Nejen o MLM: Každý neumí prodávat

Nejen o MLM: Každý neumí prodávatZbývá ovšem odpovědět na otázku, proč tito lidé touží po světě, v němž se není možné poctivou prací dobrat bohatství. K čemu jim takové omezující prostředí je? Zní to možná neuvěřitelně, ale skutečným důvodem je, že ve skutečnosti pracovat nechtějí. Ne, nechci tvrdit, že všichni jsou to lenoši, neustále přemýšlející, jak se ulít z práce. Svým způsobem dělají práci poctivě. Bohužel se velmi často řídí heslem "Pracuji jen do výše svého platu".

V jejich světě je tedy mzda pevně daná (o zvyšování se starají odbory) a pracovní výkon se jí tedy přizpůsobuje. Představu, že by člověk měl nejdříve vydávat výkony a podle toho být placen, považují div ne za kacířskou - vždyť by se také mohlo stát, že by si ve výplatním sáčku odnesli pár korun! ( viz také článek Nechte se platit procentem, vyděláte více).

"Za relativní jistotu zaměstnání a příjmů platí pasivitou, která se rozšiřuje do celého života, a nechutí k vykonávané práci."

Nic však není zadarmo. Za relativní jistotu zaměstnání a příjmů platí pasivitou, která se rozšiřuje do celého života, a nechutí k vykonávané práci. Na základě tohoto faustovského úpisu nedělají po většinu života to, co by je bavilo, a dokonce ani za tolik, kolik by si přáli. Proto se mstí těm šťastnějším.


Úspěch není zadarmo

Tito lidé si ovšem neuvědomují, že i spojení práce a záliby něco stojí. Není to žádná samozřejmost a člověk musí vyvinout hodně aktivity, aby takového ideálního stavu dosáhl. Nejen fyzické, ale i mentální. Musí pracovat déle, musí více přemýšlet, musí se neustále vzdělávat a především rezignovat na onu biedermeierovskou jistotu.

Lidé, kteří takové namáhání už na počátku svého života odmítnou, volí pak zaměstnání podle toho, jestli je uživí. Výše mzdy se stane v podstatě jediným kritériem, podle něhož ho posuzují. Není divu, že jsou pak na ni velmi citliví a že se ji snaží pokud možno oddělit od vlastní výkonnosti. Hovoříme-li o poctivosti, je jistě namístě ptát se, zda je vůbec poctivé domáhat se prostřednictvím odborů navýšení výplaty jen proto, že vzrostla inflace či zaměstnavateli zisk, aniž by se také mluvilo o růstu produktivity práce.

Málokterý zaměstnanec tedy vidí ve své práci svůj koníček. Pokud ano, pak se nestará o příjmy druhých. Ostatní však urputně závidí. Ono vlastně ani o klasickou závist nejde. Důvodem těchto postojů není prosté "oni mají a já ne". Neboť pak by bylo logické napodobit ty úspěšné a mít také. Příčinu je třeba hledat hlouběji, v podvědomí.

Víte, že... Lidé jsou nejvíc nespokojení se svým životem v tzv. zralém věku, tedy kolem 45 let? Podle výzkumu university v Princetonu proto, že se začnou bát, že si své sny už nestihnou splnit. Je tedy lepší začít s tím co nejdříve.


Kdo nechce, ten hledá výmluvy

Zdá se, že lidé mají přes všechnu současnou "moderní" relativizaci hodnot v sobě zabudovány jakési základní vzorce. Dát přednost pohodlnému výdělku před aktivním vytěžením vlastních dovedností, talentu a možností k nim zřejmě nepatří. Už v Bibli se můžeme dočíst, že na zahrabání hřivny se nepohlíží zrovna s pochopením.
V mysli tedy vzniká rozpor. Na jedné straně takový člověk není ochoten, obrazně řečeno, vstát a jít něco dělat, tedy postavit se ke svému životu skutečně aktivně, na druhé straně podvědomě cítí, že to není v pořádku. Jak se s tím tedy vyrovná? Označí veškerou takovou aktivitu za nemorální nebo dokonce nezákonnou. "Bohatí kradou, protože jinak by nemohli zbohatnout." Jak krásně tento výrok zdůvodňuje, proč se dotyčný nemá zvedat od televize nebo od své milované záliby, kterou provozuje vedle a na úkor své práce: chce být přece poctivý!

