5 důvodů, proč se bavit vyděláváním peněz

 

Sotva vyšel článek zabývající se nejhloupější pověrou o podnikání, absolvoval jsem několik debat na toto téma a narazil jsem také na pár příkladů, které ukazují, že jde o téma nejen aktuální, ale také vážné. V podstatě se stále jedná o to, co by mělo být na prvním místě v podnikání. Dnes se s oblibou říká, že nejdůležitější je, aby vás to bavilo, to ostatní pak už přijde samo.

 
5 důvodů, proč se bavit vyděláváním peněz
 
Dovolím si ovšem tvrdit, a zkušenosti to dokazují, že s takovou představou podnikatel daleko nedojde Mezi soukromou zábavou a veřejným podnikáním je pořádný příkop, a pokud ho ignorujeme, budeme v lepším případě stagnovat a živořit.


Pro dobrotu na žebrotu

Tak třeba případ jednoho pražského hubu. Majitelé si zakládali na tom, že staví na svobodě a důvěře. Zřídili tedy bar bez obsluhy, která by jídlo a pití jen podražovala. Bohužel polovina zkonzumovaných potravin zůstávala nezaplacená. Když už to bylo neúnosné, vyzvali své zákazníky ke zlepšení platební morálky - ovšem zase na dobrovolném základě.
Nebo menší klub, o kterém majitelé tvrdí, že ho mají hlavně proto, že je to baví. Na druhé straně ale škudlí na všech nákladech i na své odměně, protože podnik se tak tak drží nad vodou. Intuitivní podnikatel ví, že takto nikam nedojde. Ne proto, že by málo vydělával, ale protože nemůže svým zákazníkům poskytovat ty nejlepší služby.

"Podnikatel už z principu nemůže myslet stejně jako zaměstnanec."

Než se podíváme na to, proč a jak představa o podnikání coby koníčku podnikatelům škodí, řekněme si nejdříve, ať v tom máme jasno, co je tedy naopak žádoucí. Napsal jsem to už v minulém článku: Bavte se vyděláváním peněz. Je mi jasné, že s tímto názorem jdu proti proudu. Nedávno jsem dokonce četl vážně míněný požadavek, aby se živnostníci pouze živili a zisk byl považován za nežádoucí a téměř nemravný. Většinové mínění říká, že peníze nejsou všechno. Kdo je ale ta většina?

Výzkumy, které hledaly odpověď na otázku, jak moc zaměstnance motivuje výše mzdy, došly k zajímavému závěru. Do určité hranice jsou lidé ochotni pracovat více, pokud dostanou větší plat. Pak už ale ochota klesá a další růst mzdy na tom nic nezmění. Naopak, zaměstnanci začnou hledat způsob, jak trávit v práci co méně času, aby se mohli ve volném čase věnovat koníčkům. Tvrzení, že peníze nejsou všechno, je tedy názorem zaměstnanců.

Člověk jako sociální tvor je silně puzený k tomu, aby se neodchyloval od většinových názorů. Můžeme si všimnout, že ačkoliv dnes stavíme na první místo individuální svobody a názory, ve skutečnosti je většina postojů stádních. Jenže podnikatel už z principu nemůže myslet stejně jako zaměstnanec. Pak by jeho role podnikatele ztrácela smysl. Nemůže tedy říkat, že peníze nejsou důležité a podstatné je, jestli ho to baví. Je nezbytné, aby se bavil jejich vyděláváním ( o podmínkách prosperity si přečtěte v e-knize Prosperita na dosah).


Byznys není to samé, co koníček

V první řadě proto, že většina firem založených na principu koníčku brzy končí. Stavějí totiž soukromý zájem podnikatele nad ekonomické principy byznysu. A to nemůže dopadnout dobře. Jak je vidět z příkladu hubu, pokud se pustíte do podnikání proto, abyste si udělali radost a naplnili svoji touhu po přátelském prostředí, kde jsou všichni skvělí a kamarádští, tak bohužel proděláte. Ne proto, že by na svobodě a důvěře bylo něco špatného, ale protože nedbáte zásady, že v podnikání je na prvním místě vydělávání peněz.


Záliby se časem mění

Za druhé je zábavnost podnikání častou příčinou vyhoření. Záliby se totiž mění a řadu z nás bavilo v osmnácti něco jiného, než třeba za deset nebo dvacet let. Podnikatel, který svůj byznys chápe jako koníček, je v něm příliš angažován. Umí ho dobře dělat, ale to je všechno. Změna pro něj znamená tak nepříjemný a riskantní zásah, že raději zatne zuby a pokračuje v tom, co už ho vlastně dávno nebaví.

