, ale v okolnostech, které jim nic jiného nedovolí. Často rezignovali na své cíle a za jediné své poslání považují boj o přežití.

Přemýšlejte tedy o svých rolích. Pod slupkou „ukázněnosti“ a „rozumnosti“ mohou být ukrytá mnohá přání, často ještě z dětství. Možná jste je odložili do koutku paměti, tak jako se odkládají hračky na půdu, když dospějete. Ale ta přání vás nikdy neopustila. Je tedy na čase, abyste provedli řádný úklid, chcete-li - inventuru svých představ o životě. Nesmíte je ovšem hned zase odložit s povzdechem, že to už je všechno pryč.

žárovkaChcete patřit mezi nejlepší a mít odpovídající příjmy? Chcete si splnit své sny bez dlouhého čekání? Pusťte se do práce, která ukáže, co ve vás je. Pomáhejte více jak 1.000.000 podnikatelům vydělávat a vydělejte tím také. Využijte této šance a přijdete se k nám!


Oblečte si své role

Malá děvčata ráda vytahují ze skříní šaty po mamince nebo babičce a oblečeny do nich hrají příběhy z filmů nebo pohádek. Něco podobného chci po vás. Oblečte si jednu po druhé své role, které jste nalezli ve skříni odložených přání. Dopřejte si to potěšení se jimi ještě jednou zabývat. A sledujte, jak se v nich cítíte. Možná zjistíte, že některá z nich je vám mnohem příjemnější než ta, kterou „hrajete“ ve skutečnosti. Ptejte se tedy sami sebe, co by bylo třeba udělat pro to, abyste je vyměnili. Neodhazujte je jako příliš fantastické, ale hledejte reálnou cestu k jejich naplnění. Jde-li o vaše štěstí a váš úspěch, nebudete přece litovat trochu času, stráveného tímto způsobem ( viz také článek Co udělat pro to, aby vaše podnikání prosperovalo?).

Nalezením a stanovením cíle ale vaše práce na tomto poli nekončí. Je třeba přesvědčit sebe sama, že je to opravdu váš cíl. Musíte tedy svůj cíl uložit do podvědomí.

Podvědomí má v této oblasti důležitou funkci. Cokoliv přijme jako realitu, opravdu za realitu vydává. V našem případě tedy, pokud ho přesvědčíte, že váš cíl je reálný, bude ho za takový považovat a podněcovat vaše vědomí k práci na dosažení tohoto cíle. Projeví se to tak, že o svém cíli a jeho dosažitelnosti nebudete mít sebemenší pochyby. Nebudete se zdržovat neustálým obnovováním vaší víry ve vlastní úspěch a odrážením pochybností.

žárovka"Ze všech smutných slov jazyka či pera nejsmutnější jsou: Mohlo to být!" napsal básník John Greenleaf Whittier. Usilujte o to, aby to nebyla i vaše slova, až budete hodnotit svůj život. Dobré příležitosti se nenabízejí věčně a na každém rohu. Tato vám může změnit život, stačí po ní sáhnout.

Slyšel jsem i pobídku „Chcete-li být milionářem, chovejte se už dnes jako milionář!“ To je poněkud přehnané. I kdybyste si skálopevně umínili mít za pět let sedmdesát milionů, těžko můžete už dnes pohostit své přátele v drahém restaurantu a nebo si objednat cestu kolem světa. Moje rada je trochu skromnější, ale odpovídá tomu, co jsem řekl o úloze podvědomí. Zní takto: „Chcete-li být milionářem, chovejte se už dnes, jako by to byla jistota.“ Vrátíme-li se k předchozímu příkladu, pokud chcete mít za pět let sedmdesát milionů, nabuďte jistoty, že je opravdu mít budete. Berte to prostě jako fakt, realitu, ve které vám jen zbývá najít k jejímu naplnění nejlepší cestu.

Jak tedy umístit do vašeho podvědomí informaci, že máte svůj cíl? Existuje několik způsobů, nejúčinnější je však jejich kombinace. Je to především vizualizace, očekávání a sugesce.


Pro váš úspěch

Earl Nightingale, motivační autor a řečník, přirovnal člověka bez cíle k lodi, na které není ani kapitán, ani kormidelník, jen má spuštěný motor. Pokud vůbec vypluje z přístavu, pravděpodobně velmi brzy ztroskotá na útesech. Cíl je obecně podceňován a i podnikatelé, kteří se domnívají, že svůj cíl mají, ho ve skutečnosti vidí jen mlhavě nebo obecně. Zabývejte se proto svým cílem dostatečně, je to základ úspěchu.  To se dozvíte i ve Škole milionářů.

  Komentáře: Chcete být milionářem?

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.