Tito lidé (a je jich podle Paretova pravidla kolem 80%) si tedy budují jakýsi virtuální svět, v němž jsou neaktivita a osobní neodpovědnost vydávány za ctnosti a důkazy poctivosti. Trochu to utiší jejich svědomí. Ne však zcela - proto ta na první pohled iracionální zloba, která z nich občas vytryskne. Pokud vám někdo plivne na auto nebo ho obejde s hřebíkem, je to právě z tohoto důvodu. Obětují svému bohu pohodlnosti.


Ne každý má ale na prodej buňky

Podíváte-li se nyní z tohoto úhlu pohledu na výroky lidí, kteří MLM sice zkusili, ale dnes na něj nenacházejí nic dobrého a libují si, jak našli dobře placené a nenáročné zaměstnání, mnohé pochopíte. Ne každý má samozřejmě pro obchodování "buňky". William Condon už v 60. letech upozornil že lidé při rozhovorech (samozřejmě nejen obchodních) komunikují i jinak, než jen řečí. Jejich bezděčné pohyby a gesta, tedy řeč těla, se synchronizují a odpovídají si. Celé to vypadá jako složitý tanec. Dobří prodejci pak dokáží "vnutit" druhé straně svoji polku nebo valčík. V tom spočívá tajemství jejich úspěchu ( přečtěte si o tom v e-booku Intuitivní marketing prodává).

Každý to samozřejmě nedovede. Mutli-level marketing také vyžaduje osobní jednání - nic příjemného pro introverty. I z těchto důvodů někteří lidé, pokud si zvolí prodej v MLM, neuspějí. Na vině tedy nemusí být nutně jejich neaktivita. Jiní se ovšem domnívají, že konečně našli stroj na peníze, který jim už jen samotným vstupem do systému vydělá miliony, aniž by museli hnout malíčkem.

Ovšem po neúspěchu přichází hledání viníka. Málokdo je ochoten přiznat svoji - i když třeba nepřímou - odpovědnost. Takže za to může buď firma, nebo rovnou celá společnost.

Víte, že... I když akce platí dodavatelé, proděláváte na nich, a to hned dvakrát? Jednak na snížené marži a tržbách za akční zboží, jednak proto, že zákazníci nekupují zboží mimo akce. Není to tedy zrovna nejlevnější způsob, jak přilákat zákazníky.

Všechny ty řeči, ať už obecné (jsou to podvodníci) nebo konkrétní (výrobky jsou nekvalitní a předražené) tedy slouží především vnitřní potřebě lidí, kteří se takto vyjadřují. A samozřejmě mají velkou radost, když najdou dostatek spoluvěřících. Vždyť normálnost se konec konců určuje podle chování většiny.

Proto jsou také postoje třeba ve Spojených státech jiné než u nás. Ne kvůli tomu, že by zde Paretovo pravilo nefungovalo, ale obecné povědomí je historicky nastaveno jinak. Úspěch je v USA (v souladu s protestantskou tradicí) veřejně označován za pozitivní. Část méně aktivních lidí je tím pádem přinucena svoje úsilí zvýšit, aby obstála ve společnosti. V postkomunistických zemích je naopak aktivita vnímána tak, jak ji viděly dřívější režimy - coby nedovolené podnikání, veksl a šmelina.


Pro vaše podnikání nejen v MLM

Základem úspěšného podnikání je, že přijmete osobní odpovědnost za své výsledky. Pokud neúspěchy vysvětlujete odkazy na vládu, podmínky, daně, banky a já nevím koho ještě, nikdy úspěšní nebudete. Tvrdíte tím totiž, že vlastně nemůžete úspěch svého podnikání ovlivnit, že ho neřídíte a nemáte pod kontrolou. Chcete-li uspět, vezměte veškerou zodpovědnost na sebe. I za to, co ovlivňují jiní.

 

Stáhněte si informace: