Neškodit není totéž, co pomáhat

Neškodit není totéž, co pomáhatTomáš Baťa řešil v mládí zásadní dilema. Srdcem byl socialista, povoláním však továrník. Těšil se tedy alespoň, že jednou prodá firmu, za peníze koupí statek a tam, daleko od lidí, bude žít po vzoru Lva Tolstého. Prostým, soběstačným životem. Pak jednoho zimního dne navštívil svého strýce, chudého ševce. Našel ho v posteli. Neměl čím topit, práce nebyla a tak se zahříval alespoň peřinou. Veškerým jídlem v domě byla tvrdá patka chleba. "Socialistu odehnal můj strýc Baťa, Vlček a četní dělníci, které jsem často navštěvoval a uviděl, jak jim ten pravidelný, třeba malý výdělek zlepšil jejich život," napsal později.

Často si na tento jeho přerod vzpomenu, když čtu na internetu různé výzvy, abychom se uskromnili, stali se soběstačnými na nějakém civilizaci vzdáleném statku, zakázali obchod i marketing, neškodili tak či onak a nejlépe vůbec nebyli, což by přírodě úžasně pomohlo. Nemohu si pomoci, ale já v tom vidím sobectví. Kdybychom totiž tyto vize zavedli, milionům jedinců by se možná splnil jejich sen, ale pár miliard lidí by umíralo hlady.

"Vůbec neplatí, že když se uskrovníme, bohatství se rovnoměrně rozdělí mezi všechno obyvatelstvo planety. Ono totiž žádné nevznikne."


Chudý nemůže nikomu pomáhat

Vůbec neplatí, že když se uskrovníme, bohatství se rovnoměrně rozdělí mezi všechno obyvatelstvo planety. Ono totiž žádné nevznikne. O co se chcete podělit, když nebudete mít přebytky? Pokud nějakou oblast postihne neúroda, jednoduše všichni pomřou hlady. Výhodou takového bukolického života s vyloučením moderních komunikačních prostředků bude, že se o tom nedozvíte. Svědomí tudíž nedozná úhony.

Lze se na to ovšem podívat jako Tomáš Baťa, totiž pochopit, že vaše podnikatelská činnost může mnoha lidem pomoci. Ne tak, jak to dělají aktivisté, jejichž cílem je pod různými záminkami bohatství omezovat. Právě naopak. Vytvářet ho. Ne jenom pro sebe, ale tak, aby se na něm podíleli lidé kolem vás. Zákazníci, zaměstnanci a v neposlední řadě i charita ( jak píšu v knize Zamrzlá produktivita).

Baťa zavrhl sobeckého socialistu a místo něj objevil službu veřejnosti. Jestliže to někomu zní jako marketingová lež majitele otrokářské korporace, je to jeho chyba, ne vada ideje služby prostřednictvím podnikání. Proč jsou asi tito lidé ochotni věřit, že na světě není nic pozitivního? Možná to odpovídá jejich nitru.

žárovka"Ze všech smutných slov jazyka či pera nejsmutnější jsou: Mohlo to být!" napsal básník John Greenleaf Whittier. Usilujte o to, aby to nebyla i vaše slova, až budete hodnotit svůj život. Dobré příležitosti se nenabízejí věčně a na každém rohu. Tato vám může změnit život, stačí po ní sáhnout.


Základem úspěchu je pomoc

Neznám nic pozitivnějšího, než podnikání založené na rovném vztahu všech zúčastněných. Jestliže zde není nikdo, kdo by prodělával, všichni se obohatí. Nevěřte, že je to špatné. Každý jistě zná nějakého toho chudého "strýce", jemuž by pomohla ne almužna, ale poctivá možnost si vydělat. Lidé, kteří se chtějí vracet do jakési ideální minulosti (ta ostatně nikdy neexistovala), se o to nepostarají. Přes všechna hesla o záchraně lidstva mu pouze chtějí dát narkózu, aby ho pak přivedli k vyhynutí.

Řešení ekologických i sociálních problémů není v cestě nazpátek, ale v pokroku. Tím nemyslím jen ten technický, jak se často rozvoj chápe. Pokud se tedy budete snažit zlepšovat službu veřejnosti, jdete správným směrem. Nenechte se od ní odvrátit. Možná v dnešní době nevypadá tak vznešeně, jako hesla o záchraně planety a lidstva, ale to jsou často jen plané řeči, které skutečný užitek nepřinesou. Poctivé podnikání ano.  Ve Škole milionářů ho děláme poctivě.

 

Intuitivní noviny

Každý měsíc vám pošlu emailem originální čerstvou dávku inspirace v Intuitivních novináchInspirace ze Školy milionářů

Jednou za měsíc inspirace pro každého, kdo chce stát pevně na vlastních nohou. 
Informace o nakládání s osobními daty zde.