Od vzdušného zámku k pevné stavbě

Od vzdušného zámku k pevné stavbě„Pokud se člověk vydá na cestu vedoucí k uskutečnění svého snu, postupuje po ní s důvěrou kupředu a pokouší se žít tak, jak si předsevzal, dočká se úspěchu v přiměřené době. Pokud jste si vysnili vzdušné zámky, vaše práce nesmí přijít vniveč. Váš cíl je v pořádku, musíte ho ale postavit na solidní pevné základy,“ říká americký filosof Henry. D. Thoreau. Nebojte se tedy snít vysoko, stavět svůj budoucí úspěch nad obzor běžného života. Pokud není něco v pořádku, je to zřejmě zaviněno tím, jak jste přistoupili k realizaci vašeho cíle, ne cílem samotným.

Můžeme si to ukázat na jednoduchém příkladu. Dejme tomu, že jste si jako cíl stanovili, že na konci příštího roku budete mít v bance milion korun. Pokud je ovšem vás současný měsíční příjem patnáct tisíc korun (a ještě z něho většinu utratíte), je váš cíl jen vzdušným zámkem. Je to však vina cíle? Určitě ne, je přece spousta lidí, kteří milion ročně dokáží vydělat. Teoreticky tedy není důvod, proč by to mělo být odepřeno vám. Musíte ovšem pro to udělat více, než jen čekat na zázrak.

"Člověk, který si váží sám sebe, nemůže nad neúspěchy jen tak mávnout rukou a rezignovat."


Příliš vysoký cíl?

Takto to samozřejmě vypadá jednoduše, skoro jako početní úkol. Stačí si zajistit dostatečné příjmy a cíl je splněn. V životě se ovšem potkáváte s různými cíli a různými způsoby jejich naplnění. Proto také nemusíte na první pohled poznat nebo odhadnout, stačí-li vaše úsilí na dosažení vytýčených met. Jednoduše máte pocit, že se vám nedaří, že se snad celý svět spiknul proti vaší osobě a nebo vám musela přes cestu přeběhnout černá kočka. A následuje přirozená reakce – rezignujete na své cíle a nebo je hodně snížíte ( přečtěte si i článek Chcete-li dobře dopadnout, neměňte pravidla za letu).

Zkuste si ale teď představit, že se potácíte pouští, vítr vám ženě do očí horký písečný prach, slunce pálí a žízeň vás ubíjí. Před vámi je vysoká, hrozivě se tyčící duna, ale na jejím vrcholu vidíte odlesk údolí za ní, údolí s oázou a datlovými palmami. Nohy se vám podlamují, několikrát jste se už skutáleli zpátky.

Víte, že... Třetina českých domácností se hádá o peníze? Nejčastěji proto, že muži nejsou schopni rodinu dostatečně zabezpečit, když je žena s dětmi doma na mateřské. Podle manželek se chovají nezodpovědně (uvádí to průzkum agentury Ipsos).

Jste nyní v podobné situaci jako člověk, kterému se nedaří dosáhnout vysokého cíle. Můžete si však dovolit v poušti říci, že to tedy vzdáváte a nikam šplhat nebudete? To by pravděpodobně znamenalo vaši smrt. Můžete si ovšem také říci, že dunu před vámi jednoduše snížíte na polovinu, aby se vám lépe přelézala? Samozřejmě nic takového nejde. Jediné, co můžete udělat, je sebrat síly a svah před vámi překonat tak, jak je.


Cíle se dotýkají základu vašeho života

V běžném životě naštěstí zažijete jen málo podobných situací, které by znamenaly rozhodování mezi životem a smrtí. Ale ve skutečnosti jste na tom jen o trochu lépe. Cožpak většina vašich cílů se přímo a bezprostředně nedotýká vašich životních úspěchů, vašeho životního postavení a kvality vašeho života vůbec? Cožpak splnění těchto cílů nerozhoduje o tom, jak budete žít a konec konců nerozhoduje i o délce vašeho života? Člověk, který si váží sám sebe, tedy nemůže nad neúspěchy jen tak mávnout rukou a rezignovat ( viz článek Blízká budoucnost: Budete buď bohatí, nebo chudí).

Jistě jste se už setkali s lidmi, kteří – když bilancují svůj život – s hořkostí vzpomínají, čím vším chtěli být, než přišel ten zlom (oženili se nebo vdali, museli živit toho nebo onoho, přišli o práci atd.). Tyto přehlídky zklamaných snů neukazují v první řadě, že v životě se setkáváte s překážkami – to přece všichni víte a není to žádné překvapení. Ukazují, že jsou lidé, kteří se na překážkách rádi se svými cíli rozloučí. Jako by jen čekali, až se objeví nějaká záminka, aby mohli dezertovat. Je to samozřejmě většinou rozhodnutí podvědomé a proto vám tito lidé ještě po letech budou přísahat, že to jinak nešlo, ale je to útěk.

Víte, že... I když akce platí dodavatelé, proděláváte na nich, a to hned dvakrát? Jednak na snížené marži a tržbách za akční zboží, jednak proto, že zákazníci nekupují zboží mimo akce. Není to tedy zrovna nejlevnější způsob, jak přilákat zákazníky.


Vysoké vize nejsou špatné

Stavět vzdušné zámky na pevné základy tedy znamená především pochopit, že jejich vysoké věže nejsou nic nesprávného, nic, za co byste se měli stydět. Čím ovšem sahají výše, tím hlubší je třeba vybudovat základy. Neměňte tedy nic na cílech, jinak by se vám mohlo stát, že byste se sami sebou cítili podvedeni a ošizeni. Změňte základy.

Jak už jsem uvedl, je důležité, aby podvědomí přijalo vaše cíle za své, protože pak vás bude k jejich plnění pobízet. Pobídka však ještě neznamená realizaci a splnění. Je tedy vedle podvědomého tlaku na splnění cílů vytvářet i tlak vědomý. Ten si můžeme rozdělit na oblast příležitostí a oblast realizace.


Co se vzdušnými zámky

Možná to působí až přehnaně, ale každý sen se může stát realitou, jakkoliv se to na první pohled zdá nemožné. Příkladů o tom najdete v životopisech úspěšných lidí dost a dost. Ale je potřeba přejít od snění k budování. Jinak se nestane vůbec nic. Neříkejte proto "Začnu až..." ale "Dnes udělám první krok."