Pokud ovšem považujete za zábavné vydělávat peníze, získáte dovednosti, které vám umožní vydělávat je různými způsoby. Jde o vyšší podnikatelský level, protože takový člověk za svůj život vybuduje třeba hned několik podniků a vždy je úspěšný. Uveďme si třeba příklad Ivana Záboje, který začal u pípy a teď vlastní soukromé Rádio Relax.


Zásada intuitivního marketingu: Kdo si hledí vlastní zábavy, nevšímá si zákazníků

Za třetí je zábavný charakter důvodem, aby podnikatel pohrdal zákazníky. Prakticky každý, kdo říká, že mu jeho tržby stačí a nepotřebuje ani nechce víc, je takovým "koníčkářem". Namáhá se jen do té míry, aby o svoji zábavu nepřišel. Potřeby zákazníků ho příliš nezajímají, protože poslední, po čem touží, jsou nějaké změny.

Intuitivní podnikatelé, kteří se baví vyděláváním peněz, vědí, že bez zákazníků to nejde. Takže pozorně sledují každou novinku a testují ji. Pracují na to, aby posílili věrnost svých klientů a současně získali nové. Marketing je pro ně nástrojem, který každý den rozvíjejí. Díky svému zaměření mají nadhled, takže to, co "koníčkář" považuje za zbytečné výdaje (obvykle s použitím hesla "To jim stačí"), vnímá jako marketingovou investici, která později přinese ovoce ( viz také článek Značku dělá zákazník).


Změna je život

Za čtvrté umožňuje zaměření na vydělávání peněz jiný pohled na inovace. Většina podnikatelů, kteří staví na zábavné činnosti, jim ani nevěnuje pozornost. A když už jsou k nějaké změně přinuceni, hledají standardní, co nejméně pracné a hlavně laciné řešení. Přesně podle rčení "aby se vlk nažral a koza zůstala celá". Nezajímají je přínosy, ale chtějí rychle shodit se stolu nějakou naléhavou potřebu nebo povinnost - a dál se v klidu věnovat své zábavě. V důsledku jsou tedy jejich opatření málo účinná a už vůbec ne schopná přinést další příjmy.

Intuitivní podnikatelé, kteří peníze vydělávat chtějí, díky svému nadhledu vidí dále, než jen v mantinelech svého byznysu. Od nich přicházejí zajímavé nápady, jako třeba propojit prodej kuchařských knih s kurzy vaření nebo spojit kavárnu s prodejem diářů. Ale nejde o samoúčelné kombinace. Hlavní cíl je vždy výdělek. Než jeden kanadský podnikatel přišel s nápadem zřídit samoobslužné železářství, soudilo se, že je to kvůli krádežím nemožné. Když si ale toto riziko vyhodnotil statisticky, vyšlo mu, že jde o výnosný byznys se zanedbatelnými ztrátami. Člověk zamilovaný do vážení šroubků by na to přijít nemohl.

E-book Prosperita na dosah od Miloše Tomana


Když se nedaří, je čas se začít bavit vyděláváním peněz

A za páté takový postoj umožní změnit ztrátové podnikání ve výdělečné. Lidé, kterým je vlastní zábava nade vše, nejsou schopni nic oželet. Jestliže má například jejich firma řadu prodělečných produktů, budou o každém z nich tvrdit, že se bez nich neobejdou. Když se Steve Jobs v roce 1997 vrátil do Applu, společnost stála na pokraji krachu. Ale místo aby se okamžitě vrhl na vývoj nového produktu, což by pro něj byla ta nejlepší zábava, začal se nejdříve zabývat ekonomikou a bez milosti zrušil většinu dosavadních výrobků. Až když se firma vrátila do zisku, nastal čas přijít s něčím novým.

Z tohoto pohledu tedy můžeme vidět živnostníka jako člověka, pro kterého je cílem podnikání využít svůj koníček nebo dovednost. Podnikatel je pak ten, kdo se v první řadě zaměřuje na vydělávání peněz. To vůbec neznamená, že živnostník nevydělá a podnikatel nevyužije svých schopností. Ale lidé s ambicemi by se neměli spokojit s rolí živnostníka, protože ta není dobrým východiskem pro cestu vzhůru. A vzhledem k zostřující se konkurenci a zrychlujícím se změnám na trhu není bohužel už ani zárukou spokojené existence.


Užitečné? Podělte se i se svými přáteli:

Zaregistrujte se k odběru newsletterů Intuitivního marketingu